Blog

Länkröta (Link Rot)

Länkröta, ofta refererad som link rot på engelska, är ett fenomen på internet där webbadresser eller hyperlänkar blir oanvändbara eller irrelevant över tid.

Detta sker ofta när innehåll som länkarna refererar till raderas eller flyttas utan att en passande omdirigering skapas. Länkrötan kan ha betydande implikationer för sökmotoroptimering (SEO) eftersom korrekta och fungerande länkar är en grundpelare för en webbplats rankning och användarupplevelse.

Förståelse och Identifiering av Länkröta

När webbplatsägare och administratörer genomför redesigns, byter CMS eller reorganiserar sitt innehåll, är risken för länkröta särskilt hög. Sökmotorer, som Google, använder länkar för att indexera webb, och trasiga länkar kan leda till dålig användarupplevelse, minskad trafik och till och med negativ påverkan på webbplatsens sökrankning.

Orsaker till Länkröta

Länkröta kan beröas av flera olika faktorer, inklusive:

 • Webbplatsomstrukturering utan korrekta omdirigeringar (301 redirect).
 • Radering av webbsidor eller webbplatsdelar.
 • Ändringar i URL-struktur utan att uppdatera befintliga länkar.
 • Användning av tidskänsligt eller kampanjspecifikt innehåll som tas bort efter en viss tidsperiod.
 • Felaktig hantering av webbplatsmigreringar där URL:er förändras.
 • Externa webbplatser som länkats till har tagits ned eller innehållet är borttaget.

Påverkan på SEO

Från ett SEO-perspektiv är länkrötan skadlig därför att sökmotorer värderar högkvalitativa, relevant länkar som en faktor för att bestämma en webbplats relevans och auktoritet. När länkar inte längre leder till relevanta sidor, kan sökmotorer värdera webbplatsen lägre vilket kan resultera i lägre ranking.

Webbplatsägare och SEO-specialister bör regelbundet kontrollera sitt webbplats innehåll och externa länkar för att säkerställa att de fortfarande är giltiga. Att ignorera länkröta kan leda till:

 • Minskning av sidrankning.
 • Förlorad trafik från högkvalitativa refererande domäner.
 • Dålig användarupplevelse då besökare möts av 404 fel – sidan kan inte hittas.
 • Potentiellt förlorade konverteringar eller affärer till följd av dålig användarupplevelse.

Förebyggande och Korrigering av Länkröta

För att aktivt hantera och förhindra länkröta bör åtgärder införas, exempelvis:

 • Kontinuerlig Övervakning och Underhåll: Använda verktyg för att spåra och reparera trasiga länkar, både interna och externa.
 • 301 Omdirigeringar: Väl genomtänkta 301 redirects vid omstruktureringar för att ge besökare och sökmotorer den nya URLen.
 • Uppdatering vid URL-ändringar: Säkerställa att gamla länkar uppdateras när URL:er förändras.
 • Dokumentation och Protokoll: Sätta upp rutiner för dokumentation och uppgraderingsprotokoll vid webbplatsuppdateringar för att undvika länkbrott.
 • Länktidsgränser: Vara försiktig med att använda tidsspecifika länkar och istället satsa på mer beständiga URL:er som kan hantera innehållsförändringar över tiden.
 • Redaktionellt Granskning: Genomföra regelbundna granskningar av innehåll för att säkerställa att externa länkar fortfarande är relevant och fungerar.

Verktyg för Att Hantera Länkröta

Det finns flera verktyg på marknaden som hjälper till att identifiera och hantera länkröta som Screaming Frog SEO Spider och Ahrefs.

Dessa verktyg kan hjälpa till att upptäcka trasiga länkar, både interna och externa, och några erbjuder lösningar för att fixa dem direkt eller genom omdirigeringar.

Strategisk Övervägande

SEO-specialister bör ha en länkhanteringsstrategi som en del av sin övergripande SEO-plan. Att proaktivt hantera länkröta och städa upp kaputte länkar kan underlätta en bättre rangordning och användarupplevelse.

FAQ

Hur ofta bör webbplatsägare kontrollera för länkröta?

Webbplatsägare bör regelbundet, helst månadsvis eller kvartalsvis, kontrollera för länkröta för att säkerställa att alla länkar fortfarande är aktuella och fungerar. Frekvensen kan öka om webbplatsen genomgår frekventa uppdateringar eller innehållsläggningar.

Kan länkröta påverka Google Analytics-data?

Ja, länkröta kan påverka Google Analytics-data. Trasiga länkar kan leda till ett högre avvisningsfrekvens eftersom användarna kan lämna sidan om de stöter på en 404-sida. Detta kan resultera i felaktiga insikter om användarbeteende och webbplatsens prestanda.

Vad är en 301 omdirigering?

En 301 omdirigering är en permanent vägvisning från en URL till en annan. När en sida flyttas eller tas bort, leder en 301 omdirigering automatiskt trafiken från den gamla adressen till den nya. Den berättar också för sökmotorer att sidan har flyttats permanent, vilket hjälper till att bevara sidans sökmotorsranking.

Vilka typer av länkar är mest sårbara för länkröta?

Länkar till externa webbplatser är oftare utsatta för länkröta eftersom webbplatsägaren inte har kontroll över externa webbplatsändringar. Dessutom är länkar till tidskänsligt eller kampanjspecifikt innehåll särskilt sårbart eftersom detta innehåll är mer benäget att tas bort eller ändras.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: