Integritetspolicy

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter. All slags information och data som på något sätt kan knytas till dig betraktas som personuppgifter.

Den information som vi behandlar kan komma från dig eller andra i samband med utförd tjänst till våra kunder, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, söker jobb hos oss eller besöker vår webbplats.

 1. Klikko är personuppgiftsansvarig för den information som samlas in om kunder, besökare på vår webbplats och andra parter. Vi säkerställer att behandlingen av personuppgifter alltid sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Våra kontaktuppgifter är: Klikko ApS Org.nr.: 35869247 – Gammel Køge Landevej 55 – 2500 Valby – Telefon: +46 81 211 84 89 – Email: info@klikko.se

I situationer där Klikko agerar som personuppgiftsbiträde kommer vi alltid att omfattas av ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som beskriver hur vi skyddar personuppgifter.

 1. Typer av behandling: Nedan förklarar vi för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

2.1. Leverans av tjänster till våra kunder: Om du eller din arbetsgivare är kund hos oss behandlar vi ofta dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal om att utöra våra marknadsföringstjänster. Som regel kommer vi endast att ta emot allmänna personuppgifter om dig i form av namn, e-post, arbetsplats, arbetsuppgifter, jobbtitel, telefonnummer och betalningsinformation när vi utför tjänster till våra kunder.

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR om avtalsenliga skyldigheter. Om du representerar ett företag som är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1 f i GDPR om berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att uppfylla det avtal som vi har ingått med det företag som du företräder.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som kundrelationen eller potentialen för den existerar. Vi raderar dina personuppgifter senast 10 år efter det att kundrelationen upphört för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk.

2.2. Nyhetsbrev: Du får våra nyhetsbrev eftersom du själv har prenumererat på dem. Om du själv har prenumererat på nyhetsbreven behandlar vi dina personuppgifter genom att lagra dina uppgifter. Syftet med lagringen är bl.a. att kunna fortsätta leverera nyhetsbrev till dig. Vi lagrar följande uppgifter:

 • Namn
 • Titel
 • Arbetsplats
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du vill ha nyhetsbrev från oss och i två år därefter för att kunna skicka nyhetsbreven till dig.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på artikel 6.1 a i GDPR om samtycke. Du kan alltid avregistrera dig från nyhetsbrevet via länken längst ner i nyhetsbrevet eller genom att kontakta md@klikko.dk.

2.3. Förfrågningar: Om du kontaktar oss via e-post eller i samband med andra förfrågningar behandlar vi allmänna personuppgifter såsom dina kontaktuppgifter, tillhörighet till ett visst företag eller andra personuppgifter som du kan komma att lämna till oss.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1 f i GDPR om berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att kunna svara på din förfrågan. Om du är kund behandlar vi dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1 b i GDPR om avtalsförpliktelser.

Vi lagrar dina personuppgifter under den längsta av följande perioder: Tre månader eller tills vår korrespondens med dig är avslutad. Om du är kund hos oss lagrar vi korrespondensen i enlighet med den period som anges i avsnitt 2.1.

Vi lämnar ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare: Våra partner och personuppgiftsbiträden.

2.4. Webbplatsen: När du besöker vår webbplats www.klikkoseo.se samlar vi in uppgifter om dig för att göra statistik, optimera webbplatsen, använda minnesfunktioner och rikta marknadsföring. Vi behandlar bland annat följande:

 • Din IP-adress som används för statistiska ändamål och remarketing
 • Ditt operativsystem och webbläsarversion som används för att optimera den framtida användarupplevelsen på webbplatsen
 • Datum och tid för ditt besök på webbplatsen används endast för statistiska ändamål
 • Vi placerar cookies på din enhet, inklusive cookies från en tredje part. Se mer i vår policy om cookies på vår webbplats
 • Uppgifter överförs till tredje parter som Google och Facebook för statistiska eller riktade remarketingändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på artikel 6.1 f i GDPR om berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att erbjuda dig en intressant webbplats som fungerar optimalt. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter baserat på artikel 6.1 a i GDPR om samtycke.

2.5. Arbetssökande, anställda och konsulter: Om du söker jobb hos oss behandlar vi de personuppgifter som du har lämnat till oss eller information från andra som du har samtyckt till att vi kontaktar. Vi gör detta för att bedöma dig och din ansökan. Vi lagrar alla ansökningar i upp till 6 månader efter sista ansökningsdag för att säkerställa att vi hittar rätt kandidat till tjänsten.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på artikel 6.1 a i GDPR om samtycke och artikel 6.1 f i GDPR om berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att läsa din ansökan för att bedöma om du är rätt kandidat för tjänsten.

När du är anställd hos oss kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår interna dataskyddspolicy. När du inte längre är anställd hos oss sparar vi i vanliga fall dina uppgifter i upp till 10 år efter uppsägningen, men det kan finnas särskilda omständigheter som kräver att vi sparar dem under en längre period. Om du arbetar som konsult för oss lagrar vi också dina uppgifter i upp till 10 år efter att du har slutat.

 1. Hur: För att kunna erbjuda dig våra nyhetsbrev, tjänster, en bra hemsida, jobb etc. är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter genom att samla in, registrera, systematisera, lagra, använda, behålla, radera, överföra och dela din information.
 2. Mottagare eller kategorier av mottagare: Vi kan lämna ut eller överföra dina personuppgifter till våra databehandlare, rådgivare (t.ex. advokat), andra externa leverantörer eller partners som hjälper oss med olika tjänster, tredjepartslösningar eller driften av vår verksamhet, offentliga myndigheter, inklusive SKAT.
 3. Överföring av personuppgifter till tredje land: I vissa fall överför vi dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES. Detta sker när vi använder personuppgiftsbiträden i länder utanför EU. Sådana överföringar kommer att ske i enlighet med GDPR, inklusive användning av kommissionens standardavtal. Du kan se längre ner i policyn hur du kontaktar oss om du vill ha information om hur du får en kopia av den relevanta överföringsgrunden eller var överföringsgrunden har gjorts tillgänglig.
 4. Säkerhet: Den information som du ger oss eller som vi får om dig från andra kommer vi att lagra säkert och konfidentiellt. När så är lämpligt kommer vi att kryptera, pseudonymisera eller anonymisera dina personuppgifter. Vi kommer alltid att se till att vi följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som vi har nämnt ovan. Det kan finnas särskilda regler i lagar, såsom bokförings-, penningtvätts- och preskriptionslagar som ger oss rätt och skyldighet att lagra dem under en längre period.

 1. Rätt att återkalla ditt samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till md@klikko.dk. Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare givna samtycke och fram till tidpunkten för ditt återkallande. Om du återkallar ditt samtycke kommer det därför endast att ha effekt från den tidpunkten. Kom ihåg att om du återkallar ditt samtycke till att vi skickar dig ett av våra nyhetsbrev kan vi inte längre skicka dig det aktuella nyhetsbrevet.
 2. Dina rättigheter: Du har ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter:
 • Rätt att få tillgång till information (rätt till tillgång)
 • Rätt till rättelse (korrigering)
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt till dataportabilitet

Du kan läsa mer om dina rättigheter i den danska datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på den danska datainspektionens webbplats: www.datatilsynet.dk. Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till md@klikko.dk.

 1. Klagomål till den danska datainspektionen: Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga till den danska datainspektionen. Du hittar den danska datainspektionen här: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon + 45 33 19 32 00, eller via e-post dt@datatilsynet.dk.
 2. Har du några frågor? Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@klikko.se