Blog

301 Redirect

En 301 redirect är en permanent omdirigering av en webbsida som informerar webbläsare och sökmotorer om att en sida permanent har flyttats till en ny URL.

301 redirects kommunicerar till sökmotorer att sidans innehåll finns tillgängligt under den nya URL:en och att all associerad rankning och länkvärde bör överföras till den nya adressen. Det är viktigt för sidans SEO (sökmotoroptimering) och kan innebära förlorad ranking och trafik om det implementeras felaktigt.

Användningsområden:

  1. Vid omstrukturering av en webbplats: När webbsidor konsolideras eller ändras, säkerställer en 301 redirect att användaren leds till rätt sida och att sökmotorer uppdaterar sina index med de nya URL:erna.
  2. Efter domänändringar: Om en webbplats byter domännamn, används 301 redirects för att permanent vidareleda trafik och bevara sökmotorrankingen.
  3. För att korrigera vanliga URL-fel: Omdirigeringar kan användas för att hantera förekomsten av ”www” versus icke-”www” versioner av en webbplats, eller att säkerställa att HTTP-trafik omdirigeras till HTTPS.

Ett exempel skulle kunna vara när en företagswebbplats flyttar från `http://gammalwebbplats.se` till `http://nywebbplats.se`. Genom att implementera en 301 Redirect informeras besökare och sökmotorer att all trafik till den gamla adressen ska omdirigeras till den nya. Det garanterar att externa länkar som pekar mot den gamla sidan fortsätter att bidra till den nya sidans relevans och ranking.

Teknisk Implementering:

För att implementera en 301 redirect kan man använda flera metoder, inklusive:

– .htaccess-fil på Apache-webbservrar

– IIS Rewrite på Windows-servrar

– Användning av plugins eller inbyggda verktyg i CMS-system som WordPress

– Direkt konfiguration via hostingtjänstens kontrollpanel

SEO-fördelar:

– Bevarar länkjuice: 301 redirects hjälper till att behålla majoriteten av den länkjuice (rankningsfördelen) som den ursprungliga sidan hade samlat på sig över tid.

– Förhindrar förlust av trafik: Genom att säkerställa att användare och sökmotorer leds till rätt sida, förhindrar man trafikförluster.

– Hjälper till med att konsolidera domäner: I fall då en organisation äger flera domäner, kan man använda 301 redirects för att konsolidera dem till en central domän.

Best practice

– Använd 301 redirects konsistent och undvik att kedja flera redirects efter varandra då detta kan påverka laddningstider och användarupplevelse negativt.

– Uppdatera alla interna länkar till att peka direkt mot den nya URL:en för att minska beroendet av redirects.

– Övervaka webbplatstrafiken och indexering efter implementering av 301 redirects för att försäkra dig om att de fungerar korrekt och inte påverkar din webbplats negativt.

FAQ

Finns det några risker eller nackdelar med att använda en 301 Redirect?

En risk med att använda en 301 Redirect är att en liten förlust av länkkraft kan uppstå under överföringen. Det är också viktigt att uppdatera externa länkar till den nya URL:en så snart som möjligt för att minska beroendet av redirects och maximera länkvärdet.

Vad är syftet med att använda en 301 Redirect?

Syftet med att använda en 301 Redirect är att permanent omdirigera trafiken från en gammal URL till en ny. Det hjälper till att behålla sökmotorrankningar och bevara länkjuice från externa länkar.

Vilka tekniska aspekter måste man ta hänsyn till vid implementering av en 301 Redirect?

Vid implementering av en 301 Redirect måste man se till att den utförs server-side och att endast den slutgiltiga URL:en indexeras av sökmotorerna. Det är också viktigt att undvika felaktigt implementerade redirects som kan leda till 404-sidor och påverka användarupplevelsen negativt.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: