Blog

YouTube Thumbnails

YouTube-thumbnails är de små, klickbara bilderna som representerar videoklipp på YouTube. De fungerar som omslag eller förhandsvisningar och spelar en avgörande roll i att locka användarens uppmärksamhet och därmed påverka klickfrekvensen (Click Through Rate, CTR) för en video. En välutformad thumbnail kan öka synligheten och engagemanget för videomaterial på plattformen.

Design och Struktur

Thumbnails bör designas med hög upplösning (överväg 1280×720 pixlar med en 16:9 ratio) för att säkerställa kvalitet och estetik på olika enheter. En effektiv thumbnail bör inkludera:

  • Visuellt tilltalande grafik
  • Läsbar text (om sådan finns)
  • Tydlig och relevant bild som representerar videons innehåll
  • Färgschema som står ut från andra thumbnails
  • Branding element, så som logotyper eller återkommande designelement, speciellt för kanaler som syftar till att bygga ett varumärke.

SEO-betydelse

För att optimera thumbnails i syfte att förbättra sökbarhet och övergripande SEO på YouTube, bör man:

  • Integrera relevanta sökord i filnamnet för bilden som laddas upp som thumbnail.
  • Använda bilder som korrekt och lockande representerar videons innehåll.
  • Analysera data för att förstå vilka typer av bilder som leder till högre engagemang och använda denna information för att skapa thumbnails.
  • Iaktta konkurrenters thumbnails för att identifiera trender eller tekniker som kan vara effektiva.

Det är dessutom viktigt att tänka på att thumbnails utöver att vara attraktiva även ska följa YouTube:s riktlinjer för att undvika att en video blir nedgraderad eller till och med borttagen från sökresultaten på grund av missledande eller olämpligt innehåll.

Användning i SEO-strategi

När thumbnails är optimerade för att öka CTR och förbättra användarens upplevelse, bidrar detta till videons ranking på YouTube och kan också påverka den organiska sökranking. Ett högre engagemang och längre tittartid som resultat av klick på en övertygande thumbnail signalerar till YouTubes algoritmer att videon är värdefull, vilket kan leda till bättre placering i både YouTube-sökningar och potentiellt även i sökmotorernas videosektioner.

I en SEO-strategi är det därför centralt att noggrant överväga utformningen av YouTube-thumbnails, då de är en direktfaktor i användarens beslut att interagera med videon och därmed kan ha en betydande inverkan på dess prestanda och synlighet online.

FAQ

Kan jag ändra thumbnail för en video efter att den har publicerats på YouTube?

Ja, du kan ändra thumbnail för en video efter att den har publicerats. Gå till din videoredigerare på YouTube och välj ett av de automatiskt genererade alternativen eller ladda upp en egen anpassad thumbnail

Hur viktig är texten på en YouTube-thumbnail för SEO?

Medan texten på en thumbnail inte direkt påverkar SEO, kan den förstärka videons budskap och locka tittare, vilket kan öka klickfrekvensen (CTR) och därmed indirekt bidra till SEO genom användarens beteende.

Hur kan jag testa vilken typ av thumbnail som fungerar bäst för mina videos?

Du kan använda YouTube Analytics för att jämföra prestanda för olika videos och deras thumbnails. Vissa skapare utför också A/B-testning med olika thumbnails för att se vilken som presterar bättre.

Är det möjligt att använda automatiskt genererade thumbnails, och hur bra fungerar de jämfört med anpassade thumbnails?

Ja, du kan använda de thumbnails som automatiskt genereras av YouTube när du laddar upp din video. Dock visar många studier att anpassade thumbnails ofta ger en högre klickfrekvens då de kan skräddarsys för att vara mer lockande och relevanta till videons innehåll.

Vilka dimensioner bör jag använda om jag skapar en thumbnail för mobilvisning?

Även för mobilvisning rekommenderas det att använda thumbnails med en upplösning på 1280×720 pixlar och en 16:9 ratio för att säkerställa högsta kvalitet över alla enheter. Tänk på att göra viktiga designelement och text tillräckligt stora för att de ska vara lättlästa även på mindre skärmar.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: