Blog

URL

URL står för ”Uniform Resource Locator” och är den adress som används för att identifiera resurser på internet. Varje URL är unik och leder till en särskild resurs, som kan vara en webbsida, en bildfil, en videofil eller nedladdningsbara dokument. URL:er utgör en grundläggande del av internets infrastruktur genom att de möjliggör navigering och åtkomst till innehåll som finns online.

Struktur

En typisk URL består av flera delar:

 • Schemat: Detta anger vilken protokolltyp som används (t.ex., http, https, ftp).
 • Subdomän: En valfri tredje nivå av domänstrukturen, ofta ’www’.
 • Domännamn: Identifierar den specifika platsen som resursen finns på. Exempelvis www.exempelsajt.se
 • Toppdomän (TLD): Den sista delen av domännamnet, indikerar ofta land eller typ av organisation (t.ex., .com, .org, .se).
 • Port: En valfri siffra som används för att dirigera trafik till rätt port på servern. Exempelvis www.exempelsajt.se:8080/undersida/:
 • Sökväg: Ange den exakta platsen för den resursen inom domänen. Exempelvis: www.exempelsajt.se/undersida/
 • Query string: En valfri del som innehåller ytterligare parametrar som kan användas för sökningar eller filtrering. Exempelvis: www.exempelsajt.se/kategori/produkt.php?p=10000
 • Fragment: Ett valfritt ankare som leder till en specifik del av innehållet på sidan. Exempelvis: www.exempelsajt/guide#summering

SEO-betydelse

För SEO är en välstrukturerad URL av stor betydelse då den underlättar för sökmotorer att förstå och indexera innehållet på en webbsida. Sökord i URL:en kan påverka sidans relevans för sökfrågor. Enklare och mer beskrivande URL:er kan också förbättra användarupplevelsen, eftersom de är lättare att läsa och förstå.

Bästa praxis

När man skapar URL:er bör man sträva efter att göra dem:

 • Enkla att läsa och förstå för både användare och sökmotorer.
 • Beskrivande, med relevanta sökord som speglar sidans innehåll.
 • Korta, men fulla av betydelse för att maximera effektiviteten.
 • Konsistenta i struktur för att bibehålla en standardiserad webbstruktur som underlättar indexering och crawling.

URL-strukturen bör ses över regelbundet i SEO-arbetet eftersom den kan påverka rankningen och synligheten för en webbplats i sökresultaten. Korrekt användning av omdirigeringar, som 301 redirects, är viktigt om URL-strukturen ändras, för att behålla länkkraft (link juice) och undvika ”döda länkar” eller ”404 errors” som negativt kan påverka SEO.

FAQ

Hur påverkar sökord i URL:en sökmotoroptimering (SEO)?

Sökord i URL:en kan påverka sökmotoroptimeringen genom att ge tydliga ledtrådar om vad sidan handlar om. Användning av relevanta sökord i URL:n kan öka sidans relevans för specifika sökfrågor och därmed förbättra möjligheterna att ranka högre i sökresultaten.

Varför är en välintegrerad URL-struktur viktig för SEO?

En välintegrerad URL-struktur är viktig för SEO eftersom det underlättar för sökmotorer att indexera och förstå innehållet på en webbsida. Enklare och mer beskrivande URL:er med relevanta sökord kan också hjälpa till att förbättra sidans relevans för sökfrågor och därmed öka synligheten i sökresultaten.

Vilka bästa praxis bör följas vid skapande av URL:er?

Vid skapande av URL:er bör man sträva efter att göra dem enkla att läsa och förstå, beskrivande med relevanta sökord och konsistenta i struktur. Det är också viktigt att använda korrekt omdirigering (t.ex. 301 redirects) om URL-strukturen ändras för att undvika negativa effekter på SEO.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:
Innehåll