Blog

URL Slug

Termen ”URL Slug” refererar till den exakta delen av en URL (Uniform Resource Locator) som är specifik för en viss sida på en webbplats. En URL slug följer efter domännamnet och eventuella katalogstrukturer och beskriver vanligtvis innehållet på sidan.

Användning och bästa praxis

En effektiv URL slug är avgörande för både användarvänlighet och sökmotoroptimering. Den hjälper användare att förstå vad för typ av innehåll de kan förvänta sig innan de klickar på en länk och också underlättar för sökmotorer att tolka sidans innehåll vilket kan bidra till en bättre position i sökresultaten.

För att maximera effektiviteten av en URL slug inom SEO, bör man följa vissa riktlinjer:

  • Relevans: URL slugen bör noggrant väljas för att reflektera det primära ämnet eller sökorden för sidan.
  • Korthet: En slug bör vara kort och koncis. Långa URL:er kan vara förvirrande för användare och mindre fördelaktiga för sökmotorrankning.
  • Läsbarhet: Användning av tydliga och enkla ord gör URL-slugs lättare att läsa och förstå.
  • Undvika specialtecken: Specialtecken och mellanslag bör ersättas med bindestreck för att säkerställa URL:ens kompatibilitet över olika webbplattformar och browsers.
  • Små bokstäver: Det är standard att använda små bokstäver eftersom URL:er är skiftlägeskänsliga. Användning av stora bokstäver kan skapa duplicerade sidor eller leda till 404-fel.
  • Undvik onödiga ord: Ord som ”och”, ”eller”, ”men”, ”i”, ”på” m.fl. bör undvikas eftersom de inte bidrar till sökmotorns förståelse av sidans innehåll och kan förlänga URL:en utan anledning.

Exempel på en URL Slug

För en bloggsida som handlar om bästa SEO-praxis kan en väl utformad URL slug se ut som följande:

https://www.exempel.se/blogg/basta-seo-praxis 

I detta exempel är ”basta-seo-praxis” URL slugen, som tydligt anger innehåll som läsaren kan förvänta sig på sidan och innehåller relevanta sökord för bättre sökmotorsynlighet.

FAQ

Finns det några bästa praxis för att skapa en effektiv URL Slug?

Ja, det finns några bästa praxis för att skapa en effektiv URL Slug. Dessa inkluderar att välja relevanta sökord eller ämnen för slugen, hålla den kort och koncis, undvika specialtecken och mellanslag, använda små bokstäver, och undvika onödiga ord som inte bidrar till förståelsen av sidans innehåll.

Vad är en URL Slug?

En URL Slug är den delen av en URL som följer efter domännamnet och katalogstrukturer. Den beskriver innehållet på sidan och hjälper användare och sökmotorer att förstå vad sidan handlar om.

Varför är en relevant URL Slug viktig för SEO?

En relevant URL Slug är viktig för SEO eftersom den hjälper sökmotorer att förstå sidans innehåll och kan bidra till en bättre position i sökresultaten. Dessutom hjälper en tydlig URL Slug användare att förstå vad de kan förvänta sig innan de klickar på en länk.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: