Blog

Technical SEO (teknisk SEO)

Teknisk SEO avser de åtgärder och optimeringsprocesser som genomförs för att förbättra en webbplats tekniska egenskaper i syfte att öka synligheten i sökmotorernas resultat. Detta inkluderar optimering av webbplatsens infrastruktur och kod för att underlätta för sökmotorernas robotar att indexera och förstå innehållet effektivt samt att förbättra användarupplevelsen.

Nedan följer en sammanfattande artikel om ämnet, om du vill fördjupa dig i ämnet hittar du vår stora tekniska SEO-guide här.

Indexering och crawlability

För att en webbplats ska rankas i sökmotorernas resultat måste den först kunna indexeras. Crawlability handlar om huruvida en sökmotor kan navigera genom en webbplats och indexera dess innehåll. Faktorer som kan påverka crawlability inkluderar robots.txt-filen, sitemap.xml och användandet av ”noindex”-taggar.

Laddningstid (Page speed)

Page speed är tiden det tar för en sida att ladda. Det är en kritisk rankingfaktor då långa laddningstider kan påverka användarupplevelsen negativt och öka avvisningsfrekvensen (bounce rate). Optimering kan inkludera komprimering av bilder, minimering av CSS och JavaScript-filer samt användning av browser caching.

Mobilanpassning (Mobile responsiveness)

Med en ökande användning av mobila enheter är det avgörande att webbplatser är anpassade för att fungera på dessa plattformar. Mobile responsiveness handlar om att webbplatsens design och funktionalitet anpassas efter användarens skärmstorlek och enhet.

Säkerhet (Security)

Säkerhetsaspekter, såsom implementering av HTTPS genom SSL-certifikat, är viktigt för att skydda användarens data och förstärka förtroendet hos användare och sökmotorer.

URL-struktur

Tydliga och logiska URL-strukturer bidrar till bättre förståelse för sökmotorer och användare. Kortare URL:er som innefattar mål-sökord och en logisk hierarki föredras. Användning av ord istället för långa siffror och koder är att föredra.

Strukturerad data (Structured data)

Genom att lägga till strukturerad data, eller schema markup, kan man förtydliga för sökmotorerna vilken typ av innehåll som finns på en webbplats. Detta kan öka chanserna för ”rich snippets” i sökresultaten, vilket kan förbättra klickfrekvensen (CTR).

Internlänkning (Internal linking)

Effektiv internlänkning bidrar till att sprida länkjuice (link equity) och möjliggör för sökmotorer att hitta relaterat innehåll lättare. Det förstärker relevansen mellan sidor inom webbplatsen och kan underlätta för användaren att navigera.

Felhantering (Error handling)

Att aktivt hantera fel såsom 404 sidor (sidor som inte längre finns) och omdirigeringar är viktigt. 301-omdirigeringar bör användas för att peka gamla URL:er till relevanta nya sidor för att behålla trafik och länkkraft.

Duplikat innehåll (Duplicate content)

Det är viktigt att undvika duplicerat innehåll då detta kan förvirra sökmotorer om vilken version som bör rankas högst. Canonical tags (rel=”canonical”) kan användas för att peka på den föredragna versionen av innehållet.

Sammantaget bildar dessa och andra tekniska SEO-aspekter en grundläggande del av optimering för sökmotorer, där det slutmålet är att förbättra sidans synlighet och frambringa en bättre användarupplevelse.

FAQ

Hur kan jag förbättra min webbplats tekniska SEO?

För att förbättra din webbplats tekniska SEO kan du börja med att analysera webbplatsens crawlability, säkerhet och laddningstid. Genom att använda lämpliga verktyg kan du identifiera eventuella fel eller flaskhalsar och ta lämpliga åtgärder för att åtgärda dem. Det är också viktigt att använda strukturerad data, optimera URL-strukturen och implementera korrekt internlänkning. Genom att följa bästa praxis och hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna inom teknisk SEO kan du optimera din webbplats för att nå bättre synlighet och resultat i sökmotorerna.

Varför är teknisk SEO viktig?

Teknisk SEO är viktig eftersom den hjälper till att optimera en webbplats så att den blir mer sökmotorvänlig. Genom att förbättra webbplatsens tekniska egenskaper kan man öka sannolikheten för att den rankas högre i sökmotorernas resultat. Detta kan leda till ökad synlighet, mer organisk trafik och bättre användarupplevelse.

Vilka är några vanliga tekniska SEO-faktorer som bör beaktas?

Några vanliga tekniska SEO-faktorer inkluderar crawlability, laddningstid, mobilanpassning, säkerhet, URL-struktur, strukturerad data, internlänkning, felhantering och undvikande av duplikat innehåll. Genom att optimera dessa faktorer kan man förbättra webbplatsens prestanda i sökmotorerna.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: