Blog

Subdirectory (underkatalog)

En subdirectory är en specifik typ av mappstruktur på en webbplats där sidor organiseras i hierarkiska underkategorier under huvudområdet. Subdirectories skapas för att organisera innehåll på en sida och förbättra användarupplevelsen genom att göra webbplatsen mer navigerbar och logiskt strukturerad. Varje subdirectory separeras i URL-strukturen av en front slash (/).

Användning

I SEO är användningen av subdirectories en vanlig praxis för att kategorisera och segmentera webbplatssidor som behandlar olika teman eller har olika funktioner. Exempelvis kan en e-handelswebbplats ha subdirectories som /klader/, /skor/ och /accessoarer/. Denna struktur gör det lättare för användare och sökmotorer att förstå webbplatsens innehåll och hierarki.

image

Source: Exempel på struktur med två nivåer av subdirectories

Tekniska överväganden

Vid utformningen av en webbplats är det viktigt att överväga antalet nivåer av subdirectories. För många kan försvåra för sökmotorernas crawl-process, medan för få kan leda till att innehållet på webbplatsen blir oorganiserat. Optimeringen av URL-struktur med relevanta och beskrivande subdirectories kan effektivisera sökmotorernas förmåga att indexera webbsidor samt spelar en roll i sökordsoptimering, genom att inkludera sökord i URL:er där det är lämpligt.

Sökmotorer som Google använder URL-strukturen för att förstå och rangordna innehåll på internet. Relevanta och logiska subdirectories kan förbättra en webbplats synlighet och rankings genom att skapa klart definierade sektioner som är lätta att indexera och presentera i sökresultaten.

Best practices

För att maximera SEO-fördelarna med subdirectories bör man följa vissa bästa praxis:

  • Använd tydliga och relevanta namn för subdirectories som motsvarar innehållet på sidorna.
  • Håll URL-strukturen så enkel och platt som möjligt.
  • Undvik onödiga upprepningar och överdriven användning av sökord i subdirectories.
  • Se till att subdirectories korrekt reflekterar webbplatsens innehållshierarki.
  • Använd 301-redirects när webbsidor flyttas för att behålla länkjuice och undvika brutna länkar.

Implementering av välstrukturerade subdirectories är en viktig del av site architecture och kan positivt påverka både användarupplevelsen och sökmotoroptimeringen.

FAQ

Vad är bästa praxis för att använda subdirectories inom SEO?

Några bästa praxis för användning av subdirectories inom SEO inkluderar att använda beskrivande namn för subdirectories, hålla URL-strukturen enkel och undvika onödiga upprepningar av nyckelord samt använda 301-omdirigeringar när webbsidor flyttas.

Varför är det viktigt att använda subdirectories?

Användning av subdirectories hjälper till att organisera och strukturera innehållet på en webbplats, vilket förbättrar användarupplevelsen och gör det enklare för sökmotorer att indexera och rangordna sidor.

Vilka fördelar har en välstrukturerad URL-struktur med subdirectories?

En välstrukturerad URL-struktur med subdirectories kan förbättra synligheten och rankingen för en webbplats i sökmotorresultat. Det kan också hjälpa till att skapa tydliga sektioner på webbplatsen och underlätta för användare att hitta relevant innehåll.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: