Blog

Söksynlighet (Search Visibility)

Söksynlighet är ett fundamentalt koncept inom sökmotoroptimering (SEO) och avser den grad till vilken en webbsida eller hemsida är synlig i sökmotorernas oorganiska (icke-betalda) sökresultat för specifika sökord eller sökfraser.

Måttet på söksynlighet representerar förmågan hos en webbplats eller dess enskilda sidor att ranka högt på sökmotorernas resultatsidor (SERP), vilket direkt påverkar mängden trafik en webbplats mottar.

Grundläggande principer för söksynlighet

Söksynlighet beräknas ofta som en procentandel baserad på en webbplats synlighet för ett antal relevanta sökord. En webbplats som rankar på första positionen för ett givet sökord uppnår ett visst söksynlighetsvärde för just det sökordet. Värden ackumuleras över en rad sökord, och det totala söksynlighetsvärdet kan ge en indikation på hur bra webbplatsen presterar i förhållande till konkurrenterna.

Sökmotorernas algoritmer

Sökmotorernas komplexa algoritmer bestämmer en webbplats söksynlighet baserat på flera faktorer, däribland:

 • Relevans: Hur väl innehållet på en sida matchar en användares sökintention.
 • Innehållskvalitet: Originalitet, djup och värde för användaren.
 • Söksordsanvändning: Korrekt och kontextuell användning av sökord och fraser i innehållet.
 • Användarupplevelse: Webbplatsens struktur, navigering, laddningstider och mobilvänlighet.
 • Inlänkar: Kvaliteten och kvantiteten av externa webbsidor som länkar till webbplatsen.
 • Sociala signaler: Deltagande och delningar av innehållet på sociala plattformar.
 • Tekniska faktorer: Canonical tags, XML-sitemaps, strukturerad data och robots.txt inställningar.

Optimeringsstrategier för förbättrad söksynlighet

För att öka en webbplats söksynlighet, bör SEO-specialister genomföra en rad optimeringsåtgärder som inkluderar, men inte är begränsade till:

 • Söksordsanalys: Identifiering och val av relevanta sökord är avgörande. Det innebär att förstå användarnas sökbeteenden och att välja sökord med tillräcklig sökvolym och betydelse för verksamheten, samtidigt som konkurrensnivån beaktas. Läs mer här
 • Kvalitetsinnehåll: Att skapa värdefullt, engagerande och originalet innehåll som svarar mot användarnas frågor och behov. Regelbunden publicering av innehåll hjälper till att hålla webbplatsen relevant och främjar söksynlighet. Läs mer här
 • Onpage-optimering: Inkluderar korrekt användning av HTML-taggar såsom titeltaggar, metabeskrivningar, header-taggar och alt-attribut för bilder. Varje sida ska vara optimerad för specifika sökord och fraser.
 • Teknisk SEO: Adressering av tekniska aspekter som webbplatsens laddningstid, mobilanpassning, säkerhet (SSL-certifikat) och strukturerad data, för att säkerställa att webbplatsen är sökmotorvänlig.
 • Link building: Att bygga en profil av högkvalitativa inlänkar från trovärdiga och relaterade webbplatser är avgörande för att bygga domänautoritet, vilket i sin tur positivt påverkar söksynlighet. Läs mer här
 • Social Media Engagement: Aktivt deltagande på sociala medier kan hjälpa till att sprida medvetenhet om webbplatsinnehållet och generera trafik samt skapa sociala signaler som sökmotorerna kan beakta.
 • Kontinuerlig analys och förbättring: SEO är en pågående process, och det är viktigt att kontinuerligt mäta och analysera webbplatsens prestationer med hjälp av verktyg såsom Google Analytics och Search Console. Information som erhålls ska användas för att förbättra och justera strategier för att förbättra söksynlighet över tid.

Vikten av söksynlighet

Söksynlighet är avgörande för företag som är beroende av organisk trafik för att nå potentiella kunder och generera konverteringar. Eftersom majoriteten av internetanvändare sällan bläddrar förbi den första sidan av sökresultaten blir det allt viktigare att sträva efter en hög söksynlighet. Företag som lyckas positionera sig väl i sökresultaten får ökad exponering, vilket kan leda till bättre varumärkesigenkänning, ökad webbplatstrafik och slutligen mer affärer.

FAQ

Vad innebär söksynlighet i relation till SEO?

Söksynlighet i relation till SEO avser den grad till vilken en webbsida eller hemsida är synlig i sökmotorernas oorganiska sökresultat för specifika sökord eller sökfraser. Det är ett viktigt mått på hur väl en webbplats presterar i sökresultaten.

Vilka faktorer påverkar en webbplats söksynlighet?

En webbplats söksynlighet påverkas av flera faktorer, inklusive relevansen och kvaliteten på dess innehåll, användarupplevelsen, inlänkar från andra webbplatser, sociala signaler, samt tekniska aspekter såsom canonical tags och strukturerad data.

Varför är söksynlighet viktigt för företag och deras online-närvaro?

Söksynlighet är viktigt för företag eftersom det påverkar webbplatsens exponering, trafik och potentiella kundbaser. Genom att förbättra söksynligheten kan företag öka sin synlighet online, öka märkesigenkänning och därmed öka chanserna att nå sina affärsmål.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: