Blog

Sökordsplaneraren (Keyword Planner)

Sökordsplaneraren är ett verktyg som tillhandahålls av Google Ads (tidigare känd som Google AdWords) för att hjälpa annonsörer och marknadsförare att hitta relevanta sökord för sina kampanjer.

Detta verktyg är oerhört användbart för SEO-arbete, då det möjliggör förståelse för sökbeteenden, konkurrens i sökresultaten, och potentiell trafik som relaterar till specifika söktermer.

Funktioner i Sökordsplaneraren

 • Sökordsforskning: Grundstenen i Sökordsplaneraren är dess förmåga att ge förslag på sökord utifrån en initial sökfras, en webbplats eller en produktkategori. Verktyget presenterar en lista med relevanta sökord, fraser och frågor som användarna faktiskt söker efter på Google. Genom att analysera dessa förslag kan man identifiera vilka sökord som är värda att optimera för.
 • Sökvolym och prognoser: För varje föreslaget sökord tillhandahåller Sökordsplaneraren data om genomsnittlig månadssökvolym. Detta ger insikt i hur ofta människor söker på ett visst sökord. Man kan också få prognoser om förväntad prestanda för sökord i termer av klick, kostnader och konverteringar, även om dessa ofta är mer inriktade på betalda sökkampanjer.
 • Konkurrensanalys: Verktyget visar en konkurrensmätare för varje sökord, som indikerar hur svårt det kan vara att ranka i de betalda sökresultaten. Även om denna data är avsedd för betald sökning, kan den även ge en indikation på konkurrensnivån inom organisk sökning.
 • Anpassade filtreringar och riktning: Användare kan filtrera sökordsförslag baserat på olika kriterier såsom språk, geografisk plats, och nätverk (Google sök eller partnerwebbplatser). Detta hjälper till att rikta in sökord på specifika målgrupper och regioner.

Användning av Sökordsplaneraren i SEO

Att välja rätt sökord är grundläggande för att lyckas med SEO. Sökordsplaneraren används primärt i tre stadier av SEO-arbetet:

 1. Sökordsanalys: Det första steget är att identifiera ett brett spektrum av potentiella sökord som skulle kunna driva relevant trafik till en webbplats. Sökordsplaneraren hjälper till att hitta dessa sökord och att förstå användarnas sökbeteende. Du kan läsa mer om sökordsanalys här
 2. Sökordsoptimering: När man har en lista med potentiella sökord är nästa steg att prioritera dem. Detta kräver att man tar hänsyn till sökvolymer, relevans, konkurrens och användarens sökavsikt. Denna data, insamlad från Sökordsplaneraren, används för att optimera innehållet på webbplatsen från metataggar till sidinnehåll. Läs mer om sökordsoptimering här
 3. Prestandaövervakning: SEO är en process som kräver kontinuerlig uppföljning. Sökordsplaneraren kan användas för att jämföra prognoser med faktiska prestandadata och justera strategin därefter.

Tips för att maximera fördelarna med Sökordsplaneraren

 • Använd long tail-sökord: Dessa är mer specifika fraser (ofta med tre eller fler ord) som tenderar att ha lägre sökvolymer men som ofta har högre konverteringsgrad eftersom de motsvarar mer specifika användarbehov.
 • Analysera säsongstrender: Var uppmärksam på hur sökvolym för specifika sökord varierar under året. Detta kan ge insikter för att tajma innehåll och kampanjer.
 • Använd ett brett spektrum av sökord: Välj en blandning av hög- och lågvolymssökord för att balansera mellan att sikta på bredare publik och att hitta nischmarknader.
 • Integrera med webbplatsens innehåll: Använd sökord i titlar, rubriker, metabeskrivningar, och inom textkroppen för att korrekt signalera till sökmotorerna vad sidan handlar om.

Sökordsplaneraren är en viktig resurs som hjälper tilla att förstå och optimera för de söktermer ens målgrupp använder. Genom att effektivt använda de data och analyser verktyget erbjuder, kan man bygga en solid grund för en framgångsrik SEO-strategi och därmed förbättra synligheten och prestandan för en webbplats i sökmotorernas resultat.

FAQ

Vad är Sökordsplaneraren och varför är den viktig för SEO?

Sökordsplaneraren är ett verktyg tillhandahållet av Google Ads för att hjälpa marknadsförare att hitta relevanta sökord för sina kampanjer. Den är viktig för SEO eftersom den ger insikt i sökbeteenden, konkurrensnivåer och potentiell trafik relaterad till specifika söktermer, vilket är avgörande för att optimera webbplatser och kampanjer.

Vad är långsvanssökord och varför är de viktiga inom SEO?

Långsvanssökord är mer specifika fraser med lägre sökvolymer men högre konverteringsgrad. De är viktiga inom SEO eftersom de ofta matchar mer specifika användarbehov, vilket kan leda till högre engagemang och konverteringar på webbplatser.

Hur kan man maximera fördelarna med Sökordsplaneraren för SEO?

För att maximera fördelarna med Sökordsplaneraren bör man använda anpassade filtreringar för att rikta in sökord på specifika målgrupper och regioner, analysera säsongstrender för att tajma innehåll och kampanjer, välja en balanserad mix av hög- och lågvolymssökord, samt integrera sökorden på webbplatsens innehåll konsekvent.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:
Innehåll