Blog

Share of Search

Share of search kvantifierar ett varumärkes synlighet och popularitet genom att jämföra volymen av sökningar som är relaterade till varumärket till det totala antalet sökningar inom samma kategori eller bransch.

Detta mått kan användas för att uppskatta och övervaka brand equity, marknadsföringskampanjers effektivitet samt medvetenhet om varumärket över tid.

Förståelse av share of search

När vi pratar om share of search refererar vi ofta till andelen som ett visst varumärke eller produkt upptar bland alla sökningar som utförs inom sin relevanta kategori. Antalet sökningar för ett varumärke jämförs med totala antalet sökningar för relevanta sökord inom det specifika segmentet eller produktkategorin. Ju högre share of search, desto större är teoretiskt sett varumärkets närvaro och inflytande inom sitt område online.

Beräkning av Share of Search

För att beräkna share of search kan man använda verktyg som Google Trends eller andra sökordsanalysverktyg som ger insikt i sökvolymen för specifika sökord. Man bestämmer en uppsättning relevanta sökord som representerar varumärket och dess konkurrenter och jämför sedan sökvolymerna för dessa sökord för att få en procentsats som representerar den sökandes marknadsandel.

Faktorer som Påverkar Share of Search

Det finns en rad faktorer som kan påverka ett varumärkes share of search, inklusive:

 • Marknadsföringskampanjer: Reklam och marknadsföring, oavsett om det är online eller offline, kan öka varumärkesmedvetenhet och i sin tur leda till högre sökvolym.
 • Produktlanseringar: Nya produkter och tjänster kan generera ökat intresse och därmed fler sökningar.
 • Användarupplevelse: En tillfredsställande upplevelse med ett varumärke kan föranleda repetitiva sökningar och stärka kundens lojalitet.
 • Sökmotoralgoritmer: Förändringar i sökmotorernas algoritmer kan påverka varumärkets synlighet på SERP (Search Engine Results Pages), vilket kan öka eller minska share of search.
 • Mediehändelser: Publicitet i media och nyhetshändelser rörande ett varumärke kan leda till temporära spikes i sökvolym.

Share of Search i Praktiken

 • SEO Strategier: För att öka ett varumärkes share of search bör SEO-specialister utveckla och implementera strategier som riktar in sig på att optimera webbplatsinnehåll för relevanta sökord, bygga auktoritet genom backlinks och förbättra den övergripande användarupplevelsen på webbplatsen.
 • Innehållsmarknadsföring: Genom att skapa engagerande, informativt och optimerat innehåll för specifika målgrupper kan varumärken locka till sig mer söktrafik. Detta innehåll bör lösa användarens frågeställningar och förse dem med värdefull information.
 • Anpassning efter Sökintentioner: Förståelse för sökintentionerna bakom användarnas sökningar ger möjlighet att skapa innehåll som bättre matchar vad de faktiskt letar efter, vilket kan förbättra en webbplatsens synlighet i sökresultat.
 • Mätning och Uppföljning: SEO-specialister bör regelbundet mäta och analysera sitt varumärkes share of search för att identifiera trender och justera strategier därefter. Även studier av konkurrenternas share of search kan vara av stor vikt för strategisk planering.
 • Optimera för Röstsök: Med ökningen av röstsökning är det viktigt att inkludera naturliga språkformer och fråge-baserade sökord i SEO-strategierna.
 • Använda Sociala Medier: Integrering av sociala medier i marknadsföringsstrategin kan även detta påverka share of search genom att öka engagemang och spridning av varumärkets innehåll.

Kritik av Share of Search

Trots dess fördelar är share of search inte utan kritik. Måttet tar inte hänsyn till kvaliteten på trafiken eller om sökningarna omvandlas till konkreta affärsresultat som försäljning. Det är också viktigt att notera att hög share of search inte nödvändigtvis innebär att varumärket har en positiv image; det kan lika mycket vara väckt av negativ publicitet eller andra icke-önskvärda anledningar.

FAQ

Hur påverkar marknadsföringskampanjer share of search?

Marknadsföringskampanjer kan öka varumärkesmedvetenheten och bidra till ökad sökvolym, vilket i sin tur kan resultera i en högre share of search för ett varumärke.

Varför är det viktigt att anpassa innehållet efter sökintentioner för att förbättra share of search?

Genom att skapa innehåll som svarar på användarnas frågeställningar och behov ökar chanserna att få en högre synlighet i sökresultatet, vilket kan påverka share of search positivt.

Vad är en potentiell nackdel med att enbart fokusera på att öka share of search?

En nackdel med att enbart fokusera på share of search är att det inte tar hänsyn till kvaliteten på trafiken eller om sökningarna omvandlas till konkreta affärsresultat som försäljning. Det är viktigt att ha en helhetsbild av marknadsföringsstrategin.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: