Blog

SEO granskning (SEO Audit)

En SEO analys är en omfattande process för systematisk genomgång av en webbplats för att bedöma dess förmåga att synas på sökmotorer som Google. Syftet med granskningen är att identifiera såväl tekniska som innehållsmässiga brister och möjligheter som påverkar webbplatsens sökmotoroptimering (SEO).

SEO analysen involverar en detaljerad analys av olika element som kan påverka webbplatsens placering på en SERP (Search Engine Results Page), bland annat:

  • Teknisk analys: Granskningen ser till så att webbplatsen är tekniskt tillgänglig för sökmotorer. Det innefattar kontroll av robots.txt-fil, sitemap.xml-fil, serverns svarskoder, URL-struktur, intern länkning, och laddningstider.
  • On-page SEO: Denna fas av auditen fokuserar på faktorer på webbplatsen såsom innehållskvalitet, användning av sökord, metataggar, rubriker, alt-texter för bilder, och URL-optimering.
  • Off-page SEO: Innehåller analys av externa faktorer som inkommande länkar (backlinks), webbplatsens auktoritet och närvaro på sociala medier som påverkar dess rykte och erkännande online.
  • Innehållsanalys: Granskningen bedömer innehållets relevans, unikhet, och värde för användaren samt hur väl de följer Googles riktlinjer.
  • Användbarhet: Webbplatsens navigation, design, användarupplevelse (UX) och mobilanpassning värderas, då dessa faktorer påverkar både användarbeteende och rankning.
  • Konkurrensanalys: En bedömning av konkurrenternas webbplatser ger insikt om deras styrkor och svagheter inom SEO och kan påvisa strategiska möjligheter.

Utförande

Professionell SEO analys utförs ofta av SEO-experter eller digitala marknadsföringsbyråer, som använder en blandning av verktyg och manuella inspektioner för att samla in data. Rapporten som genereras post-audit bör inkludera konkreta rekommendationer om åtgärder för förbättringar i avsikt att öka organisk trafik, förbättra användarupplevelsen och stärka webbplatsens sökmotorranking.

Verktyg

Många verktyg finns tillgängliga för att assisttera i SEO analysen, inklusive Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, Moz, och Screaming Frog SEO Spider. De här verktygen erbjuder olika funktioner för att analysera tekniska aspekter, backlinkprofiler, innehållskvalitet och on-page element.

FAQ

Vilka verktyg används vanligtvis vid en SEO Analys?

Vanliga verktyg som används vid en SEO granskning inkluderar Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, Moz, och Screaming Frog SEO Spider. Dessa verktyg erbjuder funktioner för att analysera tekniska aspekter, backlinkprofiler, innehållskvalitet och on-page element.

Vad är målet med en SEO Analys?

Målet med en SEO granskning är att systematiskt genomgå en webbplats för att identifiera tekniska och innehållsmässiga brister och möjligheter som påverkar dess placering på sökmotorer. Granskningen syftar till att förbättra webbplatsens sökmotoroptimering och därmed öka organisk trafik och ranking.

Hur ofta bör en SEO Analys utföras?

En SEO granskning bör ses som en kontinuerlig process och inte en enkelstående aktivitet. Det rekommenderas att en SEO granskning utförs regelbundet, särskilt i takt med förändringar på internet och konkurrensen. Genom regelbundna granskningar kan webbplatsen anpassas och hålla sig konkurrenskraftig i sökresultaten.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: