Blog

Redaktionell Kalender (Editorial Calendar)

En redaktionell kalender är ett schemaläggningsverktyg som används för att planera och organisera innehållsproduktionen för en webbplats, blogg, sociala medier eller andra publiceringskanaler. Syftet med en redaktionell kalender är att skapa struktur och översikt över det innehåll som ska publiceras och att säkerställa en kontinuerlig och strategisk fördelning av innehåll över tid.

Användning inom SEO

För att förbättra en webbplats placering i sökmotorernas resultatsidor är det avgörande med regelbunden publicering av kvalitativt och relevant innehåll. En redaktionell kalender är ett effektivt verktyg för att upprätthålla en sådan innehållsstrategi och säkerställa att innehållet möter användarnas informationsbehov. Samtidigt främjar det sökmotorernas förståelse för webbplatsens relevans inom sitt ämnesområde.

Komponenter:

 • Publiceringsdatum: När innehåll ska publiceras.
 • Innehållstyp: Artikel, blogginlägg, video, podcast etc.
 • Ämne och rubrik: Vad innehållet kommer att behandla.
 • Ansvarig: Den person eller grupp som ansvarar för att producera innehållet.
 • Status: Är innehållet idé, under arbete, färdigt för granskning eller publicerat.
 • Sökordsfokus: Vilka sökord och fraser som innehållet ska optimera för att locka organisk trafik.
 • Målgrupp: Vilken publik innehållet är avsett för.
 • Distribution och marknadsföring: Hur och var innehållet kommer att delas utöver den primära publiceringsplatsen.
 • Interaktion och återkoppling: Plan för hur interaktionen med läsare och följare ska hanteras.

Fördelar:

 • Framförhållning: Möjliggör strategisk planering och säkerställer att innehållet korrelerar med säsongsmässiga händelser, produktlanseringar och marknadstrender.
 • Tidsbesparing: Genom att förutse kommande uppdrag och förbereda resurser minskar man tiden för ad hoc-uppgifter.
 • Kvalitetskontroll: Genom att se övergripande vad som ska produceras kan man säkerställa att innehållet uppfyller de kvalitetskrav som ställs för god sökmotoroptimering.
 • Teamkoordination: Underlättar samarbete och arbetsflöde mellan olika avdelningar och teammedlemmar som är inblandade i innehållsproduktionen.
 • Konsekvens och frekvens: Hjälper till att hålla en jämn och förutsägbar publiceringstakt vilket kan främja användarengagement och sökmotors sidbesök.

Implementering:

För att implementera en redaktionell kalender rekommenderas att följa dessa steg:

 1. Bestäm mål och målgrupp för innehållet.
 2. Brainstorma ämnesidéer och relevanta sökord.
 3. Skapa en tidslinje för produktion och publicering.
 4. Definiera roller och ansvarsområden.
 5. Använd ett verktyg eller en plattform för att skapa och underhålla kalendern.
 6. Uppdatera och justera kalendern regelbundet utifrån prestandaanalys och marknadsutveckling.

FAQ

Vad är syftet med en redaktionell kalender inom SEO?

Syftet med en redaktionell kalender inom SEO är att planera och organisera innehållsproduktionen för att säkerställa regelbunden publicering av kvalitativt och relevant innehåll för att förbättra webbplatsens placering i sökmotorernas resultatsidor.

Vilka komponenter bör inkluderas i en effektiv redaktionell kalender?

En effektiv redaktionell kalender bör inkludera information som publiceringsdatum, innehållstyp, ämne och rubrik, ansvarig person, status, sökordsfokus, målgrupp, distribution och marknadsföringsplan samt interaktions- och återkopplingsstrategi.

Vilka fördelar kan en redaktionell kalender ge inom SEO-arbete?

Några fördelar med en redaktionell kalender inom SEO är framförhållning i planeringen, tidsbesparing genom förberedelse, kvalitetskontroll av innehållet, effektiv teamkoordination, bibehållen konsekvens och frekvens i publiceringen.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:
Innehåll