Blog

Rankingfaktorer

Rankingfaktorer är de kriterier som sökmotorer som Google, Bing och Yahoo använder för att avgöra ordningen, eller rankningen, av webbsidor i sökresultaten.

Rankingfaktorerna är komplexa, mångdimensionella och kontinuerligt i förändring, för att återspegla användarbehov och tekniska framsteg. Nedan följer en genomgång av de mest inflytelserika rankingfaktorerna inom SEO.

Innehållsrelaterade faktorer

 • Sökbegreppsdensitet och relevans: Användningen av relevanta sökord i sidans innehåll signalerar till sökmotorerna vad sidan handlar om. Sökordsdensitet refererar till hur ofta ett sökbegrepp förekommer i texten, men överdriven upprepning kan verka spammy och negativt påverka rankningen.
 • Innehållskvalitet: Originalitet, detaljrikedom och aktualitet i innehållet är kritiskt. Innehåll som erbjuder verkligt värde till läsaren tenderar att ranka högt. Enligt Googles principer uppskattas innehåll som uppfyller E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness).
 • Sökordens placering: Var sökorden placeras i titlar, underrubriker, den inledande texten etc. spelar en roll, med titel-taggen som kanske den viktigaste platsen.

Tekniska faktorer

 • Webbplatsens hastighet: Snabba laddningstider är avgörande för användarupplevelsen och kan därmed påverka rankningen. Google har tydliggjort detta genom uppdateringen med namn Core Web Vitals, som inkluderar mätvärden för webbplatsens prestanda.
 • Mobilanpassning: I takt med att allt fler sökningar görs från mobila enheter bedöms webbplatser som är mobilvänliga högre.
 • Sökvänliga URL-strukturer: Klara och logiska URL-strukturer som reflekterar sidans innehåll och struktur hjälper både användare och sökmotorer att förstå sidan bättre.
 • Säkerhet: HTTPS, som är en säker version av HTTP, har kommit att bli en standard. Webbplatser som inte använder säkra anslutningar kan rankas lägre.
 • Strukturerad data och schema-markup: Genom att använda schema.org märkning kan webbplatsägare ge sökmotorerna detaljerad information om innehållet på sidan, vilket kan generera mer anslående och informativa sökresultat.

UX-relaterade faktorer

 • Klickfrekvens (CTR): Är andelen användare som klickar på en webbplats länk i sökresultaten jämfört med antalet gånger länken visas (impressions). En hög CTR kan vara ett tecken på att innehållet är relevant och lockande för användaren.
 • Dwelltime: Den tid användare tillbringar på en webbplats innan de återvänder till sökresultaten. Längre dwelltime kan tolkas som att innehållet är engagerande och relevant.
 • Bounce Rate: Andelen besökare som lämnar webbplatsen efter att endast ha sett en sida. En hög avvisningsfrekvens kan vara ett tecken på att innehållet inte motsvarar användarnas förväntningar.

Externa faktorer

 • Backlinks: Inkommande länkar från andra webbplatser fungerar som röster på internet. Kvaliteten, kvantiteten och relevansen av dessa länkar är viktiga faktorer. Naturliga länkprofiler som inkluderar länkar från auktoritativa och relevanta webbplatser värderas högt.
 • Sociala signaler: Medan det är debatterat exakt hur mycket sociala signaler som likes och delningar på sociala medier påverkar ranking, anses det allmänt att populärt innehåll på sociala medier kan öka en webbplats synlighet och trovärdighet.

Lokala SEO-faktorer

 • Google Business Profile: För lokala företag är optimering för Google Business Profile-konto en viktig faktor. Korrekt och uppdaterad information, tillsammans med recensioner och lokalt anpassat innehåll, kan boosta lokal synlighet.
 • Lokala sökbegrepp: Inkludering av platsspecifika sökord och fraser kan hjälpa lokala företag att ranka högre i lokala sökresultat.

Google har enligt uppgifter över 200 ranking-faktorer som de tar hänseende till och ovannämnda är bara några av dem, om än viktiga.

FAQ

Hur påverkar användarens beteende rankningen av en webbsida?

Användarens beteende, såsom hur länge de stannar på en sida (dwell time), om de interagerar med sidans innehåll genom att klicka på länkar eller utföra handlingar, samt om de snabbt lämnar sidan (bounce rate), kan indirekt påverka en sidas ranking. Sökmotorer bedömer sådant beteende som tecken på sidans relevans och användarvänlighet.

Vilken roll spelar sidans ålder för dess rankning i sökresultaten?

Sidans ålder kan ha viss inverkan på rankningen, med äldre webbsidor som har byggt upp ett gott rykte och stabila backlinks tenderar att rankas bättre än nyare sidor. Ändå är det viktigaste att hålla innehållet relevant och uppdaterat, oavsett sidans ålder.

Är det viktigare att optimera för Google jämfört med andra sökmotorer?

Med tanke på att Google är den mest använda sökmotorn globalt, tenderar webbplatsägare och SEO-experter att fokusera mest på att optimera för Google. Trots detta kan det vara fördelaktigt att även optimera för andra sökmotorer som Bing och Yahoo, särskilt om målgruppen använder dem frekvent.

Hur regelbundet bör man uppdatera webbplatsens innehåll för att bevara eller förbättra rankningen?

Det finns ingen exakt tidsram för när man bör uppdatera innehåll, men det rekommenderas att regelbundet publicera kvalitativt och relevant innehåll. Föränderlighet i branschen, användarnas sökbehov och konkurrensen bör styra hur ofta en uppdatering är nödvändig. Dock bör nyckelsidor granskas och uppdateras med jämna mellanrum för att säkerställa att de fortsatt är aktuella och exakta.

Kan personanpassad sökning påverka hur min webbplats rankas för olika användare?

Ja, personliga sökresultat innebär att sökmotorer anpassar resultaten baserat på individuella sökvanor, geografisk plats och tidigare interaktioner med olika webbplatser. Därför kan två personer som genomför samma sökning få olika resultat. Medan en webbplats kan rankas högt för en person, kanske den inte gör det för en annan beroende på deras personliga sökprofil.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: