Blog

RankBrain

RankBrain är en komponent av Googles sökmotoralgoritm som använder maskininlärning för att förbättra relevansen och kvaliteten på sökresultaten.

RankBrain introducerades första gången av Google i slutet av 2015 och blev snabbt en av de mest inflytelserika faktorerna i ranking av webbsidor. Den används främst för att hjälpa till att tolka sökfrågor, särskilt vaga eller unika frågor, för att matcha användare med de mest relevanta webbsidorna.

Funktion

RankBrain hanterar specifikt sökfrågor som algoritmen inte tidigare har stött på eller sökfrågor som är flertydiga och behöver ytterligare tolkning. RankBrain konverterar sökorden till matematiska enheter, kända som vektorer, för att dessa ska kunna förstås av datorn.

Genom maskininlärning är den förmögen att uppfatta mönster och göra kvalificerade gissningar om vilka sidor som kan vara relevanta, även för sökfrågor den aldrig har behandlat förut.

Relevans

Inom SEO är det viktigt att förstå RankBrains bidrag eftersom det påverkar hur sökord och innehåll bör optimeras. Sökmotoroptimerare måste utveckla innehåll som inte bara är optimerat för specifika sökord, utan även för sökarens avsikt bakom sina sökfrågor. RankBrain fokuserar på användarens syfte och kontexten kring en sökfråga snarare än att uteslutande fokusera på enskilda sökord, vilket gör att det har blivit allt viktigare att skapa rikt, informativt och användarvänligt innehåll som talar om ämnet i sin helhet.

Läs mer om sökordsoptimering här

Metoder

För att optimera för RankBrain, bör SEO-specialister överväga följande metoder:

  • Användarsyfte – Det är centralt att förstå varför en person utför en sökning. Skapa innehåll som besvarar frågor, löser problem, och matchar användarens avsikter.
  • Innehållskvalitet – Googles algoritmer, inklusive RankBrain, premierar högkvalitativt innehåll. Detta betyder att texten bör vara välskriven, informativ och ge relevant information kring söktermerna.
  • Semantisk sökning – Fokusera på semantisk sökning vilket innebär att optimera för ämnesrelaterade termer och synonymer snarare än att enbart koncentrera sig på specifika sökord.
  • Långformsinnehåll – Djupgående artiklar som täcker ett ämne från alla vinklar har en större chans att anses vara värdefulla av RankBrain.
  • Användarupplevelse – Förbättra webbplatsens laddningstider, mobila anpassningar och navigering för att försäkra en optimal användarupplevelse, vilket kan påverka rankingar.

Effekter

RankBrains inflytande på sökresultat betyder att sökoptimerare måste tänka bredare än traditionella sökordsoptimeringsstrategier. Med en algoritm som förstår och lär från användarbeteenden, är det nu möjligt att ranka för relevanta söktermer även om dessa specifika termer inte nämns ordagrant på webbsidan.

Utöver detta betyder RankBrain att SEO-specialister måste vara proaktiva med att följa och anpassa sig till användarnas beteendeförändringar och trender i sökbeteende.

Mätning och Analys

För att förstå hur väl en webbplats presterar i relation till RankBrain, är det viktigt för SEO-specialister att noggrant analysera trafikdata, sökordens prestation och webbplatsens engagemangsmått. Använd verktyg som Google Analytics och Google Search Console för att få insikt i hur användarna interagerar med webbplatsen och vilken typ av innehåll som driver engagemang och konverteringar.

RankBrain är ett avgörande element i Googles sökmotor som inte kan ignoreras inom SEO-arbete. Dess förmåga att använda maskininlärning för att tolka och förutse användarbehov betonar betydelsen av att skapa rikt och relevant innehåll som tillgodoser en bred spektrum av sökfrågor.

FAQ

Hur påverkar RankBrain sökmotoroptimering?

RankBrain påverkar sökmotoroptimering genom att använda maskininlärning för att tolka och förbättra sökresultatens relevans. Det betonar vikten av att skapa kvalitativt innehåll som svarar på användarens avsikt bakom sina sökningar.

Vilka metoder rekommenderas för att optimera för RankBrain?

För att optimera för RankBrain är det viktigt att fokusera på användarens syfte bakom sina sökningar, skapa högkvalitativt och informativt innehåll, använda semantisk sökning, satsa på långformsinnehåll och förbättra webbplatsens användarupplevelse.

Hur kan man mäta och analysera RankBrains påverkan på en webbplats?

För att mäta RankBrains påverkan kan SEO-specialister använda verktyg som Google Analytics och Google Search Console för att analysera trafikdata, sökordsprestation och webbplatsengagemang. Det är viktigt att följa och anpassa sig till användarbeteenden och trender i sökbeteende för att förstå hur väl en webbplats presterar i relation till RankBrain.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: