Blog

NAP (Name, Address, Phone Number)

NAP står för Name, Address, Phone Number och avser de tre grundläggande elementen i en organisations eller företags identitet på Internet, särskilt när det gäller sökmotoroptimering (SEO) och lokal SEO.

NAP-data anses vara bland de mest kritiska lokal SEO-aspekterna och utgör en hörnsten för att företag ska kunna ranka väl i lokala sökresultat och lokala företagslistningar.

Användning i SEO

Inom SEO är NAP-information inte bara en central detalj för användare som söker kontaktuppgifter till ett företag, utan den är även avgörande för sökmotorernas förmåga att bedöma och verifiera ett företags legitimitet och relevans för lokala sökfrågor. Konsekvent NAP-information över hela webben stärker företagets lokala SEO-genomslag, medan inkonsekvenser kan leda till minskad synlighet och förvirring för både sökmotorer och potentiella kunder.

NAP:s roll i lokala sökresultat

För lokala företag fungerar NAP som en digital identitet som signalerar till sökmotorer som Google att informationen är pålitlig och exakt. Sökmotorerna använder NAP för att matcha data från olika källor, inklusive företagets webbplats, lokala företagskataloger, sociala medieprofiler och recensionsplattformar. När informationen är konsekvent och överensstämmande tolkas det av sökmotorerna som ett tecken på hög trovärdighet, vilket kan öka företagets chanser att rankas upp i lokala sökresultat och kartutdrag (eng. map packs).

Sökordsoptimering och NAP

NAP anses inte vara traditionella sökord i SEO-sammanhang. De är dock avgörande för lokal sökordsoptimering. Ett företag bör se till att NAP-informationen inkluderas tydligt och konsekvent på webbplatsens kontaktsida, i webbsidans sidfot, och på alla plattformar där företaget är listat, för att optimera för lokal sökning. Genom att använda sökord i beskrivningen av verksamheten tillsammans med NAP ger det sökmotorerna en stark signal om kontexten i vilken företaget verkar.

NAP:s betydelse för kataloglistningar och recensionsplattformar

För att förbättra lokal SEO är det avgörande att NAP-data är konsekvent över alla plattformar där företaget är listat, inklusive Google Business Profile, Eniro, Hitta.se och lokala företagskataloger. Detta inkluderar också branschspecifika kataloger där relevansen av sökord och företagsinformation spelar en ännu större roll. En korrekt och konsekvent listning hjälper sökmotorerna att förstå att informationen är tillförlitlig och förbättrar företagets chanser att visas i sökresultat relaterade till branschen eller platsen.

Korrigering av felaktig NAP-information

Inkonsekvent NAP-information kan orsaka rankingproblem och leda till förvirring för kunder. Det är därför avgörande att ofta granska och, om nödvändigt, uppdatera NAP-informationen för att säkerställa korrekthet över alla plattformar. Detta inkluderar att ändra information om företaget flyttar, ändrar telefonnummer eller byter namn. Att snabbt hålla digitala listningar och nämner uppdaterade är kritiskt för att upprätthålla och förbättra lokal SEO.

NAP och mobila enheter

I en värld där mobil sökning fortsätter att öka på bekostnad av desktop-sökning, är exakta NAP-data extra viktiga. Användare på mobila enheter är ofta på språng och söker efter lokala företag. Ett korrekt telefonnummer och en korrekt adress är avgörande för dessa användare, som kan ringa eller navigera till ett företag med bara några få tryck. SEO-optimering för mobila enheter innebär att man ser till att NAP-informationen är lättillgänglig och tydlig på den mobila versionen av webbplatsen.

FAQ

Varför är NAP-information viktig för SEO?

NAP-information är avgörande för SEO, särskilt för lokal SEO, eftersom den hjälper sökmotorer att bedöma och verifiera ett företags legitimitet och relevant för lokala sökningar. Konsekvent NAP-data över hela webben stärker företagets lokala SEO-genomslag och ökar chansen att ranka väl i lokala sökresultat.

Hur kan inkonsekvenser i NAP-information påverka ett företags synlighet online?

Inkonsekvent NAP-information kan leda till minskad synlighet och förvirring för både sökmotorer och potentiella kunder. Sökrobotar använder NAP för att matcha data och inkonsekvenser kan förhindra ett företag från att ranka högt i lokal SEO, samt skapa förvirring om företagets kontaktuppgifter.

Hur kan företag korrigera felaktig NAP-information och underhålla den över tid?

För att korrigera felaktig NAP-information bör företaget regelbundet granska och uppdatera sina uppgifter på alla plattformar där det är listat. Det är viktigt att snabbt åtgärda eventuella ändringar av adress, telefonnummer eller företagsnamn för att säkerställa korrekt och konsekvent NAP-data över hela webben.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: