Blog

Multichannel Attribution

Multichannel attribution syftar till processen där man analyserar och tillskriver värde till varje beröringspunkt och kanal som en konsument interagerar med över hela deras köpresa, fram till dess att en konvertering sker. Det involvera ofta kanaler som sökmotorresultat (både organiska och betalda), sociala medier, e-postmarknadsföring, display-annonser, affiliate-marknadsföring och direkttrafik. Syftet är att förstå vilka kanaler och kontaktpunkter som har störst påverkan på beslutet att genomföra ett köp eller nå en annan önskad handling.

Användning i SEO

Inom SEO är multichannel attribution särskilt viktigt då det hjälper till att identifiera vilka organiska sökstrategier som bidrar mest till att driva trafik och konverteringar. Detta information kan i sin tur användas för att optimera innehåll, sökord och kampanjer för att uppnå bättre rankingar i sökmotorerna och effektivisera budgeten.

Metoder

De vanligaste metoderna för multichannel attribution inkluderar First Click Attribution, Last Click Attribution, Linear Attribution, Time Decay Attribution, Position Based Attribution och Algorithmic/Data-Driven Attribution.

  • First Click Attribution tillskriver hela konverteringsvärdet till den första kontaktpunkten.
  • Last Click Attribution ger all kredit till den sista interaktionen före konvertering.
  • Linear Attribution delar lika värde bland alla beröringspunkter.
  • Time Decay Attribution ger mer värde till beröringspunkter som sker närmare tiden för konvertering.
  • Position Based Attribution tillskriver en kombination av värden med tyngdpunkt på första och sista interaktionen.
  • Algorithmic Attribution använder komplexa algoritmer för att dynamiskt värdera varje kontaktpunkts inverkan på konverteringen.

Användningsområden

Att sätta upp en multichannel attribution modell möjliggör för SEO-experter att:

  1. Få insikt i kundresans olika stadier och hur olika SEO-insatser påverkar köpbeteendet.
  2. Identifiera och investera i de mest effektiva kanalerna för att attrahera och engagera potentiella kunder.
  3. Skapa mer målinriktat och anpassat innehåll som engagerar användare i olika steg i kundresan.
  4. Förstå värdet av långsiktiga organiska sökstrategier i jämförelse med kortsiktiga betalda kampanjer.

Verktyg och Analyser

För att utföra multichannel attribution-analyser används en rad olika verktyg, däribland webbanalysplattformar som Google Analytics, attributionsmodelleringsprogram, och CRM-system som kan spåra kundinteraktioner över olika plattformar. Dessa verktyg hjälper SEO-experter att samla data och genomföra analyser som är viktiga för att skapa en effektiv och integrerad digital marknadsföringsstrategi.

FAQ

Vad är syftet med multichannel attribution inom SEO?

Syftet med multichannel attribution inom SEO är att analysera och tillskriva värde till varje kanal och kontaktpunkt som en användare interagerar med under sin köpresa. Det hjälper till att förstå vilka kanaler som har störst inverkan på konverteringar och hur olika SEO-insatser påverkar köpbeteendet.

Vilka är de vanligaste metoderna för multichannel attribution?

De vanligaste metoderna för multichannel attribution inkluderar First Click Attribution, Last Click Attribution, Linear Attribution, Time Decay Attribution, Position Based Attribution och Algorithmic/Data-Driven Attribution. Varje metod har olika sätt att tillskriva värde till olika kontaktpunkter i kundresan.

Vilka verktyg används för att genomföra multichannel attribution-analyser inom SEO?

För att utföra multichannel attribution-analyser inom SEO används olika verktyg som Google Analytics, attributionsmodelleringsprogram och CRM-system. Dessa verktyg möjliggör insamling av data och analyser för att utvärdera effektiviteten av olika kanaler och SEO-strategier.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: