Blog

Lokal SEO analys (Audit)

En lokal SEO analys är en noggrann granskning av hur väl en webbplats presterar i sökmotorresultat för lokalrelaterade sökningar. Syftet med analysen är att identifiera problem och förbättringsmöjligheter som kan öka företagets synlighet, särskilt för användare som söker lokalt efter produkter eller tjänster.

Granskningens huvudsakliga mål är att etablera en stark lokal närvaro i sökmotorer och därmed dra till sig målinriktad trafik från personer inom det geografiska område där företaget opererar.

Ett exempel skulle kunna vara en advokatbyrå som vill synas på ”advokatbyrå malmö”-relaterade sökningar.

Komponenter:

En lokal SEO granskning omfattar vanligen följande element:

1. Google My Business Granskning

 • Kontrollera att företagsprofilen är optimerad för det lokala sökordet med tanke på kategorival och beskrivning.
 • Se över kontaktinformation, öppettider och andra uppgifter så att de är korrekta och överensstämmer med information på hemsidan.

2. Uppgifter på externa plattformar

 • Genomför en analys för att säkerställa att affärsinformation på olika onlineregister och andra externa plattformar som Facebook och LinkedIn är korrekta.

3. Webbplats- och On-Page Granskning

 • Analysera egna webbplatsens struktur, interna länkstrategi och URL-struktur så att att sajten har en användarvänlig navigation.
 • Granska metataggar, rubriker (H1, H2, etc.), och användningen av lokala sökord.
 • Kontrollerar mobilvänlighet och laddningstider.

4. Innehållsanalys

 • Utvärderar kvalitet och relevans av innehållet med avseende på lokala söktermer och ämnen.
 • Kontrollerar att lokalt orienterat innehåll talar specifikt till det lokala publiken och inte är för generiskt.

5. Länk- och Autoritetsanalys

 • Analysera inkommande länkar (backlinks) för att utvärdera kvalitet och lokal relevans.
 • Sök efter möjligheter att bygga nya lokala länkar som kan förbättra lokal auktoritet.

6. Sociala Medier

 • Bedöm närvaro och engagemang på sociala medieplattformar och hur de representerar företaget.

7. Användarupplevelse (UX) och Konverteringsoptimering

 • Granska webbplatsens användarvänlighet, särskilt för lokal trafik och hur väl webbplatsen leder besökare till att utföra önskade handlingar (exempelvis att kontakta företaget eller slutföra ett köp).

Genomförande

En lokal SEO granskning bör genomföras systematiskt med hjälp av en kombination av manuell inspektion och SEO verktyg. Detaljerade analyser och rapporter bör sammanställas för att ge vägledande åtgärder.

Slutresultat

Granskningen resulterar i en handlingsplan som adresserar identifierade brister och syftar till att förbättra den lokala sökmotoroptimeringen. Det kan innefatta korrigering av felaktigheter, förbättring av webbplatsinnehåll, strategisk länkutveckling samt optimering av företagets närvaro på Google My Business och andra lokala plattformar.

FAQ

Varför är en lokal SEO granskning viktig för företag?

En lokal SEO granskning är viktig eftersom den hjälper företaget att synas i lokala sökresultat, vilket kan öka trafiken från potentiella kunder i närheten och därigenom öka försäljningen och kundbasen.

Vilka komponenter ingår vanligtvis i en lokal SEO granskning?

En lokal SEO granskning kan innefatta granskning av Google My Business-profil, webbplatsens struktur och innehåll, citat och lokala uppgifter, länk- och auktoritetsanalys, och sociala medier för att säkerställa en optimal lokal närvaro.

Hur genomförs en lokal SEO granskning?

En lokal SEO granskning genomförs genom att analysera noggrant olika aspekter av företagets online-närvaro med fokus på lokal relevans. Det inkluderar användning av SEO verktyg, manuell inspektion och sammanställning av resultat i en handlingsplan för förbättringar.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:
Innehåll