Blog

Söktratt (Search Funnel)

Söktratt (search funnel) är ett koncept inom SEO som beskriver konsumenternas resa från det ögonblick de blir medvetna om en viss produkt, tjänst eller information, till det att de genomför ett köp eller någon annan önskad åtgärd. Det kan vara att registrera sig för ett nyhetsbrev, ladda ner en rapport eller kontakta en verksamhet.

Söktratten visualiserar en process uppdelad i flera steg och återspeglar hur sökningar utvecklas från breda, generella termer till mer specifika sökord i takt med att användaren närmar sig ett köpbeslut.

Awareness (Medvetenhet)

I den första delen av söktratten befinner sig potentiella kunder i medvetenhetsskedet. Här kan sökningar vara relativt breda och oprecisa, eftersom användaren kanske ännu inte vet exakt vad de letar efter. De kan använda generella sökord för att hitta information eller lösningar på ett problem eller behov de har identifierat.

Inom SEO är detta en viktig fas för att öka synligheten och skapa medvetenhet kring varumärket eller tjänsten. Det är relevant att skapa innehåll som informerar och utbildar målgruppen, och optimera för sökord som speglar de intentionerna.

Consideration (Övervägande)

Efter att ha blivit medvetna, övergår sökanvändare till övervägandestadiet. Här har de börjat överväga olika möjliga lösningar eller alternativ för att tillfredsställa sitt behov eller lösa sitt problem.

De använder mer riktade sökord som visar på en högre avsikt att djupdyka i ett visst ämnesområde. Användare kan vara ute efter jämförelser, recensioner eller detaljerade beskrivningar av produkter och tjänster.

Optimering för detta skede innefattar att rikta in sig på sökord som indikerar en avsikt att jämföra eller söka mer insiktsfull information. Hitta rätt innehåll som kan hjälpa potentiella kunder att bedöma och jämföra deras alternativ är central för denna del av söktratten.

Conversion (konvertering)

Nästa steg i söktratten är konverteringssskedet, där sökanvändaren är redo att genomföra en handling, såsom att genomföra ett köp, boka en tjänst eller anmäla sig till en kurs.

Här är sökorden mycket specifika och ofta med en klar köpintention som inkluderar varumärkes- eller produktnamn kombinerat med ord som ”köp”, ”beställ”, ”boka” eller ”pris”.

En effektiv strategi i denna fas innebär att man optimerar konverteringssidor, som produktsidor och landningssidor, för sökord relaterade till önskad åtgärd. Det är också viktigt att se till att användarupplevelsen är smidig och leder direkt till en konverteringshandling.

Loyalty (Lojalitet)

Söktratten omfattar även ett post-konverteringssteg som fokuserar på att bygga lojalitet och återkommande affärer. Även om söktrattens tidigare skeden tenderar att ha större relevans för SEO-arbete, är lojalitetsskedet viktigt för varumärkesbyggande och kundretention.

Sökningar i denna fas kan inkludera sökord relaterade till kundsupport, användargrupper, tillbehör, uppgraderingar eller komplementära produkter och tjänster. Genom att fortsätta vara synlig och tillgänglig för befintliga kunder och optimera för relevant long tail-sökord, kan företag säkerställa att de också finns där för kunder i lojalitetsfasen.

Advocacy (Ambassadörskap)

Att omvandla nöjda kunder till aktiva förespråkare är ett kritiskt men ofta förbisedd steg i söktrattens process. Advocacy eller ambassadörskap innebär att nöjda kunder delar sina positiva erfarenheter genom recensioner, rekommendationer och social mediedelningar.

För SEO involverar detta ofta att säkerställa positiva kundrecensioner är synliga och lätta att hitta, samt att hantera och optimera företagets närvaro på betygsättningssajter och sociala plattformar. Att använda sökord i kommunikation som uppmuntrar delning och feedback kan också vara en del av strategin här.

Söktratten visualiserar en process som ofta är icke-linjär och dynamisk, där potentiella kunder kan röra sig fram och tillbaka mellan olika skeden eller komma in och ut ur tratten vid olika punkter.

För varje skede i tratten krävs olika SEO-strategier och taktiker för att rikta in sig på relevanta sökord och innehåll som attraherar och konverterar sökanvändare vid rätt tidpunkt. Det är också väsentligt att ha förståelse för hur olika kanaler och kundkontaktpunkter interagerar inom den digitala ekosystemet och påverkar användarens sökresa.

FAQ

Vad är syftet med en söktratt inom SEO?

Syftet med en söktratt inom SEO är att visualisera och förstå konsumenternas resa från att bli medveten om ett varumärke, produkt eller tjänst till att genomföra en önskad handling, såsom ett köp. Genom att identifiera de olika stegen i söktratten kan marknadsförare och SEO-specialister anpassa sina strategier och innehåll för att locka och konvertera potentiella kunder vid varje skede.

Vilka är de viktigaste skedena i söktratten och vilken strategi används för varje skede?

De viktigaste skedena i söktratten är medvetenhet, övervägande, omvandling, lojalitet och ambassadörskap. För varje skede krävs olika strategier och taktiker. Till exempel, i medvetenhetsskedet kan man fokusera på att skapa informativt innehåll och optimera för bredare sökord, medan omvandlingsskedet kräver optimering av konverteringssidor och riktade sökord med hög köpintention.

Hur kan SEO-specialister använda söktratten för att förbättra sina kampanjer och öka konverteringar?

Genom att noggrant analysera och förstå söktratten kan SEO-specialister skräddarsy sina SEO-strategier och innehåll för att matcha användarnas intentioner vid varje skede. Genom att optimera för relevanta sökord, skapa engagerande innehåll och säkerställa en smidig användarupplevelse kan man öka synligheten, konverteringsgraden och främja lojalitet och ambassadörskap bland kunderna.

Free SEO analysis

Få en gratis SEO analyse

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: