Blog

Internationell SEO

Internationell SEO är processen att optimera en webbplats så att sökmotorer enkelt kan identifiera vilka länder man siktar på att nå, samt vilka språk man riktar innehållet mot.

Detta är en avgörande del av sökmotoroptimeringen för företag som har som mål att nå en global publik och behöver synas i sökresultaten på tvärs av olika geografiska regioner och språkområden.

Strukturering av webbplats

För att genomföra internationell SEO på ett framgångsrikt sätt, börjar man ofta med att strukturera webbplatsen på ett sätt som speglar den internationella inriktningen. Det finns flera metoder för att göra detta, inklusive:

  • Användning av landspecifika domäner (ccTLDs), som .de för Tyskland eller .jp för Japan, vilka tydligt signalerar till sökmotorerna vilket land sidan är avsedd för.
  • Subdomäner med en geografisk kod, exempelvis de.domain.com för en tysk-del av webbplatsen.
  • Subkataloger med lands- eller språkkoder, som domain.com/de/ för den tyskspråkiga delen av webbplatsen.
  • URL-parametrar, även om detta inte är den föredragna metoden då det kan vara svårare för sökmotorer att skilja på olika regionala innehåll.

Sökordsanalys och lokal sökoptimering

När strukturen är på plats, utförs en sökordsanalys för att identifiera relevanta sökord för varje specifik region eller språk. Sökorden behöver ofta lokalanpassas, då direkt översättning av sökord inte alltid motsvarar hur folk faktiskt söker i olika delar av världen. Kulturella skillnader spelar en stor roll för användarnas sökbeteenden. Detta kräver en omfattande förståelse för lokala marknader och ofta samarbete med lokal expertis.

Läs mer om sökordsanalys i vår Guide här

Innehållsanpassning

Vidare är det viktigt att inte bara översätta innehållet, men också att kulturellt anpassa det så att det känns relevant och engagerande för den internationella målgruppen. Bilder, valuta, enheter och datumformat behöver granskas så att de motsvarar lokala förväntningar. Dessutom behöver SEO-element såsom meta-titlar, meta-beskrivningar och alt-taggar för bilder lokalanpassas och innehålla rätt sökord för respektive marknad.

Läs mer i vår guide om sökordsoptimering här

Hreflang-tagg

För att hjälpa sökmotorer att förstå vilket språk och geografiskt område ditt innehåll är avsett för, används ”hreflang”-taggen. Den här taggen signalerar till sökmotorer som Google vilka versioner av en sida som är anpassade för olika språk eller regioner, vilket minskar problemet med duplicerat innehåll över olika språkversioner av webbplatsen.

Länkbygge och sociala signaler

Internationell SEO innefattar också att bygga upp en profil av trovärdiga backlinks från webbplatser inom regionerna eller länderna man riktar in sig på. Detta förbättrar relevansen och trovärdigheten hos det internationella innehållet i ögonen på sökmotorerna. Sociala signaler från lokala sociala medieplattformar och kataloger kan också stärka webbplatsens synlighet och relevans i vissa marknader.

Läs mer i vår Guide om backlinks här

Rättsliga överväganden och dataskydd

Vid internationell SEO är det också viktigt att vara medveten om lokala lagar och regleringar kring datainsamling, integritet och onlineinnehåll, såsom GDPR i Europa. Detta kräver kunskap i lokala krav och anpassning av integritetspolicyer och cookie-meddelanden.

Mätning och analys

Slutligen är det viktigt att noggrant övervaka och mäta resultatet av den internationella SEO-strategin. Detta inkluderar spårning av trafik, konverteringsgrader och rankingar i olika regioner, för att kunna justera och förbättra strategin över tid.

FAQ

Hur kan man mäta effektiviteten av en internationell SEO-strategi?

Effektiviteten av en internationell SEO-strategi kan mätas genom att övervaka trafik, konverteringsrater och rankingar i olika regioner. Det är viktigt att kontinuerligt analysera data och resultaten för att kunna justera strategin och maximera dess effektivitet över tid.

Varför är lokal anpassning av sökord och innehåll viktigt för internationell SEO?

Lokal anpassning är viktig eftersom direkt översättning av sökord inte alltid återspeglar hur människor faktiskt söker i olika regioner. Kulturella skillnader påverkar användarnas sökbeteenden, och därför behöver sökord och innehåll anpassas för varje specifik marknad för att maximera relevansen.

Vilken är den bästa metod för att strukturera en webbplats för internationell SEO?

Det finns flera metoder, inklusive användning av landspecifika domäner, subdomäner med geografiska koder, subkataloger med lands- eller språkkoder och URL-parametrar. Valet av metod beror på företagets specifika behov och målgrupper.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: