Blog

Image Alt Text Optimering

Image Alt Text Optimering är en process för att förbättra webbsidors sökmotoroptimering (SEO) och tillgänglighet genom att tillhandahålla alternativ text för bilder. Den alternativa texten, ofta kallad ”alt-text”, hjälper sökmotorer att förstå innehållet och sammanhanget av bilder på en webbsida, vilket kan påverka sidans rankning i sökresultat.

Användning i SEO

Att optimera alt-texten är en viktig del av on-page SEO. När man skapar alt-text ska man försöka inkludera relevanta sökord som naturligt beskriver bilden och sidans innehåll. Detta stöder sökmotorer i att indexera och ranka bilder, vilket i sin tur kan leda till ökad webbplatstrafik via bildsökningar. En väloptimerad alt-text kan även förbättra den totala relevansen av sidan för visst sökord eller fraser.

Rekommendationer

  • Beskrivande och specifik: Alt-texten bör vara konkret och tydligt beskriva vad som visas i bilden.
  • Sökordsanvändning: Inkorporera relevanta sökord i alt-texten, men undvik att ”stuffa” eller överanvända sökord, vilket kan leda till negativ SEO.
  • Kortfattad: Alt-texten bör vara kort och koncis, vanligtvis under 125 tecken, för att säkerställa att den är lätttolkad av skärmläsare.
  • Kontextuell relevans: Alt-texten bör reflektera sidans sammanhang och innehåll där bilden är placerad.
  • Undvik allmänt språk: Begrepp som ”bild av” eller ”bild på” är överflödiga eftersom skärmläsare oftast indikerar att det följer en bild.
  • ASCII-tecken: Använd ASCII-standardiserade tecken för att undvika kodningsproblem och garantera kompatibilitet med olika webbläsare och skärmläsare.

Tillgänglighetsstandarder

Alt-text är också nödvändig för att efterleva webbtillgänglighetsstandarder som WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Det gör bilder tillgängliga för användare med synnedsättning som förlitar sig på skärmläsare. Exempel nedan i wordpress när man sätter alt-text:

image

Implementering

För att lägga till alt-text till en bild på en webbsida, använder man attributet ”alt” i bildens HTML-tag. Det är viktigt att regelbundet granska och uppdatera alt-text vid behov, särskilt när sidinnehåll eller bildmaterial förändras.

FAQ

Varför är Image Alt Text Optimization viktigt för SEO?

Image Alt Text Optimization är viktigt för SEO eftersom det hjälper sökmotorer att förstå och indexera bildinnehåll på webbsidor. En väloptimerad alt-text kan förbättra sidans synlighet i sökresultat och öka webbplatstrafik via bildsökningar.

Vilka tips kan användas för att skapa effektiv alt-text för bilder?

Några tips för att skapa effektiv alt-text inkluderar att vara beskrivande och specifik, använda relevanta nyckelord, hålla texten kortfattad, se till att den är kontextuellt relevant, undvika allmänt språk och använda ASCII-tecken för kompatibilitet.

Hur påverkar Image Alt Text Optimization webbtillgänglighet?

Image Alt Text Optimization är avgörande för webbtillgänglighet enligt WCAG-standarder. Det gör bilder tillgängliga för användare med synnedsättningar som använder skärmläsare genom att förse dem med beskrivande text som förklarar bildinnehållet.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: