Blog

Duplicerat innehåll (Duplicate Content)

Duplicerat innehåll är situationer där liknande eller exakt identiskt innehåll finns tillgängligt på flera webbadresser (URL:er) inom en eller flera webbplatser. Denna form av innehåll kan vara oavsiktlig eller resultatet av medveten kloning och publicering av samma texter, bilder eller multimedia på internet.

Orsaker och typer

Duplicerat innehåll kan uppstå på grund av en rad olika skäl, inklusive:

  • Printer-friendly versioner av sidor som skapas utan lämpliga åtgärder för att förhindra indexering.
  • Återanvändning av produktbeskrivningar från tillverkarens ursprungliga sidor till online-butiker.
  • URL-parametrar och session-IDs som genererar flera versioner av samma sida.
  • Syndikering av innehåll där en artikel delas på flera plattformar utan lämpliga kanoniska länkar.

Effekter på SEO

Sökmaskiner som Google strävar efter att visa det mest relevanta och unika innehållet till användare. När duplicerat innehåll upptäcks kan det skapa förvirring kring vilken sida som ska indexeras och rankas för relevanta sökfraser. Det kan leda till att:

  • Sökmotorer väljer fel version av innehållet att visa i sina sökresultat.
  • Länkkraften (link equity) fördelas mellan duplicerade sidor istället för att konsolideras till en auktoritativ sida.
  • Minskad synlighet i sökresultat då sökmotorer kan välja att inte visa duplicerat innehåll.

Åtgärder och lösningar

För att hantera duplicerat innehåll finns det olika strategier och åtgärder som kan vidtas för att försäkra sökmotorn om vilket innehåll som är primärt:

  • Användning av 301-redirects för att permanent styra trafik från duplicerade sidor till den föredragna URL:en.
  • Implementering av rel=”canonical”-taggar för att peka ut vilken version av innehållet som är original och bör indexeras.
  • Vid syndikering, inkludera en länk tillbaka till originalinnehållet och använda NOINDEX-metataggar när lämpligt.

I det här sammanhanget är det viktigt för webbplatsägare och SEO-specialister att aktivt övervaka webbplatserna för att identifiera och korrigera duplicerat innehåll. Regelbunden revision av innehåll och strategisk användning av canonicals, redirects och NoIndex hjälper till att upprätthålla en webbplats hälsa och optimal sökmotorrankning.

FAQ

Är det ett problem att ha duplicerat innehåll på olika språkversioner av en webbplats?

Nej, duplicerat innehåll på flerspråkiga webbplatser anses inte vara ett problem för SEO så länge innehållet är översatt korrekt och är avsett för olika språkgrupper. Det är dock viktigt att använda hreflang-taggar för att informera sökmotorerna om att innehållet är avsett för olika språk eller regionala målgrupper.

Kan jag dölja duplicerat innehåll från sökmotorer genom att använda robots.txt?

Samtidigt som robots.txt kan förhindra sökmotorer från att crawla duplicerade sidor, är det inte den rekommenderade metoden för att hantera duplicerat innehåll. Ett effektivare sätt är att använda rel="canonical"-taggar eller 301-redirects, eftersom dessa metoder tydligt indikerar till sökmotorerna vilket innehåll som är det primära.

Påverkar duplicerat innehåll bara text, eller ingår även bilder och videor i denna kategori?

Duplicerat innehåll gäller inte bara text utan kan även omfatta bilder, videor och andra typer av media. Om dessa resurser finns tillgängliga via olika URL:er och inte hanteras korrekt, kan de orsaka liknande problem som duplicerad text.

Vilka är konsekvenserna av att inte åtgärda duplicerat innehåll?

Om duplicerat innehåll inte åtgärdas kan det leda till att sidans auktoritet och rankingpotential fördelas på flera sidor snarare än att konsolideras till en enda sida. Detta kan minska synligheten i sökresultaten för den relevanta sidan och utspäda effekten av länkar som pekar till innehållet, vilket kan påverka webbplatsens övergripande SEO-prestanda negativt.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: