Blog

Duplicerade Metabeskrivningar

Duplicerade metabeskrivningar avser till situationen där två eller flera webbsidor har identiska eller mycket liknande metabeskrivningar.

Metabeskrivningar är viktiga för att presentera sidans innehåll för användare innan de klickar på länken i sökresultaten. Duplicerade metabeskrivningar kan orsaka förvirring och försämrad klickfrekvens, vilket leder till mindre trafik och potentiellt sämre positioner i sökmotorn.

image

Source: Exempel på metabeskrivning

Optimeringsstrategi

För att hantera och förebygga duplicerade metabeskrivningar bör SEO-specialister utföra följande åtgärder:

  • Granskning och Inventering: Genomför en genomgång av webbplatsen för att identifiera och katalogisera sidor med duplicerade metabeskrivningar. Verktyg som Screaming Frog, SEMRush och andra specialiserade SEO-verktyg kan vara till hjälp.
  • Unika Metabeskrivningar: Varje sida bör ha en unik och relevant metabeskrivning som tydligt beskriver sidans innehåll och är anpassad till sidans specifika innehåll och relevanta sökordsfraser.
  • Korrekt antal tecken: Det är viktigt att hålla sig inom optimal längd för metabeskrivningar, vanligtvis mellan 150-160 tecken, för att säkerställa att hela beskrivningen visas i sökresultaten.
  • Målgruppsanpassning: Metabeskrivningar bör rikta sig direkt till den avsedda målgruppen och ge en incitament för användaren att klicka på länken, inklusive eventuell call-to-action.
  • Kontinuerlig Övervakning: SEO-arbetet är aldrig statiskt. Övervakning genom regelbundna SEO-audits säkerställer att nya eller uppdaterade sidor inte introducerar nya duplicerade metabeskrivningar.

Implementering

När du har skapat unika metabeskrivningar för varje sida, se till att:

  • Implementera och uppdatera dessa via CMS (Content Management System) eller direkt i HTML-koden för varje sida.
  • Utvärdera resultatet av ändringarna genom att jämföra trafik och ranking före och efter ändringarna i metabeskrivningarna.

Meta beskrivningar är i sig ingen rankingfaktor, men unika och relevanta metabeskrivningar kan höja klickfrekvensen, vilket i sig är en rankingfaktor.

FAQ

Påverkar duplicerade metabeskrivningar SEO direkt, och kan det leda till negativa rankingeffekter?

Även om metabeskrivningar i sig inte är en rankingfaktor, kan duplicerade metabeskrivningar påverka användaruppfattningen och därmed klickfrekvensen (CTR). En låg CTR kan signalera till sökmotorer att innehållet inte är relevant eller lockande, vilket indirekt kan påverka rankingen negativt.

Hur kan duplicerade metabeskrivningar påverka användarupplevelsen på min webbplats?

När användare ser duplicerade metabeskrivningar i sökresultaten kan det skapa förvirring och ge intrycket att innehållet på sidorna är detsamma. Detta kan minska användarnas motivation att klicka på länken och leda till en försämrad användarupplevelse då förväntningar inte matchar innehållet.

Vad ska jag göra om jag har många produktsidor med liknande innehåll som riskerar att få dubbletter av metabeskrivningar?

För produktsidor med liknande innehåll, fokusera på att belysa unika försäljningsargument, produktvariationer, eller specifika erbjudanden i metabeskrivningarna. Detta hjälper inte bara med SEO, utan kan även förbättra användarupplevelsen genom att ge tydlig och direkt information om vad som gör varje produktsida speciell och värd att besöka.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: