Blog

Cloaking

Cloaking är en sökmotoroptimeringsteknik där innehållet som presenteras för sökmotorn skiljer sig från det som en användare ser.

Detta görs genom att identifiera sökmotorernas spindlar (web crawlers) baserat på deras IP-adresser eller User-Agent HTTP header och sedan servera en anpassad version av webbsidan. Tekniken är i huvudsak en form av svek då den avsiktligt vilseleder sökmotorerna om innehållets verkliga natur på en webbplats.

Användningsområde

Cloaking har traditionellt använts av vissa webbplatsägare för att förbättra rankingen på sökmotorresultatsidor (SERPs) genom att presentera sökmotorerna för innehåll som är optimerat för specifika sökord, medan den faktiska användarupplevelsen kan innefatta helt oväntat eller irrelevant innehåll. Det kan också användas för att undvika att sökmotorns regler gällande innehåll och kvalitet efterlevs.

Metoder

Det finns olika metoder för cloaking, som IP-baserad cloaking där innehållet serveras baserat på besökarens IP-adress. User-Agent cloaking identifierar om besökaren är en webbläsare eller sökmotor och serverar olika innehåll därefter. JavaScript cloaking innebär att innehållet laddas via JavaScript, vilket en sökmotor kan ha svårt att tolka.

Konsekvenser

Sökmotorer som Google har avancerade algoritmer för att upptäcka cloaking och de betonar att användandet av cloaking är emot deras riktlinjer. Webbplatser som använder cloaking riskerar att straffas genom att sänkas i ranking eller i värsta fall bli helt borttagna från indexet.

Sökordsoptimering med Cloaking

I kontext av sökordssoptimering (keyword optimization) används cloaking i syfte att manipulera relevansen av en webbsida för specifika sökord och fraser. Genom att visa sökmotorerna en version av sidan som är kraftigt optimerad för högt rankade sökord, kan en webbplatsägare teoretiskt öka sin chans att rankas högt för dessa sökord.

Alternativ till Cloaking

Då cloaking innebär höga risker för att få sitt webbinnehåll nedgraderat av sökmotorer, är det rekommenderat att istället följa best practices och använda sig av legitima SEO-metoder. Dessa inkluderar att skapa högkvalitativt, relevant och användarvänligt innehåll, korrekt använda meta-tags, och säkerställa att webbplatsen är snabb och lätt att navigera för både användare och sökmotorns spindlar.

White Hat och Black Hat SEO

I SEO-sammanhang diskuteras ofta begreppet white hat SEO jämfört med black hat SEO. White hat SEO innebär att man använder sig av tekniker och metoder som överensstämmer med sökmotorernas riktlinjer och rekommendationer. Black hat SEO involverar tekniker som försöker manipulera sökmotorernas algoritmer och ofta går mot sökmotorernas riktlinjer och etiska standarder, vilket cloaking är en del av.

Sökmotorernas syn på Cloaking

De stora sökmotortillverkarna som Google har genom åren blivit alltmer sofistikerade i sin förmåga att identifiera cloaking. Sökmotorns algoritmer använder komplex dataanalys och artificiell intelligens för att upptäcka motsägelser mellan det innehåll som serveras till spindlarna och det som faktiska användare ser.

Från SEO-perspektiv

Som senior SEO-specialist och digital strateg är det viktigt att förstå att även om cloaking kanske kan erbjuda kortvariga fördelar i SERP-rankningen, är riskerna med en sådan taktik klart högre än de potentiella vinsterna. Långsiktighet och hållbarhet inom SEO är avgörande för framgång och därför bör alltid etiska och godkända metoder främjas. SEO-strategier bör syfta till att skapa värde för användaren och följa riktlinjer för att bygga upp webbplatsens auktoritet och trovärdighet över tid.

Sammanfattning och Råd

Sammanfattningsvis är cloaking en riskabel SEO-teknik som bör undvikas. Den kan leda till allvarliga åtgärder från sökmotorers sida, inklusive avlägsnande av sidor eller hela webbplatser från sökindexet. Man bör istället fokusera på att optimera webbplatser på ett sätt som är transparent och skapar värde för både sökmotorer och besökare. Sökordsoptimering bör göras med tanke på att skapa relevant och engagerande innehåll för en riktig publik, med en naturlig användning av sökord som bidrar till en bättre användarupplevelse.

FAQ

Vad är cloaking inom SEO?

Cloaking är en sökmotoroptimeringsteknik där innehållet som presenteras för sökmotorn skiljer sig från det som en användare ser. Det innebär att webbsidor visas olika för sökmotorer och vanliga besökare.

Varför är cloaking en riskabel SEO-teknik?

Cloaking betraktas som ett riskabelt tillvägagångssätt inom SEO eftersom det kan leda till att sökmotorer som Google straffar webbplatser som använder denna teknik genom att sänka deras ranking eller till och med avlägsna dem från sökresultaten.

Vad är alternativen till cloaking för sökmotoroptimering?

Istället för att använda cloaking rekommenderas det att följa bästa praxis och använda legitima SEO-tekniker som fokuserar på att skapa högkvalitativt innehåll, korrekt användning av metadata och att se till att webbplatsen är användarvänlig och lättförståelig för både besökare och sökmotorer.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: