Blog

Below the Fold

Begreppet ”Below the Fold” härstammar tryckt media och syftar på det innehåll som ligger under vecket (”the fold”) på en tidning när den är hopvikt och visas för läsaren. Inom webbdesign och SEO syftar ”Below the Fold” på den delen av en webbsida som inte omedelbart syns när en användare landar på sidan utan att behöva skrolla ner.

Denna del av sidan är avgörande för användarupplevelsen och spelar en viktig roll i hur webbplatser rankar i sökmotorernas resultat. Användarnas interaktion med ”Below the Fold”-innehållet kan påverka webbplatsens bounce rate, tiden användare spenderar på sidan och genomförandet av konverteringar, vilka alla är faktorer som sökmotorer använder för att bedöma relevansen och kvaliteten på en webbplats.

Optimering

Optimering av ”Below the Fold”-innehållet innebär att säkerställa att det är engagerande, innehållsrikt och relevant för besökares sökintentioner. Det bör finnas en logisk kontinuitet i informationen som presenteras och den ska uppmuntra till vidare läsning eller interaktion. Bilder, rubriker och andra visuella element kan användas för att locka användaren att fortsätta nedåt på sidan.

Sidans laddningstid är också viktig att beakta, då resurser som laddas ”Below the Fold” kan försenas till förmån för innehållet ”Above the Fold”. Detta kan göras genom tekniker som lazy loading, där bilder och innehåll laddas endast när de närmar sig användarens skärm.

Trots att huvudbudskapet och viktigaste handlingsuppmaningar vanligtvis placeras ”Above the Fold”, är det betydelsefullt för SEO att även ge ”Below the Fold”-delen uppmärksamhet för att säkerställa att hela sidan bidrar till en positiv användarupplevelse och hjälper till att stärka en webbplats sökmotorrankning.

FAQ

Hur kan laddningstiden för sidans Below the Fold-innehåll optimeras?

För att förbättra laddningstiden för Below the Fold-innehåll kan tekniker som lazy loading användas, vilket innebär att bilder och innehåll laddas endast när de närmar sig användarens skärm. Detta kan förhindra förseningar i visningen av viktig information på webbplatsen.

Varför är Below the Fold-innehåll viktigt för SEO?

Below the Fold-innehållet på en webbsida påverkar användarupplevelsen, sidans bounce rate, tiden användare spenderar på sidan och konverteringsfrekvensen. En engagerande och relevant Below the Fold-del kan bidra till en starkare SEO-ranking genom att uppmuntra användare att interagera längre på sidan.

Vilka åtgärder kan vidtas för att optimera Below the Fold-innehållet?

För att optimera Below the Fold-innehållet bör det vara innehållsrikt, engagerande och relevant för användarens sökintentioner. Använd visuella element som bilder och rubriker för att locka användare att fortsätta scrolla nedåt på sidan. Säkerställ även att sidans laddningstid är snabb för att inte försena innehållet som visas under veckan.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: