Blog

YouTube Video Tags

YouTube video tags är etiketter som skapas för att associera en video med specifika sökord som är relevanta för dess innehåll. Tagsen är en viktig del av videons metadata och hjälper YouTube:s algoritm att förstå och klassificera videon för att förbättra dess synlighet och relevans i plattformens sökresultat och relaterade videoförslag.

Användningsområden

Ägare av YouTube-kanaler och content creators använder tags för att optimera sina videor för bättre ranking i sökresultaten. Korrekt användning av tags kan leda till ökad organisk trafik till en video genom att den visas i sökresultat när användare söker efter märkta sökord.

Optimeringsstrategi

För att effektivt optimera en video med tags, bör följande steg och bästa praxis övervägas:

  • Relevans – Välj tags som är direkt relevanta för videons innehåll. Använd sökord som speglar ämnen, teman eller frågor som tas upp i videon.
  • Forskning – Använd sökordsverktyg och YouTube’s egna sökförslag för att identifiera populära och relevanta sökord inom videons ämnesområde.
  • Konkurrens – Undvik att enbart använda högkonkurrens-sökord. Inkludera en balans mellan allmänna och mer nischade tags för att optimera för både breda och specifika målgrupper.
  • Begränsningar – YouTube tillåter en begränsad mängd text för tags, så det är viktigt att välja de mest effektiva sökorden och undvika att fylla med ovidkommande tags.
  • Kombinationer – Använd en mix av både enskilda sökord och uttryck som folk förmodligen kommer att söka på.
  • Konsekvens– Använd liknande taggar på flera videor inom samma ämne för att förstärka kanalens tematiska relevans.
  • Uppdateringar – Justera och uppdatera tags vid behov, särskilt om videon inte presterar som förväntat eller om relevanta söktrender ändras.
  • Analys – Använd YouTube Analytics för att övervaka hur besökare hittar videon och justera tags baserat på denna insikt.

Implementation

Tags tillförs via YouTube’s video uppladdnings- eller redigeringsfunktionalitet. Vid uppladdning av en ny video, eller när du redigerar en befintlig, fyller man i tagsfältet med önskade sökord. Videon indexeras sedan av YouTube med dessa tags som en del av metadata.

Avslutningsvis utgör YouTube video tags ett grundläggande element inom YouTube SEO, som, när det används korrekt, kan förbättra en videos synlighet och därmed bidra till ökad visningstid och kanalföljande.

FAQ

Hur påverkar användningen av relevanta YouTube video tags en videos synlighet på plattformen?

Genom att använda relevanta YouTube video tags kan en video rankas högre i plattformens sökresultat och rekommendationer, vilket ökar dess synlighet för potentiella tittare.

Varför är det viktigt att undvika överanvändning av tags i en YouTube-video?

Överanvändning av tags kan leda till att YouTubes algoritm missuppfattar videons ämne och därmed försämrar dess ranking. Det är viktigt att välja endast relevanta och passande tags för optimal SEO-effekt.

Hur kan anpassning och uppdatering av YouTube video tags bidra till att förbättra en videos prestanda på plattformen?

Genom att regelbundet analysera och justera tags baserat på insikter från YouTube Analytics kan videons prestanda förbättras genom förbättrad synlighet, sökbarhet och relevans gentemot målgruppen.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: