Blog

YouTube Algoritm

”YouTube algoritm” hänvisar till den uppsättning riktlinjer och processer som används av YouTube för att bestämma vilka videor som rekommenderas till användare, vilken ordning videor visas i sökresultat, och hur videor rankas inom plattformens olika sektioner.

Att förstå dessa algoritmer är av yttersta vikt för all digital marknadsföring som använder sig av videoinnehåll för att nå en bredare publik.

YouTube är världens näst största sökmotor, vilket gör dess algoritm central för content creators som syftar till att maximera deras organiska räckvidd och engagemang. Algoritmen är designad för att ge användarna det mest relevanta och engagerande innehållet baserat på deras individuella preferenser och sökbeteende. Den influerar även viktiga faktorer såsom sökmotoroptimering (SEO) på YouTube och är central för videomarknadsföring.

Algoritmens signaler

Algoritmen påverkas av en mängd olika signaler, däribland:

  • Sökbeteende: Användarens tidigare sökhistorik och deras interaktioner med videoklipp på plattformen.
  • Videokvalitet: Faktorer såsom hur många tittare som stannar kvar och tittar på hela videon (se retention), samt antalet gilla-markeringar, kommentarer och dela-aktiviteter.
  • Användarens historik: Vilka typer av videor användaren tidigare har sett och hur länge de har sett på dem.

Sökbeteende och interaktion

Sökbeteende och interaktion är avgörande för sökordsoptimering på YouTube. Sökord är termer som användaren matar in i sökfältet när de letar efter videor. Att inkludera relevanta sökord i videons titel, beskrivning, och taggar kan bidra till att höja videons synlighet och placering i sökresultaten.

Emellertid är sökord i sig inte tillräckliga; algoritmen tar också hänsyn till användarens engagemang såsom tittartid, gilla-markeringar och delningar för att bestämma videons övergripande relevans och kvalitet.

Optimering

För att optimera videor för YouTube-algoritmen bör innehållsskapare överväga följande praktiska tips:

  • Optimerade Videotitlar: Skapa intresseväckande titlar som innehåller huvudsökordet nära början. Dessa bör ge en korrekt och lockande översikt av videons innehåll för att uppmuntra klick.
  • Beskrivning av Videon: Ge en detaljerad beskrivning som innehåller relevanta sökord och sökfraser. Detta bör inkludera både primära och sekundära sökord som är relevanta för videons innehåll.
  • Taggar: Använd riktade sökord som taggar för att ge ytterligare kontext och hjälpa algoritmen att förstå videons innehåll och ämnesområde.
  • Thumbnails: Använd högkvalitativa och relevanta thumbnails som fångar tittarnas intresse och relaterar till videons tema.
  • Call to Actions (CTA): Uppmuntra tittare att interagera med din video genom att gilla, kommentera och dela. Dessa interaktioner är viktiga signaler för algoritmen.
  • Speltid (Watch Time): Optimering för längre tittartider är centralt, då detta är en stark signal om kvalitet och relevans till YouTube-algoritmen. Skapande av engagerande och värdefullt innehåll som håller tittarna intresserade är således kritiskt.
  • Användandet av Playlists: Skapa och optimera spellistor för att öka visningstiden på din kanal och förbättra organisationen och upptäckbarheten av dina videos.

Hålla sig uppdaterad

YouTube-algoritmens komplexitet innebär att det inte finns någon enskild strategi som garanterat resulterar i högre rankingar. Plattformen uppdaterar regelbundet sina algoritmer för att förbättra användarupplevelsen, vilket gör det ännu viktigare att förbli uppdaterad med de senaste riktlinjerna och praxis för YouTube-SEO.

Dessutom är innehållskvalitet och relevans alltid centralt; trots algoritmens tekniska aspekter är det slutligen innehållets värde för tittarna som kommer att bedöma videons framgång på längre sikt.

Skapa innehåll som resonerar

Innehållsskapare som ämnar använda YouTube-algoritmen till sin fördel bör fokusera på att skapa innehåll som resonans med deras målgrupp, använda data och analyser för att förstå tittarbeteende, och kontinuerligt experimentera med olika format och optimeringstekniker för att se vad som fungerar bäst för just deras innehåll och publik.

Genom att följa dessa riktlinjer och hålla sig uppdaterade med de senaste algoritmändringarna kan innehållsskapare öka sina chanser att nå framgång på YouTube.

FAQ

Vad är YouTube algoritm och varför är den viktig för content creators?

YouTube algoritmen är en uppsättning riktlinjer och beräkningsprocesser som används av plattformen för att bestämma vilka videor som rekommenderas till användare och hur videor rankas. Den är viktig för content creators eftersom den påverkar videors synlighet, ranking och räckvidd på plattformen.

Vilka faktorer påverkar YouTube-algoritmen och hur kan dessa optimeras?

Faktorer som sökbeteende, videokvalitet och användarens historia påverkar YouTube-algoritmen. För att optimera videor bör innehållsskapare fokusera på att inkludera relevanta sökord, skapa engagerande beskrivningar, använda taggar, skapa lockande tumnagelbilder, uppmuntra tittarinteraktion och optimera tittartiden.

Hur kan innehållsskapare använda YouTube-algoritmen till sin fördel?

Innehållsskapare kan använda YouTube-algoritmen till sin fördel genom att skapa innehåll av hög kvalitet som resonanserar med sin målgrupp, analysera tittarbeteende för insikter, experimentera med olika optimeringstekniker och hålla sig uppdaterade med de senaste riktlinjerna. Genom att följa bästa praxis och kontinuerligt förbättra sitt innehåll kan de öka sina chanser att nå framgång på plattformen.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: