Blog

Webbplatsnavigation

Webbplatsnavigation refererar till det system och den struktur som möjliggör för användare att enkelt navigera och hitta information på en webbplats. Navigationen är en kritisk del av webbdesign och SEO, då den direkt påverkar användarupplevelsen (UX) och webbplatsens synlighet i sökmotorers resultat.

En välplanerad och logiskt uppbyggd navigation hjälper inte bara besökarna att smidigt hitta det de söker, utan bidrar även till effektiv sökmotoroptimering genom att göra innehållet mer tillgängligt och indexeringsvänligt för sökmotorer.

Element i webbplatsnavigation:

 • Huvudmeny (Huvudnavigation) – Det primära navigationsområdet oftast placerat högst upp eller i sidhuvudet på en webbplats. Den innehåller länkar till de viktigaste sektionerna eller sidorna på webbplatsen.
 • Underrubriker/Submenyer – länkar till relaterade undersidor som organiseras under huvudmenyens olika kategorier.
 • Brödsmulor (Breadcrumbs) – Ett sekundärt navigationsstöd som visar användarens position på webbplatsen och underlättar navigering till föregående sidor.
 • Sidfotnavigering (Footernavigation) – Återkommande navigationslänkar placerade i webbplatsens fot, ofta inkluderande tillgång till sidor som Privacy Policy, Kontakta oss, och sitemap.
 • Sökfält – Möjliggör för besökarna att göra specifika sökningar inom webbplatsen för att snabbt finna relevant information eller sidor.
 • Sitemap – En sida eller fil som listar och länkar till alla tillgängliga sidor på webbplatsen vilket underlättar för användare och sökmotorer att förstå webbplatsens struktur.

Best practice för SEO

För att säkerställa optimal sökmotoroptimering, bör webbplatst navigeringen uppfylla följande kriterier:

 • Tydlighet – Navigationen bör vara intuitiv och självförklarande, vilket gör det lätt för användarna att förstå hur man navigerar genom webbplatsen.
 • Konsekvens – Navigationen bör vara konsekvent genom hela webbplatsen, bidra till en enhetlig användarupplevelse och förhindra förvirring.
 • Tillgänglighet – Navigationselementen bör vara enkelt tillgängliga och fungera korrekt på olika enheter och skärmstorlekar, vilket inkluderar följsamhet mot responsiv design.
 • Hierarkisk Struktur – En logisk och tydligt definierad hierarkisk struktur hjälper både användare och sökmotorer att förstå innehållets prioritering och relevans på en webbplats.
 • Intern Länkning – Genom att implementera intern länkning inom navigationen, ökar chansen att sökmotorer kan crawla och indexera webbplatsens sidor effektivt.

Användarsignaler

Enkel och effektiv navigering kan leda till längre besökstid och lägre avvisningsfrekvens (bounce rate), vilket är positiva användarsignaler som kan förbättra webbplatsens ranking i sökresultaten.

Praktiska Tips

 • Använd tydliga och beskrivande titlar för menylänkar som överensstämmer med innehållet på de sidor de pekar mot.
 • Undvik överbelastning av navigationen med för många länkar, vilket kan skapa förvirring och tunna ut länkjuicens fördelning.
 • Testa webbplatsens navigation med olika enheter och webbläsare för att säkerställa att den är lättillgänglig och fungerar korrekt.
 • Analysera webbplatstrafik och användarinteraktioner för att förstå hur besökare använder navigationen och gör förbättringar efter behov.
 • Säkerställ att navigationsstrukturen återspeglar affärsmål och användarnas informationsbehov för att driva konverteringar och engagemang.

FAQ

Varför är webbplatsnavigation viktig för SEO?

Webbplatsnavigation påverkar direkt användarupplevelsen och sökmotoroptimeringen. En klar och logisk navigation hjälper inte bara besökare att hitta information, utan också att sökmotorer indexera och ranka webbplatsens sidor korrekt.

Vilka element ingår i en typisk webbplatsnavigation?

En typisk webbplatsnavigation inkluderar huvudmeny, underrubriker/submenyer, brödsmulor, fotnavigering, sökfält och sitemap. Dessa element hjälper användare att navigera och förbättrar webbplatsens struktur för SEO.

Hur kan man optimera webbplatsnavigationen för bättre sökmotoroptimering?

För att optimera webbplatsnavigationen för SEO, se till att den är tydlig, konsistent, tillgänglig, hierarkiskt strukturerad, med intern länkning och tar hänsyn till användarsignaler. Analysera trafik och interaktioner för att göra förbättringar.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: