Blog

Video Sitemaps

En video sitemap är en XML-karta som webbmästare använder för att underlätta för sökmotorer som Google att hitta och indexerar videoinnehåll på en webbplats. Precis som en traditionell sitemap ger den strukturerad information om varje video som finns på en sida, inklusive URL, beskrivning, speltid, thumbnail och mer.

Användning

För att skapa en video sitemap börjar man med att identifiera alla videor som finns på webbplatsen. Därefter genereras en XML-fil som innehåller specifik metadata för varje video. Videofiler som inkluderas kan vara hostade direkt på webbplatsen eller genom externa video hosting-tjänster.

Viktiga Element i en Video Sitemap:

 • <video:content_loc> anger den exakta URL-adressen där videon är tillgänglig.
 • <video:thumbnail_loc>anger en URL till en miniatyrbild för videon.
 • <video:title>anger titeln på videon.
 • <video:description>kort beskrivning om videon.
 • <video:content_loc> 
 • <video:player_loc> används för att ange URL:n till en spelares landningssida där videon kan spelas upp.
 • <video:duration> anger längden på videon i sekunder.
 • <video:rating> anger eventuell bedömning eller betyg på videon.
 • <video:view_count> anger antal gånger videon har visats.
 • <video:publication_date> anger det datum då videon publicerades.
 • <video:family_friendly> markerar om videon är lämplig för alla åldrar.

Fördelar

Att implementera en video sitemap hjälper sökmotorerna att bättre förstå videomaterialet på en webbplats, vilket kan förbättra videons synlighet i sökresultaten. Detta kan leda till ökad trafik till webbplatsen samt stärka webbplatsens övergripande SEO-prestanda.

Implementering

För att lägga till en video sitemap på en webbplats bör man först skriva XML-koden manuellt eller med hjälp av olika verktyg som genererar sitemaps automatiskt. Sedan laddar man upp XML-filen till webbservern och lägger till URL-en till filen i robots.txt eller skickar direkt till Google via Search Console.

Det är viktigt att regelbundet uppdatera video sitemaps när nya videor läggs till eller gamla avlägsnas, för att hålla informationen aktuell och korrekt för sökmotorerna. Det säkerställer att sökmotorernas index reflekterar webbplatsens nuvarande videoinnehåll.

FAQ

Hur implementerar man en video sitemap på en webbplats?

För att implementera en video sitemap skrivs XML-koden manuellt eller med hjälp av verktyg, sedan laddas XML-filen upp på webbservern och URL-en till filen läggs till i robots.txt eller skickas direkt till Google via Search Console.

Vad är syftet med en video sitemap?

Syftet med en video sitemap är att underlätta för sökmotorer att hitta och indexera videoinnehåll på en webbplats, vilket kan förbättra videons synlighet i sökresultaten.

Vilken typ av information inkluderas i en video sitemap?

En video sitemap inkluderar information som URL-adress, titel, beskrivning, speltid, thumbnail med mera för varje video på webbplatsen.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: