Blog

Utgångsfrekvens (Exit Rate)

Utgångsfrekvens (Exit Rate) mäter procentandelen besökare som lämnar en webbplats från en viss sida efter att ha tittat på den, oberoende av hur många sidor som besökts under sessionen.

Ett utgång kan betraktas som det sista steget i en besökares resa på en webbplats. Det är viktigt att inte förväxla utgångsfrekvens med avvisningsfrekvens (”Bounce Rate”), som enbart berör besökare som lämnar webbplatsen efter att ha sett bara en sida.

Förståelsen för utgångsfrekvens är avgörande för att analysera besökarnas beteenden och optimera webbplatserna för att förbättra användarupplevelsen och uppnå affärsmål.

Hur utgångsfrekvens mäts

Utgångsfrekvens räknas i procent och beräknas genom att dela antalet utgångar från en sida med det totala antalet sidvisningar sidan har.

Exempel: Om en sida har 100 sidvisningar och 60 användare lämnar sidan efter tittning, skulle sidans utgångsfrekvens vara 60%. Detta innebär inte nödvändigtvis att sidan presterar dåligt, utan kan vara ett naturligt resultat av användarnas navigeringsbeteende eller webbplatsens struktur.

Skillnaden Mellan Utgångsfrekvens och Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvensen är andelen användare som lämnar en webbplats direkt från den landningssida de kommit till utan att interagera med webbplatsen, medan utgångsfrekvens tar hänsyn till alla besökare som lämnar en webbplats från en viss sida, oavsett antalet sidor de har sett.

En hög avvisningsfrekvens indikerar ofta att landningssidan kanske inte är relevant eller tillräckligt lockande för besökaren, medan en hög utgångsfrekvens både kan indikera en naturlig slutpunkt eller ett område där webbplatsen kan förbättras.

Betydelsen av Utgångsfrekvens

Utgångsfrekvensen är en indikator för hur engagerande dina webbsidor är.

En hög utgångsfrekvens på specifika sidor kan vara ett tecken på att innehållet inte motsvarar användarens sökintentioner eller att sidan inte erbjuder en tydlig nästa steg för besökaren.

Det kan även peka på tekniska problem som lång laddningstid eller brist på mobilanpassning.

Det är viktigt att om möjligt reda ut och åtgärda problem eller implementera potentiella förbättringar.

Förbättring av Utgångsfrekvensen

För att optimera en webbplats med hänsyn till utgångsfrekvensen, bör följande åtgärder beaktas:

  • Förbättra Sidkvaliteten: Genom att säkerställa att alla sidor har högkvalitativt och relevant innehåll som resonansar med målgruppen och svarar mot deras sökintentioner, kan besökare stanna längre på sidan och engagera sig mer med innehållet.
  • Optimera Call-to-Actions (CTAs): Tydliga och handlingsdrivande uppmaningar till handling kan vägleda besökarna till nästa steg i deras kundresa och minska sannolikheten att de lämnar webbplatsen.
  • Förbättra Användarupplevelsen (UX): Webbplatser som är enkla att navigera och snabba att ladda förbättrar användarnas upplevelse och minskar utgångsfrekvensen.
  • Mobilanpassning: Att se till att din webbsida fungerar smidigt på mobila enheter är kritiskt då en växande majoritet av internetanvändarna surfar via smartphones och tablets.
  • Analys och Testning: Genom att regelbundet analysera sidans prestanda och genomföra A/B-testning kan man identifiera vilka element på sidan som fungerar väl och vilka som behöver förbättras.

Att fokusera på användarupplevelse, relevant innehåll, snabba laddningstider och mobila upplevelser är nyckelaspekter för att minska utgångsfrekvensen. Analysera dina sidor, dra lärdom från datan och genomför nödvändiga förbättringar för att främja en mer engagerande och konverteringsvänlig webbplats. 

FAQ

Vad är skillnaden mellan utgångsfrekvens och avvisningsfrekvens?

Utgångsfrekvens mäter procentandelen besökare som lämnar en webbplats från en viss sida efter att ha tittat på den, oberoende av antalet sidor de besökt. Avvisningsfrekvens å andra sidan berör besökare som lämnar webbplatsen direkt från landningssidan utan interaktion.

Hur kan man förbättra utgångsfrekvensen på en webbplats?

För att förbättra utgångsfrekvensen kan man fokusera på att förbättra sidkvaliteten genom relevant och engagerande innehåll, optimera call-to-actions, förbättra användarupplevelsen, se till att webbplatsen är mobilanpassad samt regelbundet analysera och testa webbsidans prestanda.

Varför är det viktigt att övervaka utgångsfrekvensen som en SEO-strateg?

Övervakning av utgångsfrekvensen ger insikter i hur användare interagerar med webbplatsen och varför de väljer att lämna från vissa sidor. Det hjälper SEO-strategen att identifiera svaga punkter på webbplatsen och vidta åtgärder för att optimera användarupplevelsen och öka konverteringar.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: