Blog

URL-parametrar

URL-parametrar, även kända som query strings, är de delar av en URL som följer efter ett frågetecken (?) eller ett ampersand (&). De används för att skicka data i par av nyckel och värde och har en viktig roll i att organisera och filtrera webbinnehåll.

Användningsområden

URL-parametrar kan användas för att modifiera innehållet på en sida baserat på användarens behov eller preferenser. De kan också  användas för att sortera produktlistningar, spåra källor i kampanjer, och för att implementera tekniska funktioner som sidnavigation. Parametrarna är särskilt användbara för e-handelswebbplatser och andra sidor som kräver dynamisk innehållsanpassning.

En grundläggande URL-parameterstruktur ser ut som följande:

www.exempelsida.se/sida?parameter1=varde1

Varje parameter inleds med ett parameterfält (`parameter1`, `parameter2`, etc.), följt av ett likhetstecken (=) och sedan det värde (`varde1`, `varde2`, etc.) som parametern ska ta, exempelvis:

www.exempelsida.se/sko?storlek=44

URL-parametrar inom SEO

URL-parametrar kan påverka SEO på flera sätt. Sökmotorer uppfattar varje unik parameter som en separat URL, vilket kan leda till problem med duplicerat innehåll, en utmaning som kan urvattna sidans auktoritet och ranking. Det är därför viktigt att korrekt hantera dessa parametrar genom konsolidering med kanoniska länkar (canonical tags).

Det rekommenderas att URL-parametrar används sparsamt och endast när det är nödvändigt. Det är också viktigt att genom rätt konfiguration i robots.txt-filen och meta-taggar instruera sökmotorer hur de ska hantera dessa URL:er. För en förbättrad användarupplevelse samt SEO bör webbplatsägare sträva efter att hålla URL:er så rena och enkla som möjligt, vilket även innefattar en begränsad användning av parametrar.

FAQ

Vad är URL-parametrar?

URL-parametrar är en sträng tecken som följer efter en ursprunglig URL, ofta använt för att filtrera eller modifiera innehållet på en sida, eller att indikera om vilken kampanj eller källa besöket kommer ifrån.

Kan användningen av URL-parametrar påverka min sajts SEO?

Ja, användningen av URL-parametrar kan påverka SEO. Sökmotorer kan uppfatta varje unik parameter som en separat URL, vilket kan leda till problem med duplicerat innehåll och därmed påverka sidans auktoritet och ranking. Korrekt hantering och konfiguration av URL-parametrar är viktigt för att undvika dessa problem.

Vilka är de bästa praxis för att hantera URL-parametrar?

Det rekommenderas att använda URL-parametrar sparsamt och endast när det är nödvändigt. Det är viktigt att konsolidera URL:er med samma innehåll genom användning av kanoniska länkar (canonical tags) och att korrekt konfigurera URL-parametrar via Google Search Console. För att förbättra användarupplevelsen och SEO är det också viktigt att hålla URL:er rena och enkla.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: