Blog

Time to First Byte (TTFB)

Time to First Byte (TTFB) är en av de tekniska parametrarna som används för att mäta den tid det tar från att en användares webbläsare skickar en förfrågan till en webserver tills den första byten av data mottas som svar. TTFB är central inom teknisk SEO eftersom det har en direkt inverkan på en webbplats laddningstid och därmed användarupplevelsen.

Ett lägre TTFB är att föredra då det indikerar att en webbplats är snabbare till att påbörja leveransen av innehåll till besökaren. En hög TTFB kan vara en indikation på problem såsom långsam server, prestandafrågor eller nätverksfördröjningar, vilka kan negativt påverka webbplatsens sökmotorranking och användarupplevelsen.

Innehållsförteckning

Optimering

För att optimera TTFB bör man fokusera på flera aspekter:

  • Serverns prestanda: Investera i kvalitativ hosting och se till att servern har tillräckliga resurser.
  • Optimering av webbapplikationer: Optimera databasfrågor, minimera server-side script-tid och använd optimerad kod.
  • Innehållsdistributionsnätverk (CDN): Använda CDN för att minska geografisk latens genom att cachelagra innehåll närmare användaren.
  • Konfigurering av servern: Rätt konfiguration av servern inklusive HTTP/2 kan påverka TTFB positivt.

En optimal TTFB ligger ofta under 200 ms, men detta kan variera beroende på geografisk placering och serverns kapacitet. TTFB är en viktig faktor då sökmotorer, såsom Google, använde sidans laddningstid som en rankingfaktor. En snabbare webbplats kan leda till förbättrad sökposition, lägre avvisningsfrekvens och en bättre användarupplevelse totalt.

FAQ

Hur kan jag optimera min Time to First Byte (TTFB)?

För att optimera TTFB bör du fokusera på serverns prestanda, optimera webbapplikationer, använda Innehållsdistributionsnätverk (CDN) och konfigurera servern på ett optimalt sätt. Det är viktigt att investera i kvalitativ hosting, optimera kod och använda CDN för att minska geografisk latens.

Vad är Time to First Byte (TTFB)?

Time to First Byte (TTFB) är en mätning av den tid det tar från att en användares webbläsare skickar en förfrågan till en webbserver tills den första byten av data mottas som svar. Det är en viktig parameter inom teknisk SEO och påverkar webbplatsens laddningstid och användarupplevelse.

Varför är en låg Time to First Byte (TTFB) viktig?

En låg TTFB är fördelaktig eftersom det innebär att webbplatsen snabbare påbörjar leveransen av innehåll till användaren. Det kan förbättra sökmotorrankingen och användarupplevelsen. Å andra sidan kan en hög TTFB indikera problem som långsamma servrar eller nätverksfördröjningar.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:

Innehållsförteckning

Innehåll