Blog

Teknisk SEO Analys (Technical SEO Audit)

En teknisk SEO granskning är en omfattande analys av en webbplats syftande till att identifiera tekniska problem som kan påverka sökmotoroptimeringen (SEO).

Huvudmålet när du granskar den tekniska SEOn är att säkerställa att en webbplats är korrekt optimerad för indexering och tolkning av sökmotorer. En granskning bör täcka nyckelområden såsom webbplatsens crawlbarhet, arkitektur, hastighet, mobilanpassning, säkerhet, samt användandet av schema markup och andra strukturerade data.

Viktiga Steg i Granskningen

  • Crawlbarhet – Analysera om sökmotorer kan navigera och indexera alla sidor på webbplatsen utan problem. Detta inkluderar granskning av robots.txt-filen, sitemap.xml och användning av noindex-taggar.
  • Sidhastighet – Utvärdera laddningstiderna för webbplatsen och enskilda sidor. Långa laddningstider kan negativt påverka användarupplevelsen och SEO.
  • Mobilanpassning – Kontrollera att webbplatsen är responsiv och fungerar väl på mobila enheter då sökmotorer prioriterar mobilvänliga webbplatser i rankingen.
  • Säkerhet – Säkerställ att webbplatsen använder HTTPS för att skydda användarnas data och förbättra förtroendet från både användare och sökmotorer.
  • Internlänkning – Undersök webbplatsens interna länkstruktur för att säkerställa att viktig information är lättillgänglig och logiskt organiserad, vilket hjälper både användare och sökmotorer att förstå webbplatsens innehåll.
  • Duplicerat innehåll – Identifiera och åtgärda duplicerat innehåll för att förhindra rankningsproblem då sökmotorer straffar webbplatser som visar samma innehåll på flera URL:er.
  • Redirects – Granska användningen av 301- och 302-redirects för att undvika brutna länkar och resursslöseri i form av crawl budget.
  • Strukturerad Data – Validera implementeringen av schema markup och andra typer av strukturerade data som kan förbättra synligheten i sökresultaten genom att möjliggöra rich snippets.
  • Felkoder – Analysera server- och klientfel som 404- och 500-fel för att förbättra användarupplevelsen och minimera bortfall av trafik.

Verktyg för Teknisk SEO Granskning

För att utföra en teknisk SEO granskning används ofta specialiserade verktyg, bland andra Google Search Console, Screaming Frog SEO Spider, GTmetrix, och andra branschstandardverktyg.

Åtgärder

Efter att tekniska brister har identifierats är det avgörande att snabbt genomföra nödvändiga åtgärder för att förbättra webbplatsens SEO-funktionalitet. Detta kan innebära samarbete med webbutvecklare för att åtgärda kodproblem, uppdatera webbplatsens arkitektur, eller förbättra tekniska aspekter som hastighet och säkerhet.

FAQ

Hur kan man implementera rättelser efter en teknisk SEO granskning?

Efter att tekniska brister har identifierats i en granskning är det viktigt att samarbeta med webbutvecklare eller tekniska team för att genomföra nödvändiga åtgärder. Det kan innefatta ändringar i kodstruktur, uppdateringar av webbplatsens arkitektur, förbättringar i hastighet och säkerhet samt andra tekniska justeringar för att optimera webbplatsens SEO-funktionalitet.

Varför är en teknisk SEO granskning viktig?

En teknisk SEO granskning är viktig eftersom den hjälper till att identifiera och åtgärda tekniska problem på en webbplats som kan förhindra att den rankas väl i sökmotorresultaten. Genom att genomföra en granskning kan man säkerställa att webbplatsen är korrekt inställd för sökmotorer och därmed öka dess synlighet och trafik.

Vilka verktyg används vanligtvis vid en teknisk SEO granskning?

Några vanligt använda verktyg för en teknisk SEO granskning inkluderar Google Search Console, Screaming Frog SEO Spider, GTmetrix, SEMrush, Ahrefs och många andra. Dessa verktyg hjälper till att analysera olika tekniska aspekter av en webbplats och identifiera potentiella problem.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: