Blog

Subfolder

En subfolder är en kategori eller del av en webbplats som finns under den primära rotdomänen. Subfolders skapas ofta för att organisera innehåll på en webbplats och göra det enklare för användare att navigera samt för sökmotorerna att förstå webbplatsens struktur.

Struktur

En subfolder indikeras av en backslash (”/”) efter domännamnet, följt av namnet på subfoldern. För exempel, om webbplatsen ”www.exempel.se” har en sektion för blogginlägg, kan URL:en till denna sektion vara ”www.exempel.se/blogg/”.

Användning i SEO

Subfolders används ofta för att ge sökmotorerna en tydlig anvisning om webbplatsens hierarkiska struktur och innehållets relevans. Genom att strukturera content i relevanta subfolders, kan webbplatsägare hjälpa till att förbättra sidans organiska rankingar genom att göra det tydligare för sökmotorer vad varje del av webbplatsen handlar om.

Fördelar

  1. Användarupplevelse: En logisk och välplanerad användning av subfolders kan förbättra användarupplevelsen och göra det enklare för besökare att hitta önskat innehåll.
  2. Kontext och relevans: Subfolders kan bidra till att skapa en stärkt semantisk relation mellan olika sidor och innehåll på en webbplats, vilket kan förbättra relevansen för visst sökord eller fraser.

Aspekter att beakta

  • Konsekvent URL-struktur: Den ska spegla webbplatsens innehåll och navigationslogik.
  • Undvik djupa folderstrukturer: För djup struktur kan göra det svårare för crawlers att indexera sidorna effektivt.
  • Separation av teman: Använd separata subfolders för att klart identifiera olika innehållsteman eller tjänster på webbplatsen.
  • Intern länkning: Säkerställ att intern länkning är väloptimerad så att sökmotorer och användare kan navigera mellan subfolders utan problem.

Det är viktigt att alltid ha användarupplevelsen som högsta prioritet så att att strukturen är logisk och underlättar navigeringen när subfolders skapas.

FAQ

Vad är en subfolder?

En subfolder är en kategori eller del av en webbplats som finns under den primära rotdomänen. Det används för att organisera innehåll och göra sidans struktur tydlig för både användare och sökmotorer.

Varför är subfolders viktiga för SEO?

Subfolders hjälper sökmotorer att förstå webbplatsens hierarkiska struktur och relevansen för olika innehållskategorier. Genom att strukturera innehållet i relevanta subfolders kan man förbättra organiska rankingar och användarupplevelsen.

Vilka faktorer är viktiga att tänka på vid användning av subfolders?

För att använda subfolders effektivt i SEO bör man ha en konsekvent URL-struktur, undvika för djupa folderstrukturer, separera teman tydligt, och optimera intern länkning mellan subfolders för att underlätta navigering för sökmotorer och användare.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: