Blog

Subdomain

En subdomain, underdomän på svenska, är en uppdelning eller en förlängning av en huvuddomän. Den fungerar som ett sätt att organisera och navigera i olika delar av en webbplats.

En subdomain anges alltid före huvuddomänen. Exempelvis i webbadressen ”blogg.exempelforetag.se” är ”blogg” en subdomain till huvuddomänen ”exempelforetag.se”.

Användning inom SEO

En subdomain kan ha betydelse för en webbplats SEO-strategi. De tillåter webbplatsägare att strukturera sin sajt på ett sätt som kan förbättra användarupplevelsen och samtidigt hålla innehållet organiserat. Det kan vara användbart, exempelvis om sidan har en blogg som i exemplet ovan, eller landsspecifika subdomains för att segmentera en internationell webbplats.

Det har pågått en debatt om huruvida subdomains eller subdirectories är bättre eller sämre för SEO, men Google har själva gått ut och sagt att de är likvärdiga.

Fördelar med en subdomain

  • Möjliggör tydlig segmentering av webbplatser med stort och diversifierat innehåll.
  • Kan vara fördelaktigt för organisering av innehåll som skiljer sig markant från huvudsidans tema.
  • Möjliggör att olika team eller avdelningar kan hantera sin egen unika subdomain.

Nackdelar med en subdomain

  • Kan leda till content duplication om samma innehåll finns på flera subdomains.
  • Kan vara mer resurskrävande att upprätthålla och övervaka.

Tekniska överväganden

När en subdomain skapas är det viktigt att hantera den tekniska uppsättningen rätt, inklusive:

  • Verifiering i Google Search Console för separat övervakning och rapportering.
  • Noggrann övervakning av duplicate content för att undvika straff från sökmotorer.
  • Användning av hreflang-tagg för geotargeting om subdomains är skapade för olika regioner eller språk.

Subdomains är en flexibel lösning för webbplatsstrukturering och SEO. De ska dock användas strategiskt för att säkerställa att de stödjer en webbplats huvudmål och erbjuder värde både för användaren och sökmotorernas indexering.

FAQ

Finns det någon nackdel med att använda subdomains?

Ja, det finns vissa nackdelar att tänka på när det gäller subdomain. De kan leda till content duplication om samma innehåll finns på flera subdomains. Det kan också kräva mer resurser och tid att arbeta med separata SEO-insatser för varje subdomain.

Varför ska jag använda subdomains?

Subdomains kan vara fördelaktiga för att organisera webbplatsens innehåll, särskilt när det är diversifierat eller skiljer sig markant från huvudsidans tema. De ger också möjlighet att fokusera SEO-insatser på specifika delar av en större webbplats och kan öka relevansen för vissa sökord.

Vilka tekniska överväganden bör göras vid användning av subdomains?

Några viktiga tekniska överväganden för subdomains inkluderar att verifiera dem i Google Search Console för separat övervakning och rapportering. Övervaka och åtgärda problem med duplicerat innehåll för att undvika straff från sökmotorer. Om subdomäner används för olika regioner eller språk kan användning av hreflang-tagg vara fördelaktigt för geotargeting.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: