Blog

Spam Score

Spam Score är ett mått som ofta används inom sökmotoroptimering (SEO) för att identifiera potentiella risker associerade med en webbplats eller dess inkommande länkar. För många spamiga inlänkar kan påverka webbplatsens sökmotorsrankning och trovärdighet.

Begreppet populariserades ursprungligen av Moz, ett välkänt företag inom SEO-industrin, som skapade en algoritm för att bedöma risken att en webbplats skulle komma att straffas av sökmotorer, särskilt Google, på grund av spamliknande beteende.

Konceptet

Spam Score bygger på identifieringen av olika signaturer och mönster som kan tyda på spamaktiviteter, såsom överdriven användning av sökord, dold text, misstänkt antal utgående länkar med låg kvalitet (s.k. ”bad neighborhoods”), och andra faktorer som kan påverka en webbplats sökmotorvänlighet.

Begreppet spam inom SEO refererar till oärliga eller manipulativa tekniker vars syfte är att på konstlad väg förbättra en webbplats position i sökresultaten. Dessa tekniker går oftast emot sökmotorernas riktlinjer och kan leda till manuella åtgärder mot en webbplats, vilket i sin tur kan resultera i minskad synlighet eller i värsta fall, borttagning från sökresultaten helt och hållet.

Det är värt att notera att Spam Score inte är en indikator som direkt används av sökmotorer, utan snarare ett verktyg som utvecklats av SEO-experter för att hjälpa marknadsförare och webbplatsägare att identifiera och åtgärda potentiella spamrelaterade problem.

Hur Beräknas Spam Score?

Spam Score baseras på en skala från 0 till 17, där varje punkt representerar en specifik markör som kan indikera spam-aktivitet. Om en webbplats visar många sådana markörer, ökar dess Spam Score, vilket indikerar en högre risk för att sökmotorer ska betrakta sidan som spam.

Några av de faktorer som kan höja en webbplats Spam Score inkluderar:

 • Användning av sökord i domännamnet eller i onaturligt stora volymer på sidan.
 • Dålig länkprofil med mängder av inkommande länkar från tvivelaktiga källor.
 • Låg innehållskvalitet eller duplicerat innehåll över många domäner.
 • Dold text eller länkar som är osynliga för användare men synliga för sökmotorer.
 • Tunnt eller lite innehåll på webbplatsen.
 • Snabb ökning av antalet inkommande länkar, vilket kan indikera inköpta eller icke-organiska länkar.
 • Webbplatsen delar server med många andra webbplatser med hög Spam Score.
 • En onaturlig intern länkprofil med överdriven optimering för specifika sökord.

Det är viktigt att poängtera att en hög Spam Score inte nödvändigtvis innebär att en webbplats är spam eller kommer att straffas. Det är ett varningsverktyg som kan användas för att genomföra noggrannare analyser och eventuella åtgärder.

Hur hanterar man hög Spam Score?

Om en webbplats har identifierats med en hög Spam Score bör detta tas på allvar och följande åtgärder övervägas:

 • Granskning av webbplatsens länkprofil för att identifiera och avvisa skadliga inkommande länkar.
 • Förbättring av innehållskvaliteten, inklusive granskning av sökordsanvändning för att säkerställa att det inte finns något sökordsfyllning eller manipulativa SEO-tekniker.
 • Optimering av webbplatsstrukturen och tekniska aspekter som säkerställer att den är tillgänglig och användarvänlig för både användare och sökmotorer.
 • Genomförande av en regelbunden SEO-audit för att kontinuerligt övervaka och förbättra hela webbplatsens SEO-hälsa.
 • Uppdatering av webbplatsens säkerhetsåtgärder för att undvika hackning och andra säkerhetsproblem som kan leda till spamrelaterade aktiviteter.

Spam Score kan användas för att bedöma och hantera potentiella risker relaterade till spamaktiviteter. Genom att proaktivt hantera och förbättra faktorer som påverkar en webbplats Spam Score kan man säkerställa dess långsiktiga hälsa och framgång i sökresultaten.

FAQ

Vad är Spam Score inom SEO?

Spam Score är ett mått som används för att identifiera potentiella risker associerade med en webbplats eller dess inkommande länkar inom sökmotoroptimering. Det hjälper till att bedöma risken för att en webbplats kan tolkas som spam av sökmotorer.

Hur beräknas Spam Score?

Spam Score baseras på en skala från 0 till 17, där varje punkt representerar en specifik markör för spamaktiviteter. Faktorer som överdriven användning av sökord, dålig länkprofil och låg innehållskvalitet kan öka en webbats Spam Score.

Hur kan man hantera en hög Spam Score?

För att hantera en hög Spam Score är det viktigt att granska och rensa skadliga inkommande länkar, förbättra innehållskvaliteten, optimera webbplatsstrukturen och genomföra regelbundna SEO-auditer för att övervaka och förbättra webbplatsens övergripande SEO-hälsa.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: