Blog

Sökordskannibalisering (Keyword Cannibalization)

Sökordskannibalisering är ett fenomen inom sökmotoroptimering (SEO) som uppstår när flera sidor på en webbplats konkurrerar om samma sökord eller fras.

Detta leder till att sökmotorerna har svårt att bestämma vilken sida som är mest relevant för en specifik sökfråga, vilket kan resultera i lägre rankningar och försämrad trafik till berörda sidor.

Identifiering

För att identifiera eventuell sökordskannibalisering är det rekommenderat att göra en detaljerad analys av webbplatsens innehåll. Ett sätt att identifiera problemet är att använda SEO-verktyg som kan spåra rankings för specifika sökord och lista vilka sidor som rankas för dessa sökord. Man bör vara vaksam om flera sidor på webbplatsen ofta hamnar i konkurrens för samma sökfrågor.

Orsaker

Sökordskannibalisering kan orsakas av flera faktorer, inklusive:

 • Otillräcklig webbplatsarkitektur och dåligt genomtänkt planering av innehåll.
 • Publicering av flera liknande eller dubblettartiklar som alla är optimerade för liknande sökord.
 • Användning av samma meta-titlar och beskrivningar på flera sidor.
 • Spridning av viktiga sökord över för många landingssidor snarare än att koncentrera dessa till de mest relevanta sidorna.

Följder

Konsekvenserna av sökordskannibalisering kan vara skadliga för webbplatsens synlighet och effektivitet. Effekterna inkluderar:

 • Utspädd länkkraft: När inkommande länkar sprids ut över flera sidor med liknande innehåll, reduceras styrkan hos varje enskild sida eftersom de inte erhåller den fulla potentialen av link equity.
 • Lägre Sidrankings: Sökordens relevans för en enskild sida försämras när flera sidor tävlar om samma termer, vilket kan leda till lägre ranking på sökmotorernas resultatsidor.
 • Förlorad Trafik: Om besökarna inte riktas till den mest relevanta sidan kan detta resultera i förvirring och minskad användarupplevelse, vilket kan leda till att potentiella kunder lämnar webbplatsen.
 • Försämring av Sidorapportering: Analytics-data blir svårare att tolka då trafiken och konverteringsvärden försvåras att attribuera till en specifik sida eller marknadsföringsinsats.

Motåtgärder

För att hantera och förhindra sökordskannibalisering, finns det ett antal strategier och taktiker som kan implementeras:

 • Innehållsrevision: Genomför en granskning av hela webbplatsens innehåll för att identifiera och lösa eventuella fall av överlappande eller konkurrerande innehåll.
 • Konsolidering av Innehåll: Om möjligt kan man sammanslå liknande sidor för att skapa en starkare och mer omfattande resurs optimerad för de specifika sökorden.
 • Riktade Sökord: Var mer strategisk och specifik med sökordsanvändningen. Optimering bör ske runt olika men relaterade termer på olika sidor, snarare än samma term på flera sidor.
 • Intern Länkning: Se till att den interna länkstrukturen tydligt pekar på den mest relevanta sidan för ditt primära sökord. Detta hjälper sökmotorerna förstå vilken sida som ska prioriteras.
 • Kanonikalisering: Använd kanoniska URL:er för att signalera till sökmotorerna vilken version av en sida som ska betraktas som den primära källan och därmed undvika oavsiktlig dublettinnehåll.
 • Uppföljning och Justering: SEO är en pågående process. Kontinuerlig monitorering och anpassningar av strategier är nödvändiga för att hantera sökordskannibalisering och upprätthålla en sund SEO profil.

Sökordskannibalisering är ett ganska vanligt men allvarligt problem som kan underminera en webbplats sökoptimeringsinsatser och därmed även påverka företagets online-närvaro negativt. Genom att vara medveten om detta fenomen, regelbundet övervaka webbplatsens innehåll och genomföra proaktiva åtgärder, kan företag försäkra sig om att deras webbplats är optimerad för bästa möjliga resultaten i sökmotorernas resultat.

FAQ

Vad är sökordskannibalisering?

Sökordskannibalisering är ett fenomen inom SEO där flera sidor på en webbplats tävlar om samma sökord eller fras, vilket kan förvirra sökmotorerna och leda till försämrad synlighet och trafik.

Hur kan man identifiera sökordskannibalisering på en webbplats?

För att identifiera sökordskannibalisering kan man använda SEO-verktyg för att spåra sidrankningar för specifika sökord och undersöka om flera sidor konkurrerar för samma termer. Det är viktigt att vara uppmärksam på varje sida som rankas för liknande sökfrågor.

Vilka åtgärder kan vidtas för att lösa sökordskannibalisering?

För att hantera sökordskannibalisering kan man genomföra en noggrann översyn av webbplatsens innehåll, konsolidera likartade sidor, använda riktade sökord, förbättra intern länkstruktur, implementera kanonikalisering och kontinuerligt övervaka och justera strategier för att undvika problemet och maximera SEO-resultaten.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: