Blog

Sökintentionsanalys (Search Intent Analysis)

Sökintentionsanalys, vanligen benämnd som search intent analysis på engelska, avser processen att identifiera och förstå de underliggande orsakerna eller motiven som styr användares sökningar på internet. Syftet med analysen är att bestämma vad användaren verkligen vill hitta när de genomför en specifik sökfråga.

Inom sökmotoroptimering (SEO) är kunskapen om sökintention av stor vikt. SEO-specialister strävar efter att skapa eller optimera webbinnehåll så att det motsvarar användarnas sökintentioner. Det kan leda till bättre rankning i sökmotorernas resultatlistor (SERPs), ökad organisk trafik och förbättrad användarupplevelse.

Huvudtyper av Sökintention:

Det finns generellt fyra huvudtyper av sökintentioner som SEO-specialister fokuserar på:

 • Informationssökande (Informational Intent) – När användaren söker efter information eller svar på en fråga. Till exempel: ”Vad är SEO?”
 • Navigerande (Navigational Intent) – När användaren vill navigera direkt till en specifik webbplats eller sida. Till exempel: ”Facebook login.”
 • Transaktionell (Transactional Intent) – När användaren är redo att utföra en transaktion, som att köpa en produkt eller tjänst. Till exempel: ”Köpa iPhone 14.”
 • Undersökande (Investigational Intent) – När användaren befinner sig i undersökningsfasen, potentiellt kombinderar både informationssökning och transaktion. Till exempel: ”Bästa löparskor 2024.”

Metoder för Analys

För att fastställa sökintentionen bör SEO-specialisten analysera flera komponenter såsom:

 • Söktermernas semantik och kontext.
 • Användarens interaktion med SERPs, som klickfrekvens (CTR) och besökstid.
 • Beteendesignaler på webbsidan, inklusive hoppfrekvens och konverteringsgrad.
 • SERP-funktioner och -format som utvalda utdrag (featured snippets), knowledge panels och People Also Ask boxes.

Verktyg och Processer

SEO-analytiker använder olika verktyg och metoder för att utföra sökintentionsanalys där några exempel inkluderar:

 • Sökordsverktyg för att utforska söktermer och volymer.
 • Analytics-plattformar för att observera användarbeteende.
 • SERP-analys för att studera konkurrenternas innehåll och positionering.
 • ”People Also Ask” och relaterade sökningar för att förstå bredare användarfrågor.

Praktiska SEO Tillämpningar

Att anpassa innehållet till korrekt sökintention innebär exempelvis:

 • Skapa djupgående och välresearchat innehåll för informationssökande termer.
 • Optimera sidtitlar, meta beskrivningar som visar att innehållet är relevant och lockar till klick.
 • Inkludera klara call-to-actions och främja användarvänlighet för transaktionella termer.
 • Tillhandahåll jämförande och förklarande information för undersökande termer.

Genom att förstå och tillämpa sökintentionsanalys i sitt SEO-arbete, kan specialister säkerställa att de möter användarnas behov och förbättrar sitt innehålls chanser att uppnå högre rankning och relevans hos sökmotorerna.

FAQ

Vad är syftet med sökintentionsanalys inom SEO?

Syftet med sökintentionsanalys inom SEO är att identifiera och förstå de underliggande motiv och orsaker som styr användares sökningar på internet. Genom att förstå vad användaren verkligen vill hitta vid en specifik sökfråga kan SEO-specialister optimera webbinnehåll för att bättre motsvara användarnas behov.

Vilka är de fyra huvudtyperna av sökintention som oftast fokuseras på inom SEO?

De fyra huvudtyperna av sökintention är: Informationssökande (Informational Intent), Navigerande (Navigational Intent), Transaktionella (Transactional Intent) och Undersöknande (Investigational Intent). SEO-specialister anpassar sina strategier baserat på vilken typ av intention användaren har vid en specifik sökning.

Vilka metoder och verktyg används för att utföra sökintention analys inom SEO?

För att utföra sökintention analys inom SEO använder SEO-specialister metoder som att analysera semantik och kontext av söktermer, studera användarbeteende på webbsidor och SERPs, samt verktyg som sökordsverktyg, analytics plattformar och SERP-analysverktyg. Genom att kombinera olika verktyg och metoder kan analysen utföras på ett effektivt sätt.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: