Blog

Sidupplevelse (Page Experience)

Sidupplevelse, i ett SEO-sammanhang, refererar till ett spektrum av användarcentrerade mätvärden och faktorer som Google använder för att bedöma kvaliteten på en användares upplevelse på en webbsida. Det inkluderar både kvantitativa och kvalitativa aspekter som hur snabb sidan laddar, mobilanpassning, interaktivitet och visuell stabilitet, samt säkerhet och användbarhet.

Bakgrund

Google har alltid värderat en användarvänlig upplevelse, men fokuset på sidupplevelse som en viktig rankingfaktor intensifierades ytterligare med introduktionen av Google’s ”Page Experience Update” som började att rullas ut i juni 2021. Denna uppdatering placerar tydligare betoning på sidladdningstider, responsivitet och andra faktorer som skapar en positiv användarupplevelse.

Komponenter

Sidupplevelsen består av flera indikatorer, inklusive:

 • Core Web Vitals: Ett specifikt set av faktorer som är viktiga för användarupplevelsen på webben, som inkluderar:
  • Largest Contentful Paint (LCP): Mäter hur lång tid det tar för den största innehållselementet på sidan att ladda.
  • First Input Delay (FID): Mäter hur lång tid det tar för sidan att reagera på användarens första interaktion.
  • Cumulative Layout Shift (CLS): Mäter hur ofta användare upplever oväntade layoutförskjutningar.
 • Mobilvänlighet: En webbsidor ska vara optimerad för mobila enheter, både i design och funktionalitet.
 • Säker surfning: Sidan ska inte innehålla skadlig kod, och användarna ska inte utsättas för potentiella säkerhetshot.
 • HTTPS: En krypterad anslutning är avgörande för att skydda användarnas data och för att webbplatsen ska anses som säker av Google.
 • No Intrusive Interstitials: Webbsidor bör inte ha påträngande annonser eller pop-ups som hindrar användaren från att enkelt nå det primära innehållet.

Optimering

För att optimera sidupplevelsen bör webbplatsägare och SEO-experter regelbundet analysera sin webbplats med verktyg som Google’s PageSpeed Insights, Lighthouse och Search Console’s Core Web Vitals-rapport. Att förbättra sidhastigheten, mobilvänlig design, säkerställa dataintegritet med HTTPS och undvika störande element är viktiga åtgärder för att förbättra sidupplevelsen och i förlängningen SEO-rankingen.

FAQ

Hur kan man optimera sidupplevelsen för att påverka SEO-rankningen?

För att förbättra sidupplevelsen och därigenom påverka SEO-rankningen positivt bör man fokusera på att optimera sidhastigheten, säkerställa mobilvänlighet, använda HTTPS för en säker anslutning, undvika störande pop-ups och kontinuerligt övervaka och anpassa webbplatsen utifrån Core Web Vitals och andra relevanta metriker.

Vad är Core Web Vitals och varför är de viktiga för sidupplevelsen?

Core Web Vitals är en specifik uppsättning faktorer som mäter viktiga aspekter av användarupplevelsen på en webbsida, som understödjs av Google. Dessa inkluderar Largest Contentful Paint, First Input Delay och Cumulative Layout Shift, vilket är kritiska för att förstå och förbättra sidhastighet, interaktivitet och visuell stabilitet.

Vilka verktyg kan användas för att analysera och förbättra sidupplevelsen?

För att analysera och förbättra sidupplevelsen kan man använda verktyg som Googles PageSpeed Insights, Lighthouse och Search Consoles Core Web Vitals-rapport. Dessa verktyg ger insikter kring sidladdningstider, responsivitet, säkerhet och andra viktiga faktorer för att optimera webbplatsen för en bättre användarupplevelse och SEO-prestanda.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: