Blog

Sessionslängd

Sessionslängd, även känd som ”session duration” eller ”visit duration” på engelska, avser tiden som en besökare tillbringar på en webbplats i en enda session. I kontexten av sökmotoroptimering (SEO) är detta ett vitalt beteendemässigt mått som kan ge insikt i användarupplevelsen och engagemanget på en webbplats.

För att SEO-experter och webbplatsägare ska kunna utvärdera och förbättra på webbplatser använder man sig av sessionslängd som ett viktigt mått. Genom att analysera detta mått kan man identifiera sidor som håller besökarna engagerade under längre perioder, såväl som de sidor som inte lyckas uppehålla intresset och kan behöva förbättrar i form av innehåll eller användarvänlighet.

Beräkning

Sessionslängd beräknas från det ögonblick en användare anländer till webbplatsen till dess att användaren antingen lämnar webbplatsen eller blir inaktiv under en längre period. Moderna webbanalytisverktyg, som Google Analytics, används för att spåra och rapportera sessionstid automatiskt. Tiden beräknas vanligtvis i sekunder eller minuter.

Betydelse för SEO:

En längre sessionstid kan indikera att webbplatsens innehåll är relevant och värdefullt för besökaren. Sökmotorer kan tolka detta som en högkvalitativ webbplats och det kan i sin tur bidra positivt till webbplatsens rankning i sökresultaten. Dock är det viktigt att förstå att sökmotorerna använder en mängd olika faktorer för att rangordna webbplatser, så sessionstid bör ses som en del av en bredare SEO-strategi.

Optimering

För att öka sessionstiden kan SEO-experter och webbplatsägare implementera olika strategier, såsom:

  • Produktion av högkvalitativt och engagerande innehåll som uppfyller besökarnas sökintention.
  • Förbättra webbplatsens navigering och hastighet för att minska frustration och öka användarupplevelsen.
  • Använda intern länkning för att uppmuntra besökare att utforska fler sidor på webbplatsen.
  • Erbjuda multimedia, som videor eller interaktiva element, för att utöka den tid besökare tillbringar med innehållet.

FAQ

Hur kan man skilja mellan en produktivt lång session och en där en användare kanske bara har lämnat webbplatsen öppen utan interaktion?

För att skilja mellan en produktivt lång session och en inaktiv session kan webbanalytisverktyg användas för att spåra interaktioner som klick, sidbyten, och andra händelser. Om en lång sessionstid inte åtföljs av några interaktioner kan det indikera att användaren har blivit inaktiv. Vissa verktyg kan till och med ställas in för att avsluta sessionen efter en viss period av inaktivitet för att ge en mer exakt bild av användarens engagemang.

Påverkas sessionslängden om en användare öppnar flera flikar från samma webbplats?

Ja, sessionslängden kan påverkas när en användare öppnar flera flikar från samma webbplats. Webbanalytisverktyg som Google Analytics kommer normalt att fortsätta att räkna tiden som användaren spenderar på webbplatsen så länge någon av flikarna är aktiv. Ändå, om användaren interagerar med nya flikar, kommer dessa interaktioner i allmänhet att räknas som kontinuerlig aktivitet i samma session.

Finns det en standardgräns för inaktivitet som definierar när en session avslutas?

Ja, webbanalytisverktyg som Google Analytics har en standardgräns för inaktivitet som används för att bestämma när en session avslutas. I Google Analytics slutar en session vanligtvis efter 30 minuter av inaktivitet, men denna tidsgräns kan anpassas av webbplatsägaren beroende på särskilda behov.

Kan sessionstid användas som en isolerad indikator för webbplatsens framgång?

Nej, sessionstid bör inte användas som en isolerad indikator för webbplatsens framgång eftersom den är bara en av många faktorer som bidrar till webbplatsens övergripande prestanda och användarupplevelse. Andra viktiga mått som konverteringsfrekvens, avvisningsfrekvens och sidvisningar per session bör också beaktas för en holistisk bedömning.

Hur påverkar förbättringar i webbplatsens laddningstider sessionslängden?

Förbättringar i webbplatsens laddningstider kan ha en positiv inverkan på sessionslängden eftersom användare mindre troligt kommer att bli frustrerade och lämna webbplatsen på grund av lång väntetid. Snabbare laddningstider bidrar till en bättre användarupplevelse, och det kan uppmuntra besökare att stanna kvar längre och interagera mer med webbplatsens innehåll.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: