Blog

SEO Experiment

Ett SEO-experiment innebär genomförande av strukturerade tester för att avgöra effekten av olika sökmotoroptimeringsåtgärder. Framför allt hur de påverkar en webbplats ranking i sökmotorernas resultat.

Syftet med SEO-experiment är att identifiera och kvantifiera vilka metoder och tekniker som är mest effektiva för att förbättra en webbplats synlighet och position i sökresultaten. Genom att testa olika variabler, såsom titeltaggar, metabeskrivningar, internt länkande och innehållsstrategier, kan man medvetet anpassa en webbplats för att dels förbättra användarupplevelsen, dels för att tillmötesgå sökmotorernas algoritmer.

Metod

För att genomföra ett SEO-experiment ställs först en hypotes upp, utifrån SEO-teorier eller tidigare kunskap. En kontrollgrupp av URL:er behåller status quo medan en eller flera testgrupper utsätts för de utvalda förändringarna. Under kontrollerade förhållanden observeras sedan effekterna på sökmotorernas respons över tid. För att dra tillförlitliga slutsatser måste experimenten planeras och genomföras noggrant, med beaktande av externa faktorer och eventuellt ”brus” i datan.

Ett exempel är om exempelvis e-handelssajt väljer att testa tre olika Meta Titlar för för sina produkter:

Kontrollgrupp 1: ”Produktnamn – kort beskrivning av produkten”

Kontrollgrupp 2: ”Produktnamn – Köp idag hos Företagsnamn”

Kontrollgrupp 3: ”Produktnamn – Pris från X kr”

Över tid hade de kunnat se om en viss syntax genererat bättre eller sämre synlighet och klick från Google.

Användning

SEO-experiment kan användas inom flera olika områden, såsom on-page optimering, teknisk SEO, off-page optimering och innehållsmarknadsföring. Genom att löpande genomföra experiment och analysera resultaten kan en SEO-specialist successivt optimera en webbplats, bygga värdefull insikt och hålla sig uppdaterad med hur aktuella algoritmer fungerar.

SEO-experiment skiljer sig från annan analys och optimering i det att de syftar till att skapa en kausal förståelse snarare än korrelationer. Åtgärder grundas på faktiska resultat snarare än enbart teoretiska antaganden.

Viktigt att notera är att SEO är en dynamisk disciplin och sökmotorernas algoritmer förändras kontinuerligt. Därför måste även SEO-experimenten anpassas och uppdateras regelbundet för att ge relevanta och aktuella insikter.

FAQ

Vad är syftet med ett SEO-experiment?

Syftet med ett SEO-experiment är att identifiera och kvantifiera vilka metoder och tekniker som är mest effektiva för att förbättra en webbplats synlighet och position i sökresultaten.

Vilken metod används vid genomförandet av ett SEO-experiment?

För att genomföra ett SEO-experiment ställs först en hypotes upp, utifrån SEO-teorier eller tidigare kunskap. En kontrollgrupp bibehåller status quo medan en eller flera testgrupper utsätts för de utvalda förändringarna. Under kontrollerade förhållanden observeras sedan effekterna på sökmotorernas respons över tid.

Varför är det viktigt att anpassa och uppdatera SEO-experiment regelbundet?

SEO är en dynamisk disciplin och sökmotorernas algoritmer förändras kontinuerligt. Därför måste även SEO-experimenten anpassas och uppdateras regelbundet för att ge relevanta och aktuella insikter.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: