Blog

Search Engine Results Page (SERP)

Search Engine Results Page, förkortat SERP, utgör de sidor som visas av sökmotorer som svar på en användares sökfråga.

SERP är avgörande eftersom den bestämmer vilken information som är åtkomlig för sökaren och i vilken ordning, vilket direkt påverkar webbplatsers synlighet och klickfrekvens.

Innehållsförteckning

Komponenter i SERP:

SERP kan bestå av flera olika komponenter förutom de traditionella organiska sökresultaten. Dessa inkluderar:

 • Betalda sökannonser: Dessa visas ofta överst eller vid sidan av de organiska resultaten och är markerade som annonser. De hanteras genom sökmotorns annonssystem, såsom Google Ads.
 • Lokala sökresultat: För sökfrågor som har en lokal avsikt visas ett ”lokalt paket” som innehåller en karta med utvalda företag och deras information.
 • Kunskapsrutor (Knowledge Panels): Dessa boxar levererar direktinformation och ofta inkluderar data från Googles Kunskapsgraf om personer, platser eller föremål som är relevanta för sökfrågan.
 • Featured Snippets: kan visas ovanför organiska sökresultat och direkt svara på användarens sökfråga med ett utdrag av innehållet från en webbplats.
 • Bildresultat: Bildsökningar kan integreras i standard-SERP på grundval av söktermens relevans.
 • Videoklipp och nyhetsartiklar: För vissa sökfrågor skapar sökmotorer särskilda kategorier för videoinnehåll eller aktuella händelser.
 • Personliga resultat: Dessa är anpassade efter sökarens tidigare surfhistorik, geografiska plats och andra anpassade faktorer.

Optimering för SERP

SEO-praktiker fokuserar på att optimera innehåll för att förbättra placeringen på SERP. Följande är några vanliga strategier:

 • Sökmotoroptimering (SEO): En hörnsten i SERP-optimering, där teknisk, on-page och off-page SEO används för att förbättra en webbplats organiska synlighet. Läs mer här
 • Sökordsforskning: Att identifiera de sökord som är mest relevanta och använda detta för att anpassa innehållet kan öka relevansen i sökmotorernas ögon. Läs mer här
 • Lokal SEO: Optimering för lokala sökresultat genom att säkerställa noggrann och konsekvent närvaro i lokala kataloger och på Google My Business.
 • Mobiloptimering: SERP-visningar skiljer sig på mobil och dator, så att säkerställa en mobilvänlig design är kritisk för synlighet på mobil-SERP.
 • Användarupplevelse (UX): En välkonstruerad site som levererar en bra användarupplevelse kan minska avvisningsfrekvens och öka engagemang, vilket igen kan gynna SERP-placering.
 • Content Marketing: Att skapa och distribuera kvalitetsinnehåll som tillfredsställer användarens sökintention är centralt för att ranka väl på SERP.
 • Länkbygge: Att ha en stark ryggmärg av inkommande länkar från respekterade källor kan öka en webbplats auktoritet och således förbättra dess SERP-placering. Läs mer här
 • SERP Feature Optimering: Att optimering för särskild SERP-funktioner som snippets eller lokala paket kan förbättra synligheten och locka mer direkt trafik.

Utveckling av SERP:

SERP har genomgått drastiska förändringar genom årens lopp, drivna av utvecklingen av sökmotorernas algoritmer och intentionen att förbättra användarupplevelsen. Från enkel textbaserad lista av webbadresser har SERP expanderat till att inkludera ett brett spektrum av innehållstyper och interaktiva element.

Mätning av SERP-prestanda:

För att bedöma framgången för SERP-optimeringsstrategier används olika verktyg och metriska data, såsom:

 • Rank Tracking: Övervakning av webbplatsspecifika sökords position på SERP över tid.
 • Klickfrekvens (CTR): Andelen användare som klickar på en viss länk i SERP relaterad till det totala antalet visningar.
 • Konverteringsfrekvens: Andelen besökare som utför en önskad handling, vilket kan inkludera ett köp, en prenumeration, eller ifyllning av ett kontaktformulär.

SERP är en dynamisk och ständigt föränderlig miljö som reflekterar både användarintentioner och sökmotor-förbättringar. Att hålla sig ajour med de senaste SEO-trenderna och algoritmförändringarna är avgörande för att säkerställa att en webbplats behåller eller förbättrar sin synlighet på SERP, vilket i sin tur kan öka trafik, engagemang, och konverteringar.

FAQ

Vad är SERP och varför är det viktigt för SEO?

SERP står för Search Engine Results Page och det är den sida som visas av sökmotorer som svar på en användares sökfråga. Det är viktigt för SEO eftersom det avgör vilken information som är synlig för användare och i vilken ordning, vilket direkt påverkar en webbplats synlighet och klickfrekvens.

Vilka olika komponenter kan ingå i en SERP förutom organiska sökresultat?

Förutom organiska sökresultat kan en SERP också inkludera betalda sökannonser, lokala sökresultat, kunskapsrutor, snippets, bildresultat, videoklipp och nyhetsartiklar, samt personliga resultat som anpassas efter användarens tidigare beteende och geografiska plats.

Vilka strategier kan användas för att optimera en webbplats för en bättre placering på SERP?

För att optimera en webbplats för en bättre placering på SERP kan man använda sig av SEO-praktiker, sökeordsforskning, lokal SEO, mobiloptimering, användarupplevelse, content marketing, länkbygge och optimering för SERP-funktioner såsom snippets. Genom att implementera dessa strategier kan man öka webbplatsens synlighet och locka mer trafik från sökmotorerna.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:

Innehållsförteckning

Innehåll