Blog

Robots Meta Tag

Robots Meta Tag är en HTML-tag som används för att instruera sökmotorers webcrawlers (robots) om hur de ska hantera innehåll på en specifik sida på en webbplats. Denna tag placerar webbplatsägare och utvecklare i position att guida sökmotorer angående indexering och länkföljning.

Användning

Robots Meta Taggen ingår i sektionen för metadata i en webbsidas <head>-element och kan inkludera värden som ”index” eller ”noindex”, vilket bestämmer om sidan ska inkluderas i sökmotorernas index eller inte. Andra värden såsom ”follow” eller ”nofollow” avgör om sökmotorerna ska följa länkarna på sidan och därmed passera länkkraft (link equity) vidare.

Exempel på användning i HTML-kod:

<meta name=”robots” content=”noindex, follow”>

I detta exemplar instrueras sökmotorerna att inte indexera sidan, men att följa länkar som finns där.

Viktiga aspekter

  • ”noindex” – Används när innehåll inte bör visas i sökresultaten.
  • ”index” – Används för att bekräfta att innehållet får indexeras, vilket dock ofta är standard och behöver inte specificeras.
  • ”follow” – Instruktion till sökmotorerna att de bör följa länkar på sidan och indexera dem.
  • ”nofollow” – Däremot, ”nofollow” ber sökmotorerna att inte följa länkar på sidan.
  • ”noarchive” – Anger att sökmotorn inte ska spara en cachad kopia av sidan.
  • ”nosnippet” – Används för att förhindra att en textsnutt eller en cache visas i sökresultaten.

Det är även möjligt att rikta in instruktioner mot specifika sökmotorer genom att ersätta ”robots” med sökmotor-specifika tags, som ”googlebot” för Google.

Robots Meta Tag för SEO-optimering

För SEO-optimering är korrekt användning av Robots Meta Tag kritisk. Felaktig användning kan leda till att viktiga sidor inte indexeras eller att sökmotorers resurser slösas på irrelevant innehåll. Det är viktigt att noggrant överväga vilken typ av instruktion som ges för varje sida och att överensstämma detta med webbplatsens övergripande SEO-strategi.

Alla större sökmotorer erkänner och respekterar Robots Meta Tags, men det är viktigt att uppdatera och granska dessa taggar regelbundet eftersom sökmotorernas algoritmer och riktlinjer kan förändras över tid.

FAQ

Hur kan jag använda Robots Meta Taggen för att styra indexering av mina sidor?

Genom att använda värdena index eller noindex i Robots Meta Taggen kan du instruera sökmotorerna om huruvida sidan ska inkluderas i sökresultaten eller inte. Om du vill att din sida ska indexeras använder du värden som index, annars kan du använda noindex för att förhindra indexering.

Vad är skillnaden mellan follow och nofollow i Robots Meta Taggen?

Skillnaden mellan follow och nofollow ligger i länkföljning. Om du vill att sökmotorer ska följa länkarna på din sida och passera länkkraft vidare, använder du värden som follow. Om du inte vill att sökmotorer följer länkarna och passar länkkraft vidare, använder du värden som nofollow.

Vad är syftet med Robots Meta Taggen?

Syftet med Robots Meta Taggen är att instruera sökmotorers webbkrypare om hur de ska hantera innehåll på en specifik sida på en webbplats. Genom att använda denna tag har webbplatsägare och utvecklare möjlighet att guida sökmotorer angående indexering och länkföljning.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:
Innehåll