Blog

Rich Results Test

Rich Results Test är ett verktyg utvecklat av Google för att analysera och verifiera att webbsidors strukturerade data är korrekt implementerade och kvalificerade för att generera rich results i Googles sökresultat. Rich results, även kända som rika utdrag, är förbättrade sökresultat som presenterar ytterligare information eller funktioner, såsom stjärnbetyg, bilder, prisinformation och tillgänglighet, direkt i sökresultatrutan. Dessa resultat syftar till att förbättra användarupplevelsen och kan öka synligheten och klickfrekvensen för en webbsida i sökresultaten.

För att använda Rich Results Test, behöver en webbutvecklare eller SEO-specialist tillgång till URL:en för den sida som ska testas eller HTML-koden som ska granskas. Testet kan utföras på två sätt:

  • URL-inspektion: Genom att infoga en URL kontrollerar verktyget sidans liveversion för strukturerade datafel och kompatibilitet med rich results.
  • Kodspråkningsinspektion: Det finns även möjlighet att kopiera och klistra in kodsnuttar direkt för att testa innan sidan är live eller för att granska ändringar som inte ännu publicerats.

Verktyget identifierar eventuella fel eller varningar relaterade till de strukturerade data som finns på sidan och visar en förhandsgranskning av hur rich results kan komma att se ut i Googles sökresultat om kriterierna är uppfyllda.

Viktiga Funktioner

  • Kompatibilitetsanalys: Bevisar att strukturerade data stöder rich results för den aktuella innehållstypen.
  • Felidentifiering: Lokaliserar och redogör för specifika problem i strukturerade data som kan förebygga visning av rich results.
  • Förhandsgranskning: Visar en simulering av hur sidan potentiellt kan presenteras i sökresultaten om den är förenlig med rich results.
  • Anpassningsguide: Förser användaren med konkreta riktlinjer för hur strukturerade data bör justeras för att nå kompatibilitet.

Kompatibilitet

Rich Results Test är designat för att stödja och testa olika typer av strukturerade dataformat såsom JSON-LD, Microdata och RDFa, samt olika innehållstyper som kan generera rich results, inklusive artiklar, recept, evenemang och produkter.

Betydelse för SEO

Användandet av Rich Results Test är avgörande för alla som arbetar med SEO, eftersom det inte bara ökar förståelsen för hur strukturerade data påverkar sökmotorvisningen, utan även erbjuder insikter för att förbättra kvaliteten och relevansen av den presenterade informationen. Rätt implementering av strukturerade data kan i sin tur leda till bättre organisk synlighet och potentiellt öka klickfrekvensen från sökresultaten.

I SEO-sammanhang är rika utdrag en komponent som inte bör förbises. Att regelbundet använda Rich Results Test som en del av SEO-rutiner säkerställer att webbsidor är optimerade för att maximera sitt välstånd på SERP och att de möter Googles riktlinjer för att presentera det bästa möjliga innehållet för användaren.

FAQ

Varför visas inte mina rich results i Googles sökresultat trots att Rich Results Test inte visar några fel?

Även om Rich Results Test inte hittar några fel, garanterar det inte att din webbsida kommer att generera rich results. Faktorer som webbsidans kvalitet, auktoritet, relevans och Googles interna algoritmer spelar också viktiga roller. Det är viktigt att säkerställa att allt innehåll på webbsidan erbjuder värde och är i linje med Googles riktlinjer för webmasters.

Hur ofta bör jag använda Rich Results Test för min webbplats?

Du bör använda Rich Results Test varje gång du gör en signifikant ändring i dina strukturerade data, innan du publicerar en ny sida, eller som en del av regelbunden underhållsrutin för att säkerställa att dina sidor fortsätter vara kompatibla med rich results.

Kan jag använda Rich Results Test för att testa hela min webbplats på en gång?

Nej, Rich Results Test är utformat för att kontrollera individuella sidor eller kodsnuttar. För att testa hela din webbplats bör du använda andra verktyg som t.ex. Google Search Console, som kan hjälpa dig att identifiera och övervaka rika utdrag på en webbplatsövergripande nivå.

Spelar URL:ens struktur någon roll för att kvalificera för rich results?

Medan URL-strukturen inte direkt påverkar kvalifikationen för rich results, bör den vara väl organiserad och läslig för användare och sökmotorer. En ren och logisk URL-struktur kan hjälpa Google att förstå sidans innehåll bättre, vilket i sin tur kan påverka synligheten i sökresultaten.

Hur länge tar det efter att jag löst fel och varningar i Rich Results Test innan jag ser förändringar i sökresultaten?

Tiden det tar för förändringar att återspeglas i sökresultaten varierar. Google måste först indexera om sidan med de nya korrigeringarna. Detta kan ske inom några dagar till några veckor. Använd Google Search Console för att begära en omindexering av sidan, vilket kan påskynda processen.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: