Blog

Rendering

Rendering är en process i vilken en webbläsare eller en sökmotors crawler tolkar HTML, CSS och JavaScript-kod för att visa en webbsida för användaren så att den blir interaktiv och visuell. Inom SEO är rendering viktig eftersom det påverkar hur innehållet på en webbsida blir tillgängligt och indexerbart av sökmotorer.

Vad är rendering?

Det finns två huvudtyper av rendering som är relevanta för SEO:

  1. Client-Side Rendering (CSR): Är när JavaScript körs i användarens webbläsare och skapar eller ändrar DOM (Document Object Model) i realtid. Detta innebär att mycket av webbsidans innehåll genereras dynamiskt på klientens sida efter att den ursprungliga HTML-koden har laddats. Client-Side Rendering kan leda till problem med synlighet i sökmotorer eftersom crawlers har behövt vänta på att JavaScript ska utföras för att se det fullständiga innehållet.
  2. Server-Side Rendering (SSR): Är när HTML-innehållet genereras på servern innan det skickas till webbläsaren. Detta innebär att crawlers kan indexera innehållet direkt eftersom sidan är fullständigt renderad vid den tidpunkten den når webbläsaren. Server-Side Rendering är därför att föredra ur ett SEO-perspektiv eftersom det säkerställer att allt innehåll kan indexeras så snart som möjligt.

Innehållsförteckning

Optimering

För att optimera renderingen av webbsidor för bättre SEO-resultat är det viktigt att:

  • Använda server-side rendering eller en kombination av server-side och client-side rendering (känd som Universal eller Isomorphic Rendering) för kritiska delar av webbplatsen som behöver indexeras av sökmotorer.
  • Försäkra sig om att webbcrawlerars kan rendera sidans JavaScript korrekt om CSR används.
  • Implementera Lazy Loading på ett SEO-vänligt sätt, där viktiga element som innehåll och bilder laddas först, medan övriga resurser kan laddas asynkront.
  • Optimera laddningstiderna då både webbläsarens och sökmotorns crawling- och rendering-process är tidskänslig.
  • Regelbundet testa sidans rendering med verktyg som Google Search Consoles, URL-inspektionsverktyg eller andra tredjepartsverktyg som simulerar hur en webbsida renderas av en sökmotor.

Genom att säkerställa att en webbsida renderas effektivt och korrekt både för användare och sökmotorer kan man förbättra webbplatsens synlighet och ranking i sökresultaten.

FAQ

Vad är rendering inom SEO?

Rendering inom SEO är processen där en webbläsare eller en sökmotors crawler tolkar HTML, CSS och JavaScript-kod för att visa en webbsida för användaren på ett visuellt och interaktivt sätt.

Vad är skillnaden mellan Client-Side Rendering (CSR) och Server-Side Rendering (SSR)?

Client-Side Rendering (CSR) innebär att JavaScript körs i användarens webbläsare och genererar eller ändrar DOM (Document Object Model) dynamiskt. Server-Side Rendering (SSR) å andra sidan sker på servern, där HTML-innehållet genereras innan det skickas till webbläsaren.

Varför är Server-Side Rendering (SSR) föredraget för SEO?

Server-Side Rendering (SSR) är föredraget för SEO eftersom det säkerställer att webbsidans innehåll kan indexeras av sökmotorer så snart som möjligt. Detta är möjligt eftersom sidan redan är fullständigt renderad när den når webbläsaren, till skillnad från Client-Side Rendering (CSR) där crawlers behöver vänta på att JavaScript ska utföras för att se det fulla innehållet.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:

Innehållsförteckning

Innehåll