Blog

Private Blog Network (PBN)

Private Blog Network, ofta förkortat PBN, är en samling webbplatser eller bloggar som skapats med syftet att genom inbördes länkande öka länkprofilens styrka för vissa webbplatser och därigenom påverka deras placering i sökmotorers resultat.

En PBN kan bestå av domäner som tidigare haft äkta innehåll och därmed ackumulerat en viss nivå av domänauktoritet, eller nystartade sidor som utvecklas för att efterlikna oberoende, auktoritativa webbplatser.

Skapande av en PBN

Man skapar en PBN genom att förvärva flera domäner som antingen fortfarande är registrerade men outnyttjade eller har löpt ut och blivit tillgängliga för registrering igen, kända som ”expired domains”. Dessa domäner väljs ofta på grund av deras tidigare historik och inkommande länkar, vilka kan karaktäriseras som trovärdiga av sökmotorerna. Sedan utformas dessa sajter med nytt innehåll, som om de vore genuina webbplatser med egen redaktionell profil och ändamål.

Målet med PBNs

Det centrala i en PBN är skapandet av länkar från dessa webbplatser till den eller de webbplatser som ska gynnas, kallade ”money sites”. Genom att modifiera innehållet på PBN-sajterna kan man skapa länkar med kontextuellt relevanta ankartexter, vilket kan förbättra en webbplats synlighet i sökresultaten baserat på specifika sökord.

Struktur

En PBN-struktur kan vara komplex och kräver omsorg om detaljer för att inte bli igenkänd av sökmotorerna som ett artificiellt nätverk, vilket kan leda till bestraffningar eller manuella åtgärder mot såväl PBN-sajterna som länkade ”money sites”. Därför fördelas domänerna ofta över flera host-tjänster, använder olika CMS-plattformar, och andra tekniker för att minska risken för igenkänning.

Simulera normala sajter

PBN-ägare anstränger ibland för att producera kvalitativt innehåll och generera trafik till dessa webbplatser för att simulera naturlig tillväxt och verksamhet. Även om innehållet skapas för att vara unikt och relevant, är det primära målet fortfarande att generera länkar till avsedda ”money sites”.

Effektivitet idag

Effektiviteten av PBN:er som en SEO-strategi har minskat under de senaste åren på grund av sökmotorernas förbättrade förmåga att identifiera och devaluera länkar de anser vara oäkta eller manipulativa. Google har varit tydlig med att de ser nätverk av sajter som byggs enbart för länkbyggande som ett brott mot deras riktlinjer och har vidtagit åtgärder mot dessa både på individuell och nätverksbasis. Sådana åtgärder innefattar nedgradering av de berörda webbplatsernas sökresultatsrankning eller till och med total uteslutning ur index.

Överväg riskerna

För en webbplatsägare eller SEO-specialist är det av yttersta vikt att noga överväga riskerna innan man investerar i eller skapar en PBN. Medan de potentiella kortsiktiga vinsterna kan verka tilltalande, är det långsiktiga hotet om bestraffningar från sökmotorerna som kan skada varumärkets rykte och webbplatsens långsiktiga framgång, något som måste tas i åtanke.

FAQ

Vilken är syftet med en Private Blog Network (PBN)?

Syftet med en PBN är att skapa en samling webbplatser eller bloggar som inbördes länkar till varandra för att öka länkstyrkan och därigenom påverka placeringen i sökmotorernas resultat för de webbplatser som ska gynnas, kallade money sites.

Varför har effektiviteten av PBN:er som SEO-strategi minskat?

Effektiviteten av PBN:er har minskat på grund av sökmotorernas förbättrade förmåga att identifiera och devalvera artificiella länkar. Sökmotorer som Google betraktar nätverk av sajter som skapas enbart för länkbyggande som bröt mot deras riktlinjer och vidtar åtgärder mot dem.

Hur identifierar sökmotorer en Private Blog Network (PBN)?

Sökmotorer, främst Google, använder avancerade algoritmer och mönsterigenkänning för att identifiera PBN:er. De letar efter aspekter som onaturlig länkstruktur, liknande innehåll eller stil på olika webbplatser, domänägarskap, likartade IP-adresser, namnservrarsignaturer och andra fotavtryck som skulle indikera att webbplatserna är länkade på ett artificiellt sätt.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: