Blog

PageRank

PageRank är en algoritm skapad av Google-medarbetarna Larry Page och Sergey Brin i slutet av 90-talet för att bedöma webbplatsers relevans utifrån inkommande länkar.

Namnet PageRank är ett ordspel som först och främst refererar till webbsidors (”pages”) rankning, men också till medgrundaren Larry Page. Dess ursprungliga syfte var att mäta kvaliteten och betydelsen av webbsidor utifrån antal och kvalitet på inkommande länkar.

Konceptet bakom PageRank är byggt på idén att varje länk till en sida uppfattas som en ”röst” på dess relevans och auktoritet inom ett visst ämnesområde. PageRank-tilldelningen fungerar därför enligt ett hierarkiskt system där webbsidor som har länkar från sidor med hög PageRank, i sin tur får en bättre PageRank.

Beräkning av PageRank

Algoritmen beräknar en siffra för varje webbsida baserat på inkommande länkars antal och kvalitet. En inkommande länk från en sida med hög PageRank viktas tungt och bidrar betydligt mer än en länk från en lägre rankad sida. Vidare tar algoritmen även hänsyn till antal utgående länkar på sida som pekar in en länk från en sida med få utgående länkar är värdefullare än en länk från en sida med många utgående länkar.

Det är viktigt att notera att PageRank inte enbart fokuserar på kvantiteten av länkar. Kvaliteten har stor betydelse, och således kan en enskild länk från en väl ansedd webbsida vara mer värdefull än många länkar från mindre pålitliga källor.

PageRank och dess påverkan på SEO

En hög PageRank indikerar till Google att en webbsida är en betrodd källa och därför förtjänar en högre placering i sökresultaten. Trots att Google idag använder över 200 olika signaler för att ranka webbsidor, var PageRank länge betraktat som en av de mest betydelsefulla faktorerna.

Användning av PageRank i SEO-strategier

Genom att skapa eller förvärva länkar från högt rankade sidor kan en webbsida stärka sin egen PageRank och därmed förbättra sin synlighet i sökresultaten. Det är dock viktigt att poängtera att manipulativa taktiker för att ”gamea systemet” kan resultera i straff från Google i form av sämre rankning eller i värsta fall helt uteslutande ur sökresultaten.

PageRank i dagens SEO

Även om PageRank fortfarande spelar en viktig roll i hur Google fördelar synlighet, har Googles algoritmer utvecklats till att bli mer komplexa och flerdimensionella. Med tiden började sökmotorjätten lägga mindre vikt vid offentligt tillgänglig PageRank, och de slutade att uppdatera den offentliga PageRank-mätaren 2016.

Detta gjordes för att uppmuntra SEO-praktiker att inte fokusera för ensidigt på PageRank och istället se till hela spektrat av SEO-faktorer och innehållets kvalitet. Trots detta ligger PageRank-konceptet till grund för en del av den nuvarande algoritmisk logiken och har inverkan bakom kulisserna.

Relevans för länkbygge

För att förbättra en webbsidas rankning bör SEO-specialister därför fortfarande prioritera att bygga starka länkprofiler genom att erhålla kvalitetslänkar från relevanta och auktoritativa domäner. När man strukturerar en länkbyggnadskampanj bör fokus ligga på relevansen och kontexten kring länkarna, snarare än att enbart jaga webbsidor med en hög PageRank.

FAQ

Hur påverkar PageRank en webbsidas rankning i sökresultaten?

PageRank påverkar en webbsidas rankning genom att mäta kvaliteten och betydelsen av dess inkommande länkar. En hög PageRank indikerar till Google att webbsidan är auktoritativ och bör rankas högre i sökresultaten.

Är PageRank fortfarande en avgörande faktor i dagens SEO?

Även om Google inte längre offentligt uppdaterar PageRank-mätaren, utgör konceptet bakom PageRank fortfarande en del av Googles algoritm. Det är fortfarande viktigt att förstå och använda PageRank i SEO-strategier för att förbättra webbsidors synlighet.

Hur bör man strukturera en effektiv länkbyggnadskampanj med hänsyn till PageRank?

I en effektiv länkbyggnadskampanj är det viktigt att fokusera på att skapa länkar från relevanta och auktoritära domäner, snarare än enbart jaga sidor med hög PageRank. Kvalitet och relevans i länkarna är av största vikt för att förbättra webbsidors PageRank och rankning.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: