Blog

Orphan Page

En Orphan Page är en webbsida som inte har några länkar från andra sidor på samma domän, vilket innebär att den inte kan nås via interna länkar i sidans navigationsstruktur. Detta gör sidan osynlig för både användare och sökmotorer som navigerar webbplatsen, och kan därför negativt påverka sidans synlighet och indexering av sökmotorer.

Inom SEO är det viktigt att identifiera och korrigera Orphan Pages eftersom dessa sidor kan innehålla värdefullt innehåll som kan bidra till webbplatsens totala SEO-värde. Orphan Pages kan förekomma av olika anledningar, exempelvis på grund av tekniska fel under webbutvecklingen eller när webbsidor uppdateras och omstruktureras utan att se över interna länkar.

Identifiering

För att identifiera Orphan Pages kan en webbplatsägare använda olika verktyg för teknisk SEO, exempelvis Ahrefs eller Screaming Frog. De kan jämföra sidor som finns indexerade av sökmotorer med de sidor som faktiskt är länkade inom webbplatsens struktur.

Innehållsförteckning

Åtgärder

När en Orphan Page har identifierats, bör följande steg vidtas:

  1. Bedöm sidans värde: Bestäm om sidan är relevant och bör ingå i webbplatsens struktur. Om den är viktig och innehållsmässigt relevant, skapa interna länkar till sidan från lämpliga delar av webbplatsen.
  2. Inkludera i navigering: Om det är lämpligt, inkludera Orphan Pagen i webbplatsens huvud- eller sidnavigering för att förbättra användarupplevelsen och synligheten.
  3. Uppdatera sitemap: Se till att sidan är med i webbplatsens XML-sitemap och skicka den till sökmotorer för att underlätta indexering.

Genom att åtgärda Orphan Pages på webbplatsen kan man försäkra sig om att allt värdefullt innehåll är tillgängligt för både användare och sökmotorer, vilket bidrar till en förbättrad SEO-prestanda och webbplatsstruktur.

FAQ

Hur kan jag identifiera Orphan Pages på min webbplats?

Du kan använda olika verktyg för teknisk SEO, till exempel Ahrefs eller Screaming Frog, för att identifiera Orphan Pages. Dessa verktyg kan jämföra de sidor som är indexerade av sökmotorer med de sidor som inte har interna länkar inom webbplatsens struktur.

Varför är det viktigt att åtgärda Orphan Pages?

Det är viktigt att åtgärda Orphan Pages eftersom dessa sidor kan innehålla värdefullt innehåll som kan bidra till webbplatsens SEO-värde. Genom att göra dessa sidor synliga för både användare och sökmotorer kan man förbättra sökbarheten och indexeringen av webbplatsen.

Vilka åtgärder bör jag vidta när jag har identifierat en Orphan Page?

När du har identifierat en Orphan Page bör du bedöma dess värde och relevans för webbplatsen. Om sidan är viktig och innehållsmässigt relevant, skapa interna länkar till sidan från lämpliga delar av webbplatsen. Du bör också inkludera den i webbplatsens navigering och uppdatera XML-sitemap för att underlätta sökmotorernas indexering av sidan.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:

Innehållsförteckning

Innehåll