Blog

Organisk klickfrekvens (Click-Through Rate – CTR)

Organisk klickfrekvens (CTR), avser procentandelen av användare som klickar på en organisk sökresultatslänk efter att ha sett den i sökmotorns resultatlista. CTR är ett viktigt mätvärde då den ger en indikation på relevansen och attraktionskraften hos en webbsidans titel och metabeskrivning, i förhållande till de sökord som användaren har angett.

Beräkning

Organisk CTR beräknas genom att dividera antalet klick som en webbsida får från en sökmotor med antalet gånger sidan visas (impresioner) i sökresultaten, och sedan multiplicera resultatet med 100 för att få en procentandel. Formel: ( Antal Klick / Antal Impressioner ) * 100 = Organisk CTR%

Betydelse för SEO

En hög CTR kan indikera att en webbsida är väl optimerad för dess målgrupp och att titeln och metabeskrivningen är effektiva för att locka besökare. Sökmotorer som Google kan använda CTR som en signal vid rankning av webbsidor, då en hög CTR kan tyda på att innehållet är relevant och viktigt för användarens sökfråga.

Dessutom, ju högre upp i sökresultaten en webbplats befinner sig, desto högre CTR har den generellt. Se data nedan:image

Source: data från Backlinko

Optimering

Förbättring av en webbsidas organiska CTR kan genomföras genom:

  • Optimering av titeltaggar: Skapa unika och engagerande titlar som tydligt beskriver sidans innehåll och innehåller de målade sökorden nära början av titeln.
  • Metabeskrivningar: Skrivande av attraktiva och informativa metabeskrivningar som ger användaren en tydlig förståelse av webbsidans innehåll och erbjuder ett värde eller en lösning på deras problem.
  • Användning av strukturerade data (schema markup): Implementering av strukturerade data för att ge ytterligare information till sökmotorernas resultat, som stjärnbetyg, prisintervall och tillgänglighet, vilket kan öka synligheten och CTR.
  • URL-struktur: Skapa rena och logiska URL:er som reflekterar sidans innehåll och inkluderar relevanta sökord.

Analys av CTR

SEO-experter bör kontinuerligt övervaka och analysera CTR genom verktyg som Google Search Console för att identifiera möjligheter för förbättringar och anpassa innehållsstrategier därefter. Vid låg CTR bör sidors titlar, metabeskrivningar och innehåll granskas och effektiviseringsåtgärder vidtas för att höja frekvensen och förbättra den organiska synligheten.

FAQ

Hur kan man förbättra organisk CTR för en webbsida?

För att öka organisk CTR, bör man optimera titeltaggar och metabeskrivningar för att vara lockande och informativa. Användning av strukturerade data och en logisk URL-struktur kan också bidra till att höja CTR.

Varför är organisk klickfrekvens (CTR) viktigt för SEO?

Organisk CTR är viktigt för SEO eftersom det ger en indikation på hur relevant och attraktiv en webbsida är för användarna. En hög CTR kan förbättra sökmotorrankningar och öka webbplatstrafik.

Vilka verktyg kan användas för att analysera organisk CTR?

SEO-experter kan använda verktyg som Google Search Console för att övervaka och analysera organisk CTR. Genom att kontinuerligt granska CTR-data kan man identifiera möjligheter för förbättringar och optimera webbsidors prestanda.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: