Blog

Negativa Sökord (Negative Keywords)

Negativa sökord är en vital komponent inom search engine marketing (SEM) och pay-per-click (PPC) kampanjer. Dessa sökord används för att exkludera specifika termer eller fraser från en användares sökningar så att annonsen inte visas.

Genom att implementera negativa sökord i en PPC-kampanj, kan annonsörer effektivt filtrera oönskad trafik som är osannolik att konvertera, och därigenom spara budget och förbättra kampanjens övergripande prestanda.

Användning

Negativa sökord tillämpas för att hindra annonser från att visas för irrelevanta sökningar, vilket inte endast minskar oönskade klick utan också potentiellt höjer klickfrekvensen (CTR) och förbättrar annonsens relevans. Det bidrar till en mer kostnadseffektiv användning av annonseringsbudgeten och kan förbättra kvalitetsresultatet (Quality Score) för annonserna, som är en faktor Google Ads använder för att avgöra annonsens position och kostnad per klick (CPC).

Exempel

Om en cykelbutik skapar en PPC-kampanj för att marknadsföra ”mountainbikes,” kan de lägga till negativa sökord som ”begagnade,” ”reparation” och ”cykeluthyrning” för att försäkra att besökare som söker efter dessa termer inte kommer att se annonser för nya mountainbikes som butiken säljer. Detta förhindrar irrelevant trafik och säkerställer att klick kommer från individer som är mer benägna att köpa en ny mountainbike.

Metoder för Implementering

  • Sökordslistning – Definiera och lista potentiellt negativa sökord som kan förknippas med kampanjens positiva sökord, men som inte överensstämmer med produkten eller tjänsten som annonseras.
  • Sökordsforskning – Använd sökordsforskningsverktyg för att identifiera irrelevanta sökningar som resulterar i trafik till annonsen. Dessa verktyg kan ge insikt i vilka andra termer som används i relation till de huvudsakliga sökorden, vilka sedan kan filtreras som negativa sökord.
  • Söktermanalys – Granska rapporter från söktermer för att identifiera oönskade fraser som faktiskt har lett trafik till annonsen, och addera dessa till listan över negativa sökord.
  • Matchningstyper – Precis som vanliga sökord kan negativa sökord använda olika matchningstyper bred matchning, frasmatchning och exakt matchning för att styra hur strikt annonsen ska filtreras från vissa sökningar. Välj matchningstyp baserat på hur specifikt eller brett du vill definiera filtreringen.

Strategiska Överväganden

När man använder negativa sökord är det otroligt viktigt att ha en balanserad och noggrant övervägd strategi för att inte utesluta potentiellt värdefull trafik. Det är även viktigt att regelbundet uppdatera och underhålla listan över negativa sökord för att reflektera ändringar i användarbetende, säsongstrender och den allmänna marknadsutvecklingen.

Kundens Sökerfarenhet

Det finns en direkt koppling mellan användningen av negativa sökord och användarens sökerfarenhet. Genom att undvika att visa annonser till irrelevant publik försäkrar annonsörer att endast intresserade och relevanta användare klickar på annonserna, vilket ökar sannolikheten för konvertering. Detta leder till en mer positiv uppfattning av varumärket eftersom användaren inte bombarderas med irrelevanta annonser.

Integration med Övriga SEM-strategier

Negativa sökord bör integreras i en övergripande sökmotor-marknadsföringsstrategi. De ska samverka med positiva sökord, annonstext och inriktning för att forma en sammanhängande och optimerad kampanj som uppfyller både affärsmål och marknadskommunikation.

Effektiv användning av negativa sökord är essentiell för att maximera return on investment (ROI) av PPC-kampanjer. Genom att vara strategiska och uppmärksamma i selektionen av negativa sökord, kan företag förbättra sina annonsernas relevans, öka CTR, sänka annonseringskostnader och framförallt bidra till att annonserna når den mest optimala målgruppen. Regelbunden översyn och underhåll av negativa sökordslistor är en kontinuerlig process som bör integreras i den dagliga hanteringen av PPC-kampanjer för att säkerställa långsiktig framgång och effektivitet.

FAQ

Varför är det viktigt att använda negativa sökord i PPC-kampanjer?

Det är viktigt att använda negativa sökord i PPC-kampanjer för att undvika att annonser visas för irrelevant trafik. Genom att exkludera oönskade sökningar kan man förbättra annonsens relevans, öka CTR och spara budget genom att rikta in annonser på en mer kvalificerad målgrupp.

Hur kan man identifiera lämpliga negativa sökord för en kampanj?

Man kan identifiera lämpliga negativa sökord genom att lista potentiellt irrelevanta termer som kan kopplas till kampanjens positiva sökord, använda sökordverktyg för att analysera sökordsfrekvens och utföra en noggrann granskning av söktermerapporter för att se vilka ord som genererar oönskad trafik.

Vilken roll spelar negativa sökord i användarens sökerfarenhet?

Genom att använda negativa sökord förhindrar man att användaren exponeras för irrelevant annonsering, vilket resulterar i en mer positiv sökerfarenhet. Användare kommer endast att se annonser som är relevanta för deras sökningar, vilket kan öka chansen för konvertering och skapa en bättre uppfattning om varumärket.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: